W moim stylu:)

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 19 tek­stów.

Nig­dy nie cze­kaj na coś, co sa­mo nie przyjdzie. 

myśl dnia z 18 czerwca 2016 roku
zebrała 10 fiszek • 21 lipca 2013, 21:50

A sko­ro wiesz i jeśli pa­miętasz
Nie każde py­tanie od­po­wiedź wszak ma
To wiedz też pa­miętaj co­kol­wiek się stanie
Nie mu­sisz, bo nie chcesz od­po­wie­dzi znać... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 lipca 2016, 10:46

Ma­li chłop­cy lecą na sa­mocho­dy, małe dziew­czyn­ki na lalki.
Du­zi chłop­cy lecą na lal­ki, duże dziew­czyn­ki — na samochody. 

myśl dnia z 4 maja 2014 roku
zebrała 120 fiszek • 31 stycznia 2011, 20:30

Z dwoj­ga złego, to le­piej wejść ko­muś w drogę niż w dupę... 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 16 stycznia 2014, 17:58

Nie zaw­sze jest dob­ry...
Spra­wuje władzę nad na­mi, gdy nie do­pie­szcza i kłuci nas z rzeczywistością.
Na pozór ni­komu uda­je się w naszą scieżkę życia, która gdy zachwiana za­biera nam lep­sze chwile...
Jest jak [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 30 listopada 2013, 00:01

Pa­ra­dok­sem życia jest to, że nig­dy do końca nie na­leży do Ciebie
i nig­dy nie jest ni­ko­go więcej jak tyl­ko Two­je. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 3 marca 2013, 15:04

nie in­te­resu­je mnie to co mówisz, cieka­wi mnie to o czym milczysz 

aforyzm dnia z 27 lutego 2012 roku
zebrał 287 fiszek • 22 sierpnia 2010, 09:00

Świat bez idiotów nie byłby ani od­ro­binę mądrzejszy. 

aforyzm dnia z 7 lipca 2011 roku
zebrał 121 fiszek • 16 kwietnia 2010, 21:31

Człowiek jest jak kom­pu­ter. Ład­na obu­dowa nie czy­ni go użytecznym. 

myśl dnia z 21 stycznia 2016 roku
zebrała 23 fiszki • 5 lutego 2013, 00:41

Praw­dzi­wy mężczyz­na wkłada w związek coś więcej, niż dwa palce. 

aforyzm dnia z 26 grudnia 2012 roku
zebrał 174 fiszki • 24 kwietnia 2011, 20:14
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Echo_

Użytkownicy
R S T
Aktywność

11 lutego 2019, 20:32.Rodia sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 22:18JaiTy sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 10:45yestem sko­men­to­wał tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 09:24sprajtka do­dał no­wy tek­st Poeta by­wa w krop­ce...  

10 lutego 2019, 09:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st wendrówka

9 lutego 2019, 07:47sprajtka sko­men­to­wał tek­st groza życia poety

8 lutego 2019, 07:33sprajtka sko­men­to­wał tek­st żegnanie

5 lutego 2019, 08:45sprajtka sko­men­to­wał tek­st żegnanie

5 lutego 2019, 08:44sprajtka sko­men­to­wał tek­st róż ani