wiersze, myśli przy których warto się zatrzymać na dłużej, jak i powracać

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 155 tek­stów.

Spotkamy się

Pa­miętam była ciepła noc
spałaś wtu­lona obok mnie
na­gie twe ciało skry­wał koc
te­raz wspo­minam to we śnie

wiśnią pachniały czar­ne włosy
jak nałogo­wiec je wąchałem
mogłem tak leżeć goły bosy
bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 29 fiszek • 2 lutego 2012, 09:55

Cza­sem trze­ba wziąć się w garść i nie puszczać. 

myśl dnia z 24 stycznia 2017 roku
zebrała 15 fiszek • 23 stycznia 2017, 10:01

***

"są ludzie którzy się pojawiają
by zniknąć jak sta­do ptaków
uciekające przed zimą"

- eyesOFsoul

naj­trud­niej zam­knąć ra­miona
na twoją nieobec­ność

tęsknotę
co jak ptak zat­rzy­many w oknie
przy­kuwa niebo do zgaszonych
szyb
i cichnie twoimi ustami

na moich skroniach 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 grudnia 2016, 10:55

***

"Chcę być twoim imieniem,
żebyś nie za­pom­niał, gdy jes­tem.
Bo ja za­pomi­nam, że w ogóle byłam"

- eyesOFsoul


bądź mi pa­mięcią wyszeptaną
do oczu
kiedy je­dyne co mam
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 grudnia 2016, 20:59

***

"pa­miętam o to­bie, bo wiem,
że ty byś o mnie nie zapomniał"

-eyesOFsoul

i cho­ciaż tej zi­my ręce mi marzną
od białych wierszy
znajdę cię

w ciem­nej bar­wie nocy

nad prze­paścią ust

gdzieś przed słowem
- byłem 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 stycznia 2017, 21:15

krótki wiersz o przemocy

po­wiedz ja­kie niebo
miał twój świat

za­nim zno­wu zam­knąłeś go w pięści 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 stycznia 2017, 10:59

***

mógłbym być wiat­rem
co ga­si światło w twoich łzach

blis­kością ja­ka dojrzewa
na krawędziach ust
którą bie­rze się w dłonie
jak ciepły [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 31 grudnia 2016, 14:10

nowotwór

mówiłaś że naj­bar­dziej boli
kiedy nie cze­ka się już
na cud

ale na człowieka
który nie puści dłoni

na­wet po pożegnaniu

a jednak

nie pot­ra­fię do­tykać
i nie czuć
jak wiele ciebie zostaje
mi w rękach

i ocierać jej łez

gdy py­ta dlacze­go
ma­ma przes­tała śpiewać 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 28 grudnia 2016, 19:23

***

nieobec­ność
twoich ust na powiekach
jest kwiatem
co przek­wi­ta mi pod skórą

w źdźble tra­wy

drżeniu płat­ka śniegu
wtu­lone­go w rzęsę
mroźnym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 grudnia 2016, 20:26

***

"Gdy­byś tyl­ko chciał, stałabym się deszczem...
Przy którym zaw­sze mógłbyś zasnąć"

- eyesOFsoul


naucz mnie szu­kać nadziei
w ok­ruchu chleba
co wy­pełnia dłonie bezdomne
jak mod­litwa
wymówiona o świcie

przyjdź
zos­taw ślad na powiekach

niech uwierzę
że śmierć jest tyl­ko motylem
co roz­wi­ja w nas skrzydła 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 grudnia 2016, 22:40
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

truman

Użytkownicy
A B C
Aktywność

21 czerwca 2015, 12:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zbieraj ok­ruchy szczęścia nieza­leżnie [...]