fale

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 186 tek­stów.

ni­cola-57. Przyz­naj flaszkę. Ko­bieta jest bez­bron­na wte­dy, gdy chce...Przyz­naj flaszkę

in­spi­rac­ja Ciepła Wo­da :) 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 17 czerwca 2017, 09:08

Nasłuchuj życie, o wiele przy­jem­niej,
a śmierć...i tak do­pad­nie kiedy zechce.


Krys­ty­na A.Sz. 02.05.2017r. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 maja 2017, 22:08

***

wszecho­bec­na czysta
nieskończona
boska

pier­wotna energia

cząstka ciebie
poz­ba­wiona lęku
go­towa tworzyć rzeczywistość
od zawsze

doświad­cze­niem natury
miłość

twój dar dla niej

otwórz umysł
we wszechistnieniu
ukojenie
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 września 2016, 22:04

- Przyk­ro mi, ale no­wotwór na który pa­ni cier­pi jest złośliwy.
- Ja­koś so­bie z nim po­radzę. Też będę złośliwa. 

anegdota
zebrała 7 fiszek • 20 września 2016, 18:35

ser­ce miej
jak bez­domny ptak
nieoswojony

wy­puszczo­ny z dłoni

który nie ucieka przed burzą
lecz la­ta po­nad jej chmurami 

aforyzm
zebrał 33 fiszki • 31 sierpnia 2016, 20:07

Jest wiele dob­ra, które może, a na­wet po­win­no pocze­kać do jutra.

in­sp. Ciepła Woda. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 sierpnia 2016, 10:17

Nie szu­kaj aniołów na niebie.
Oni wa­bieni są ludzkim płaczem. 

aforyzm
zebrał 29 fiszek • 21 lipca 2016, 19:28

wy­mażę wszys­tko os­tatni raz i... już nie marzę 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 czerwca 2016, 21:51

złe stro­ny mają za złe, że je widzę
a idę w swoją stronę

Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 marca 2016, 21:07

Nie um­rzyj­my przed własną śmiercią. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 26 marca 2016, 23:24
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aga250909

Użytkownicy
B C D
Aktywność

12 stycznia 2018, 08:47onejka sko­men­to­wał tek­st anioły zwiały, pióra zos­tały po­zamiata­ne kiedyś [...]

11 stycznia 2018, 23:07yestem sko­men­to­wał tek­st anioły zwiały, pióra zos­tały po­zamiata­ne kiedyś [...]

11 stycznia 2018, 21:16IKON sko­men­to­wał tek­st daj Bo­gu swój czas [...]

11 stycznia 2018, 21:16IKON sko­men­to­wał tek­st Pusty grób Je­zusa pot­ra­fi [...]

11 stycznia 2018, 20:53CiepłaWoda do­dał no­wy tek­st anioły zwiały, pióra zos­tały po­zamiata­ne kiedyś [...]

27 grudnia 2017, 21:46la da­me sko­men­to­wał tek­st c(zło)wiek pros­to(padły)

27 grudnia 2017, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdy spot­kasz człowieka, ustąp mu [...]

27 grudnia 2017, 09:07onejka sko­men­to­wał tek­st Gdy spot­kasz człowieka, ustąp mu [...]

27 grudnia 2017, 08:56Naja sko­men­to­wał tek­st Gdy spot­kasz człowieka, ustąp mu [...]

27 grudnia 2017, 00:11CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Brak ocze­kiwań...brak roz­cza­rowań!