wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1128 tek­stów.

słona woda

na moim brze­gu cisza
tyl­ko dzień umie tak lek­ko odchodzić

słońce kładzie głowę na wodzie
jak dziec­ko na mat­ki kolanach

skrzydłami białych mew
za­myka sen­ne oczy

ry­bacy zwi­jają sieci

po­siedzę tu i poczekam
tej nocy
jak przed laty
do rana 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 czerwca 2018, 08:18

Upadły

Nie pojmę tego
co dla mnie wybrałeś
ani tej dro­gi nie ma
co mi ka­załeś przejść

na wędrówkę po ka­mieniach
w spieko­cie życia
na bo­so iść

nie pod­niosłeś z kolan
łez zakazałeś
tyl­ko do przo­du
z mo­zołem ten wózek pchać

choć mo­je ciało cierpiało
dusza sta­wała się lekka
mnie wys­ta­wiono na próbę

ciebie odar­to ze skrzydeł
bo za bar­dzo uwie­rzyłeś w człowieka 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 czerwca 2018, 05:09

* * *

Tęsknię, czasem
który pod
pal­ca­mi tyka.

Kocham, myślą
wple­cioną między
kar­ta­mi życia.

Żyję, historią
po­między us­ta­mi
odnalezioną.

Umieram, sercem
bijącym pomiędzy
klat­ka­mi życia. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 czerwca 2018, 12:03

Zapominasz...

że wciąż tu jestem
po­między słowami
składam swój dźwięk

z wy­razów zlepiając
myśli wciąż ukryte
po­między historią

że wciąż tu bywam
pal­ca­mi tworząc dziś
siebie wspominam...

.Rodii. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 czerwca 2018, 12:43

O Tobie

Otaczasz mnie
ot­chłanią słów
nic nieznaczących

Chwy­tasz
w pajęczynę arogancji
ta­tuując mo­tyw bólu
na sercu 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 czerwca 2018, 08:29

* * *

gdy ktoś chce tak po pros­tu być
trwać z po­moc­na dłonią 
i słuchać 
i po­dać cza­sem chusteczkę 
zaklętą w słowo

to tak po prostu...
jest... 
po­mimo i wbrew

nie poz­wo­li zabłądzić 
ni upaść naz­byt boleśnie
i choćby niebo 
naj­ciem­niej­szą chmurą się stało
to ta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 czerwca 2018, 14:53

Dla taty

Nie po­wiem Ci już tych słów ,ale myślę że zaw­sze to wie­działeś.Nau­czyłeś mnie jak mam pos­trze­gać świat,jak pat­rzeć na niego mając przy tym swo­je" ja "w za­nad­rzu.Jak nie ustępo­wać in­nym,jak wal­czyć o [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 23 czerwca 2018, 17:23

somehow.

jakoś
tak się po pros­tu zdarzyło
że cisza wy­ciekła pias­kiem z międzypalców
tak to
wśród zabłąka­nych tańców
zalęgła się nieza­bor­cza biała miłość

oto
po­wiewem słońca
roz­siała się wokół z bra­ku adresata
teraz
pod ko­lej­ny ko­niec świata
wras­ta żywo nie ro­zumiejąc ni świata
ni końca 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 czerwca 2018, 01:05

smutek też ma w sobie piękno

cisza płonie sa­mot­nością
zim­ne us­ta składają po­całunek
gdy wiatr gładzi na­gie ramiona

na krawedzi

py­tasz co możesz zro­bić
gdy nie widzisz mo­jego uśmie­chu

szep­cz o życiu
o śmier­ci zbyt dużo wiem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 czerwca 2018, 20:52

* * *

Biegła przed siebie nie znając celu,
uklękła i rzekła niez­dolna do gniewu:

"Nie siłą jest ogień potężny wzniecać,
nie siłą wyr­wać og­romny pień.
Lecz siłę ten ma w so­bie nadludzką,
kto w śmiech za­mieni bliską już łzę." 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 czerwca 2018, 20:13
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marie

Użytkownicy
L M N
Aktywność

28 lipca 2018, 09:53kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 21:44yestem sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 13:25carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 11:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 09:30Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Uwikłani w[sieci]

11 lipca 2018, 09:28Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Zanikanie

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy