wierszownia

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 46 tek­stów.

Sen nocy letniej

Dlacze­go jeszcze nie przychodzisz?
Przyjdź, pięknie proszę.
Por­wij, za­bierz!

Już liczę minuty
Choć se­kundę dla mnie
Nie wskazówki mierzą, a cykady.

Jedna.
I kolejna.
Wiele tych sekund.

Niewiele mam dla ciebie czasu.
Znów do ra­na każesz mi liczyć? 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 sierpnia 2014, 00:45

Zatańczmy

Niech wicher roz­wieje roz­tańczo­ny włosów blask.
Sple­cione dłonie, sprag­nionych, drżących ciał.
Proszę, spójrz uk­radkiem na mą roz­marzoną twarz,
przeszyj wzro­kiem jak­by był to os­tatni raz.

Za­pamiętaj­my każdą chwilę,
każdy mo­ment, każde słowo oraz oddech.
Do­tykiem szcze­rym otocz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 sierpnia 2014, 11:57

czułe ramiona
tulą skruszoną duszę
pas bezpieczeństwa
...
Odtwórz  

haiku
zebrał 20 fiszek • 4 sierpnia 2014, 14:22

Paznokcie

Ma­lujesz mi paz­nokcie u stóp
długo i dokładnie
( dwie war­stwy plus nabłyszczacz )
niecier­pli­wa, wiercę się
nie poz­wa­lasz pop­suć swe­go dzieła
unierucho­miona, płonę
jęczę bez­radnie, podniecona
skamlę
z lu­bością wsłuchu­jesz się w miłos­ne skargi
języ­kiem uwal­niasz mnie
trys­kam zdrojem
nurzasz się,
ma­lując mi paznokcie...

z szuflady 

erotyk
zebrał 18 fiszek • 4 sierpnia 2014, 15:39

Boy

Co zro­bisz,jeśli zo­baczysz chłopca
małego w po­dar­tych spodniach
stojące­go na środ­ku drogi
i py­tające­go: dokąd?

Co jeśli auto go nie omi­nie -
- ni­by tra­fi, ale on da­lej stać będzie
nieruchomo
niesiony przez wiatr wiejący
z zacho­du o wschodzie słońca

cze­mu tak stoi i gdzie tak spogląda? 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 sierpnia 2014, 16:54

jeszcze raz

Lu­bię wy­ra­zis­tość czer­ni i bieli.
W sza­rościach to­nie wszystko
gdy jest po­nad­to - jak wi­rujący kurz
przysłaniając co oczy­wis­te w świetle.

Lu­bię gorzką her­batę
i życia ko­lo­ry gdy wiem,
że i ty pa­letę barw
zam­kniętą masz w sobie.

Gdy cier­pli­wość się kończy
jej resztki zam­rażam na potem.
Nie klękam i hołdów nie składam
idąc pa­lić mos­ty szare.

Jed­nak mój grzbiet,
wciąż za sobą taszczy kładkę.

Dzi­siej­szej chwi­li i kil­ku minionych
rozpęknięte jutro
ok­ruchy pa­mięci skrzętnie ominie.

2011

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 sierpnia 2014, 19:15

Widzi Misie

Dzień trzy­nas­ty już ty­god­nia budzę się gdzieś na jej spod­niach,
na ze­gar­ku czte­ber­nas­ta, la­to w zi­mie, cienie w blas­kach.
Ktoś śniada­nie wcześniej zro­bił za­pach ka­wy jak chleb z ObI
po­niewiera me myśle­nie, pat­rzę w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 sierpnia 2014, 19:18

Magia

Ma­gia słowa, jej
treść niewymowna.

Ma­gia ciała, jej
wyk­win­tność działa.

Ma­gia spoj­rze­nia, jej
oczy to mo­je marzenia.

Ma­gia ust, jej
war­gi to słodyczy cud.

Ma­gia za­pachu, jej
ciało niczym kwiat hiacyntu.

Ma­gia uczu­cia, jej
ser­ce po­budza do życia...mnie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 sierpnia 2014, 21:39

kiedy okna przeglądają się w kałużach

lu­bię nieraz po­być sama

roz­siąść się wygodnie
zro­bić trochę miej­sca
w sobie
dla siebie i myśl

ni­by podróżnik odkrywać
niez­ba­dane stro­ny osobowości

roz­bierać na części za­nied­ba­ne minuty
za­mienione w nies­kończoną ilość dni


lu­bię nieraz po­być sama 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 sierpnia 2014, 23:18

Napisy Końcowe.

Niezrozumienie
kor­ni­kiem wkra­da się w głowę
bo dlacze­go nie rozumiecie?
i dlaczego...
no dlaczego!

Tak mało się śmiejecie...

Teraz
i ja nie rozumiem
bo jakże to pojąć mam
że wielu
ta­kich "ja"

Nie rozumiem
bo nie chcę rozumieć
tak łat­wiej jest
przy­jem­niej jest
i za­pom­nieć so­bie mogę
ot tak
bo przecież...

Ale śmiej­cie się
to i ja
kącik ust uniosę
i nie smućcie się
ja się posmucę

Nie wyłączaj
lu­bię na­pisy końcowe
 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 sierpnia 2014, 00:00
Pozostałe zeszyty
  • myśli – skar­bonka mądrości

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scorpion

Użytkownicy
M N O
Aktywność

20 września 2014, 12:01.Rodia sko­men­to­wał tek­st W ob­rażaniu ludzi tkwi [...]

20 września 2014, 11:34nieuczesne słowa sko­men­to­wał tek­st deszcz liści

20 września 2014, 11:32nieuczesne słowa sko­men­to­wał tek­st ***

20 września 2014, 11:30nieuczesne słowa sko­men­to­wał tek­st Miłość jest śle­pa, ale [...]

20 września 2014, 11:22nieuczesne słowa sko­men­to­wał tek­st Wszystko kiedyś prze­minie, i [...]

20 września 2014, 11:21Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st W ob­rażaniu ludzi tkwi [...]

20 września 2014, 10:58nieuczesne słowa sko­men­to­wał tek­st W ob­rażaniu ludzi tkwi [...]

20 września 2014, 10:53krysta sko­men­to­wał tek­st W ob­rażaniu ludzi tkwi [...]

20 września 2014, 10:51nieuczesne słowa do­dał no­wy tek­st W ob­rażaniu ludzi tkwi [...]