wyjątki

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 179 tek­stów.

* * *

Na mnie już czas.
Nie cze­kaj przeznaczenie.
Nie zer­kaj na wskazówki.
Nie wspominaj.

Na mnie już czas.
Po­ciąg odjechał
z peronu
gdzie us­ta Twe
dłoniom mym szep­tały
o namiętności.

Na mnie już czas.
Nie od­wrócę zdarzeń
co były we dwoje
lis­to­pado­wym wieczorem.

Na mnie już czas.
Sa­mot­nie wielbić
będę kar­tki z Pamiętnika
deszczem rozpłakane
pasją pożądania.

Na mnie już czas...
Cza­su już na mnie nie ma... 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 23 grudnia 2011, 01:18

Pi­sanie o po­ważnych rzeczach na ga­du-ga­du jest trochę jak mówienie praw­dy po pijanemu... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 31 sierpnia 2010, 17:30

Nie przej­muj się niczym, to tyl­ko życie. Nie mar­nuj go na przej­mo­wanie się. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 listopada 2010, 22:28

Nie szu­kaj praw­dy w innych,
kiedy jej w To­bie nie ma.

dla Pauliny 

myśl
zebrała 84 fiszki • 5 sierpnia 2010, 08:13

Miłość, która zap­rawdę rzad­ko występu­je w życiu w sta­nie czys­tym, po śmier­ci jaśnieje na wszys­tkie stro­ny i jest naj­częstszym z uczuć. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Nie jes­tem podły czy wredny.
Jes­tem po pros­tu nieszczęśliwy. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 26 września 2011, 14:46

By­wają myśli tak głębo­kie, że pogrążają autora. 

aforyzm dnia z 18 sierpnia 2011 roku
zebrał 4 fiszki • 11 lipca 2011, 06:47

Nie wiem, po co żyję, jeśli nie kocham nikogo? 

cytat
zebrał 36 fiszek

Ostatni spacer...

Gdy mój anioł wpra­wi w ruch ob­wie­szczające ko­niec żywo­ta dzwony
nie ubo­lewaj miła ani nie roń niepot­rzeb­nie łez
po pros­tu zam­knij moją dłoń w swo­jej dłoni
i zap­ro­wadź mnie jeszcze raz do naszych wspólnych miejsc…

Zaprowadź [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 42 fiszki • 7 sierpnia 2011, 21:22

Bo życie trze­ba zmar­no­wać naj­piękniej jak się potrafi... 

myśl
zebrała 75 fiszek • 6 lutego 2010, 11:42
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Skinhead

Użytkownicy
X Y Z
Aktywność