8 w poziomie...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 106 tek­stów.

im więcej po so­bie po­zos­ta­wię, tym bar­dziej cały odejdę 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 lutego 2016, 20:38

Słowo 'pra­wie' zos­tało wy­myślo­ne przez Syzyfa
bo wszys­tko ob­ra­cało się prze­ciw­ko niemu.

Dedykowane 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 maja 2015, 21:31

Cze­kam na ko­goś, kto nie będzie chciał cze­kać ani jed­ne­go dnia... 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 7 maja 2015, 22:52

(nie)określona

zmie­rzasz drogą rozsądku
mi­jając ścieżkę w sercu
masz miej­sce na ziemi
lecz wra­casz tu wiecznie. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 11 kwietnia 2015, 21:25

Śmierć nie kłamie w żywe oczy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 28 marca 2015, 17:45

Wychodzę za mąż, zaraz wracam

ni­by wier­sz , ni­by nie

od nies­kończo­ności
dzieli nas już tylko
parę godzin

i wątpliwości
o których milczą
dwa końce łóżka 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 22 grudnia 2014, 21:41

list do JM 15.10.2014

x+2=4
jed­no równa­nie z jedną niewiadomą ma jed­no roz­wiąza­nie. Można je roz­wiązać ma­tema­tycznie czy­li x=4-2 czy­li x=2. Lub me­todą prób i błędów pod­sta­wiając za x ko­lej­ne liczby i w końcu trafimy.

x+2*y=7
jed­no równa­nie z [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 15 października 2014, 17:23

Jeśli wszys­tko właśnie się wa­li, łap za ka­wałki. Zbu­dujesz z nich coś wielkiego. 

anegdota dnia z 22 sierpnia 2014 roku
zebrała 21 fiszek • 29 czerwca 2014, 22:16

Niektórzy wyp­ro­wadzają nas z niejas­ności w ciemność. 

myśl dnia z 22 czerwca 2014 roku
zebrała 94 fiszki • 17 stycznia 2012, 18:33

Gdy­byś wie­dział co będzie, w dal­szym ciągu byś nie był. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 czerwca 2014, 18:14
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bystry.76

Użytkownicy
R S T
Aktywność

7 września 2018, 15:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 20:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]