Wybrane

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 164 tek­sty.

Po tej za­pom­nianej burzy, ja na­dal zbieram ka­wałki siebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 lutego 2017, 19:14

Roz­mo­wa jest czymś o co nie po­win­no się prosić. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 października 2016, 15:18

Ma­my za mało od­wa­gi by się przyz­nać, że jeszcze nie dorośliśmy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 czerwca 2014, 13:39

Bo nasz prob­lem po­lega na tym, że  os­wa­jamy ne­gatyw­ne emoc­je, za­miast pozytywnych. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 sierpnia 2013, 20:57

Przyszłości i te­raźniej­szości nie mie­szaj z błotem przeszłości. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 lipca 2013, 09:17

Is­tnieć tam, gdzie czu­jemy się szczęśli­wi.Dedykowane 

myśl
zebrała 27 fiszek • 7 października 2012, 18:56

Nie mów kim te­raz jes­teś, do­wiesz się te­go po latach. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 czerwca 2012, 21:24

Świat 'to­nie' w brudzie czar­nych myśli, tracąc swą barwę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 maja 2012, 21:11

I niekiedy na­wet wo­da nie może stać w bez­ruchu - mu­si się wzburzyć. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 25 kwietnia 2011, 21:41

Je­dyne, co mi w życiu wychodzi... to słoma z butów. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 22 kwietnia 2011, 16:09
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
X Y Z
Aktywność

8 sierpnia 2018, 21:492010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

1 sierpnia 2018, 07:08Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

9 lipca 2018, 16:022010 sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

18 maja 2018, 07:17Żelek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

13 maja 2018, 18:09szpiek sko­men­to­wał tek­st Pożółkły list

12 maja 2018, 11:00Żelek do­dał no­wy tek­st Pożółkły list

19 marca 2018, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]