Wiersze - nie moje

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 92 tek­sty.

Wierzę

Cicho w kap­li­cy siedzę.
Milczę.
Wpat­ruję się w Je­go oblicze.
Klęczę.
Składam ręce do modlitwy.

Zaczynam.

Jed­nak brak mi słów już od dawna.
Zas­ta­nawiam się.
Jak wy­razić to, co wreszcie czuję.
Przemyślam
Każde słowo, każdą literę.

Dziękuję.

Tak zaczy­nam modlitwę.
Cichnę.
Dziękuję za Je­go szczęście.
Uśmie­cham się.
Dziękuję [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 marca 2014, 21:12

Spacer po linie

Łat­wo­pal­na idę w deszczu
krętą autos­tradą życia.
Na li­nie balansuję,
już nie chcę się potykać.
Pal­ce zesztyw­niałe, oczy jak­by święte
nauczę Cię nic nie żałować,
ale trzy­maj mnie za rękę.

Zbyt wiele ma­sek sztu­ka dała,
nad morzem ludzkich pragnień
mój tra­pez i li­nia trwała,
tak wiszę na­ga wśród zagadnień.

Ma­pa myśli niestworzona,
skrzy­deł ciągle brak.
I sta­ram się i gu­bię wciąż.
Czy można żyć bez wad ? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 grudnia 2013, 20:58

Ze smutku

Śmierć niech w ra­mionach swych mnie ugości
Mą duszę w ni­cość wreszcie zabierze
A ciało niech zgni­je - ten wstrętny wo­rek na kości
Pośpiesz się proszę, bo w nic już nie wierzę
Już ko­niec w tej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 listopada 2013, 20:10

...

Ki­wa się wtu­lony w gnieździe pościeli
Wzrok ma tępo do ściany przykuty
Oczy we łzach czer­wo­ne nie w bieli
W głowie roz­terki jak palące druty
Sam sie­dzi, nie mając nikogo
Pa­nika i żal - su­fitem i podłogą
Pro­mieni słońca nie widzi tyl­ko wciąż wyje
Chciałby żeby ser­ce przes­tało, ale ono - bije 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 grudnia 2013, 00:04

* * *

Zas­kocz mnie, proszę.
Zas­kocz tak jak pier­wsze­go wspólne­go lata.
Bo jak z tęsknotą wzrok do lus­tra podnoszę,
Widzę jak płomień w oczach mi smu­tek przygniata. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 8 grudnia 2013, 20:28

żegnaj ojcze

żeg­naj na zawsze,
mój podły oprawco.
Bez ciebie dopiero
ja czuję, żem żywa.

To dzięki tobie
mężczyźni mi zbrzydli,
zos­tałam lesbijką
i jes­tem szczęśliwa.

To to­bie zawdzięczam
swe szczęście obecne
i tyl­ko dlatego
ja to­bie wybaczam.

I w końcu za gwałt
cię gni­do udupili
i zdechłeś w więzieniu
i jes­tem szczęśliwa. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 grudnia 2013, 06:16

kołysanka

idź spać tęsknoto
rozłóż się w żyłach
gasnącym szep­tem
niech mi się nie śnią

is­kry nieba co spełnieniem
życzeń kar­mią głod­ne ser­ce
zaśnij odejdź lub umrzyj
bo nie chcę i nie umiem

objąć wzro­kiem ob­razów
co znikły przedwcześnie
bo nie mam siły szukać

w świet­le dnia oczu bliskich
naj­ważniej­szych dla mnie
których nie ma w tłumie

jeśli ro­zumiesz zaśnij

ja z każdych miej­sc gdzie
wchodzisz po­wykręcam klamki
odejdź i niech toczy się życie

- ko­niec kołysanki 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 15 czerwca 2013, 00:16

Okruchy życia...

Są ludzie bez serc, bez li­tości
i ta­kie dziw­ne i cho­re przy­pad­ki
w których w świet­le pra­wa i mo­ral­ności
za­bierają dzieci od ubo­giej mat­ki

Mówią, że to dla dob­ra tych ma­luczkich
że ob­cym ludziom war­to dać więcej
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 79 fiszek • 22 września 2012, 08:37

Okruchy życia...

Ci, którzy się jeszcze wstydzą
przychodzą pod osłoną ciemności
ze światełka­mi w dłoniach
chcą być ano­nimo­wi, cisi…

Ran­kiem przy­bywają zaprawieni
gniotą puszki nie bacząc na hałas
płoszą pta­ki z drzew
i budzą ludzi, którzy jeszcze drzemią…

Za dnia przychodzi ich najmniej
boją się gos­po­darzy bloków
porządkujących śmieci
za­nim przy­jadą po nie służby…

Wie­czo­rem w te­lewiz­ji te sa­me twarze
za­pew­niają nas, że jest fantastycznie
że bieda nas ominęła
wys­tar­czy spoj­rzeć na słup­ki sondaży... 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 26 listopada 2012, 07:36

Na dobre i na złe...

Ta­ka drobna
a ma w so­bie ta­kie wiel­kie uczucie
ta­ka cicha
a ser­ce jej bi­je głośno jak dzwon
ta­ka słaba
a wiarą pot­ra­fi góry przenosić...

pat­rzę na nią z podziwem...

a ona uśmie­cha się
i idzie obok mnie
w szpilkach
kręty­mi ścieżkami
przez życie… 

wiersz
zebrał 59 fiszek • 13 grudnia 2012, 07:22
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
A B C
Aktywność

13 sierpnia 2014, 22:36atina-beata do­dał no­wy tek­st ***