Wiosenne uczucia i pogoda

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 15 tek­stów.

Blis­kość jest wte­dy gdy nie py­tasz czy możesz przytulić... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 czerwca 2017, 00:43

Zrodze­ni z kłam­stwa umiera­my na prawdę. 

myśl dnia z 7 kwietnia 2017 roku
zebrała 15 fiszek • 5 kwietnia 2017, 20:44

Książę snów

żył słuchając kpin
gdy chciał burzyć mury
pra­wie nie miał sił
szu­kał swej natury

długo trwał zły sen
chciał już się obudzić
w końcu przyszedł dzień
wziął ple­cak i ruszył

jest jak wiatr
pośród ludzi wciąż sam
og­rom marzeń je­go siłą
zwie­dza świat
ty [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 lutego 2015, 18:50

Bier­nością nie po­każesz, że to, w co wie­rzysz jest słuszne. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 stycznia 2015, 02:30

List do siebie

Piszę list do siebie, żeby do­dać so­bie ani­muszu i ocho­ty do pra­cy, bo mo­je zmęczenie
sięgnęło zenitu.
Wyt­rzy­maj jeszcze kil­ka dni, a poźniej będzie tyl­ko od­poczy­nek w mie­szka­niu pachnącym
no­wością czys­tych ścian, fi­ranek świezych w [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 3 kwietnia 2014, 17:26

To­reb­ka ko­biety jest jak podręczny war­sztat sa­mocho­dowy… Wszys­tko co się w niej znaj­du­je jest pot­rzeb­ne do ut­rzy­mania ko­biety na chodzie :) (Odys) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 kwietnia 2014, 19:05

* * *

Bra­kuje mi cze­goś, cze­goś co imienia nie ma swe­go i ciała nie po­siada.
Coś co było obec­ne i odeszło znienac­ka.
Bra­kuje mi cienia co na kłosach zbóż się po­jawia i zni­ka szyb­ko, jak w no­cy koszmarze, sen­na zjawa.
 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 15 marca 2014, 23:47

Deja vu

są ta­kie dni
kiedy się wraca
do początków

cza­sem żałujesz

praw­da... ?

nie mogłeś
nie chciałeś
nie zrobiłeś
nie powiedziałeś....

stra­ciłeś szansę
na in­ne życie

jednak

wszys­tko nieprawda
bo nie ma
nic
ostatniego

nie żałuj
żyj, kochaj,
śmiej się

płacz, lecz
nie szlochaj

w życiu
nic nie jest

ostateczne 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 marca 2014, 02:51

A już myślałam, że to za mną, że to zniknęło, a raczej umarło.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 marca 2014, 17:53

Dob­rze jest choć raz dzien­nie się uśmie­chnąć. Dzień bez uśmie­chu jest stracony. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 grudnia 2013, 20:55
Pozostałe zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Sprzeczności – Po­dob­ne nie oz­nacza ta­kiego sa­mego

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

PetroBlues

Użytkownicy
H I J
Aktywność

13 listopada 2017, 01:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 01:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 16:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 22:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 21:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 07:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 04:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 02:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 23:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]