Kłapiesz głupim ryjem jakbys sam był kurwa świety

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 9 tek­stów.

Jeśli przyj­miesz do siebie za­bie­dzo­nego psa i spra­wisz, że zacznie mu się dob­rze po­wodzić - nie ug­ry­zie cię. Na tym po­lega za­sad­nicza różni­ca między psem a człowiekiem. 

cytat dnia z 6 listopada 2012 roku
zebrał 112 fiszek

Cy­wili­zac­ja to niekończący się ciąg pot­rzeb, których nie potrzebujemy. 

cytat dnia z 13 listopada 2010 roku
zebrał 150 fiszek

To, co zna­ne, przes­ta­je być koszma­rem. To, z czym umie się wal­czyć, nie jest już aż tak groźne. 

cytat dnia z 7 grudnia 2013 roku
zebrał 115 fiszek

Zaw­sze trze­ba działać. Źle czy dob­rze, okaże się później. Żałuje się wyłącznie bez­czyn­ności, niez­de­cydo­wania, wa­hania. Czynów i de­cyz­ji, choć niekiedy przy­noszą smu­tek i żal, nie żałuje się. 

cytat dnia z 20 sierpnia 2013 roku
zebrał 210 fiszek

Bo ten, kto raz nie złamie w so­bie tchórzos­twa, będzie umierał ze strachu do końca swoich dni. 

cytat dnia z 31 grudnia 2012 roku
zebrał 258 fiszek

Człowiek od­kry­wa siebie, kiedy zmie­rzy się z przeszkodami. 

cytat dnia z 22 marca 2012 roku
zebrał 96 fiszek

Gdy jest bar­dzo smut­no, to kocha się zacho­dy słońca. 

cytat dnia z 16 marca 2009 roku
zebrał 504 fiszki

A może wokół człowieka sta­le dzieją się rzeczy niez­wykłe, lecz on ich nie widzi, zajęty swoimi ludzki­mi sprawami? 

cytat
zebrał 38 fiszek

[...] wiem, że tak zwa­ny dob­ry ad­res to człowiek, nie ulica. 

cytat dnia z 2 marca 2015 roku
zebrał 61 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Dorota Terakowska

Użytkownicy
V W X
Aktywność