wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 833 tek­sty.

sezon na astry

światła w do­mu po dru­giej stro­nie ulicy
zaw­sze są jak­by cieplejsze

na­wet wrzosy
przek­wi­tają najpiękniej
na prze­ciw­ległym balkonie

py­tasz mnie
jak to się stało
że ciągle przy to­bie jestem

nie mówię nic
prze­cież życie pisze naj­lep­sze wiersze

cho­wam się w twoich objęciach
jak niedo­kończo­ny list

tej zi­my znów so­bie nie kupię
ciepłych rękawiczek
bo od tam­tej jesieni
nig­dy nie marzną mi dłonie

mo­jemu mężowi 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 października 2017, 13:09

kim jestem

kto ty jesteś
jes­tem tym
który głową sięga szczy­ty
marzeń

ja­ki kraj twój
ziemia ojców mych
ka­leczo­na myślą zdarzeń

gdzie twój znak
złotym cieniem krąży
na niebiosach

czym rodzi­na twa
łąką na czer­wo­nym tle
o białych kłosach

gdzie ojczyzna
w ser­cu
które dum­nie kroczy

jak błyszczący księżyc
w środ­ku dnia
po ciem­nej nocy

czym zroszona
deszczem chwały
czym w twym sercu
orłem białym

czy w nią wierzysz
tak
jak w Bo­ga na niebie
czy ją kochasz
sercem
jak samego
siebie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 października 2017, 18:36

zmęczenie

nat­ra­fiam wciąż na te sa­me wiersze
zmęczył mnie płacz księżniczek z piasku
o to że wiatr, że słońce
w wol­nych chwi­lach szar­pią się za włosy
o ho­telo­we łyżki
wy­pat­rują i z wol­nych sto­lików kradną przyprawy
cza­sem z okna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 października 2017, 18:50

praćka*

na rękach blok wykuty
z za­marznięte­go strumienia
czy­tam nie!
nie mogę się zgodzić
biorę tek­st za rogi
szar­pię za­bijam klnę
jak dzieci na barce
kgwiazdkarwy
chwiazdkaje
ale czytam
pta­sia nu­ta jak pytanie
o pier­wias­tek z osobliwości
po­między czar­nym a białym
jak emo­tikon od­kry­ty przed chwilą
w kla­syku literatury

*proca 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 października 2017, 13:56

Moja bogini ...

Chciałaś bym był skalą
Al­bo twar­dym jak ściana
O którą się opierałaś
Gdy nie umiałaś już tańczyć
Jak ktoś ci zagrał

Chciałaś bym był skałą
Gorąca w dzień od słońca
A po zachodzie zimną
By os­tudzić gorąca krew

Chciałaś bym był [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 15 października 2017, 14:27

Taka chwila

A już się
zastanawiałem
stojąc w rzece
ra­niąc stopy
ozo­rami krzemieni

Niekiedy przychodzi
pier­wsza w nocy
i nie mogę spać
siada ze mną przy stole
pi­je kawę
i dru­ga przychodzi
pi­je kawę
żółte światło
za­miast miłości
tańczy
opa­da na twarz
si­ny od rozczarowania
gęsty od snu
pejzaż miasta
zla­ny deszczen
oddycha

Oj­cze nasz
mówi star­sza pani
i roz­pru­wa się nożem... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 października 2017, 22:01

Nocturn

Panie
nie po­niżaj aniołów
rzeźbiąc w nich cieles­ny kształt

weź nasze sny
i po­wiedz: wstań!

wszel­kie niebo oddamy
za zniszczo­ny ziem­ski raj

gdzie nikt nie zapyta:
skąd są?

bo my - straceńcy
bar­do­wie słońc

prochy nasze
jak po­piołu garść

choć w zasłonie skrzydeł
ser­ce drży

lecz smu­tek jest co­raz większy

co­raz gęstsze mgły 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 października 2017, 07:26

W drodze

Prze­cież wiesz cze­go mi potrzeba
By biło mo­je serce
Bi­je
Co­raz ciszej
Wol­niej
Smutniej
Obojętniej
Czy do Two­jego nieba
Dot­rzeć mi przyjdzie
Bez niego?
Prze­cież obiecałeś
Dać mi co potrzeba
Więc sądzisz
Że ser­ce jest zbędne
By dojść do Twe­go nieba… 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 października 2017, 08:21

Deszcze

nie tęskno­ta ze mnie mówi
nie żal za tobą

ser­ce te słowa kreśli
nie atrament

jeszcze anioł cze­ka
u fur­tki two­jego og­ro­du

a nie było tu in­ne­go cienia

wiem jak łat­wo łzy po­mylić
z krop­la­mi deszczu

ale przecież...

nie może pa­dać cały czas
Dla Madeleine
ob­darzo­nej wiel­kim i wspa­niałomyślnym sercem
 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 września 2017, 10:38

Helios II

Pa­nie 
któryś na­de mną za­wiesił niebiosa
i szro­nem księżyca oz­da­biasz 
ko­met zbłąka­nych rój

daj mi sny tak jasne
jak wspomnienie
że byłem

bo choć po­wiet­rze 
jeszcze skrzydłami szeleści
i wiem 
że to poetów dusze

lękam się chłodu 
gasnących gwiazd

człowieka stworzyłeś z gliny
aniołów z porcelany

a ja spa­lam się 

jak pęknięte słońce  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 października 2017, 07:13
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
L M N
Aktywność

16 października 2017, 21:19Malusia_035 do­dał no­wy tek­st *** nies­kończo­ne szczęście...  

12 października 2017, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st ***

11 października 2017, 21:31Malusia_035 do­dał no­wy tek­st ***

10 października 2017, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st *** ser­ca bi­cie

10 października 2017, 09:57Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st za późno na słowa [...]

10 października 2017, 09:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Helios II 

10 października 2017, 09:53Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st - zrób to! - nie [...]

10 października 2017, 09:51Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st list w bu­tonier­ce