Wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 384 tek­sty.

Maratończyk

Urodzo­ny wśród łez szczęścia
gołą stopą ruszył w świat.
Wte­dy był jak czys­ta kartka
którą ma za­pisać czas.

W życiu brat­niej duszy szukał
wciąż do przo­du moc­no gnał.
Wiele ra­zy się przewrócił
często nad prze­paścią stał.

Sa­mot­ność zwal­czał dystansem
Ma­raton mu bra­tem był.
Znasz tą chwi­le gdy przed metą
bieg­niesz mi­mo bra­ku sił.

Cza­su nig­dy nie dogonił
w me­dalach go jed­nak skrył
Zniszczył sta­wy, set­ki butów
lecz przy­naj­mniej wie że żył. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 21:30

Ballada o byłych sąsiadach

Fry­deryk ma krzy­wy zgryz
a An­na kre­mowe piegi
żyją w kośla­wym śnie
mięsnej potęgi

Ku­pują pod­ro­by i smalec
w skle­pie na ro­gu Warszawskiej
smażą w głębo­kim tłuszczu
by przy­tyć na chu­de czasy

On w so­botę od­pa­la grilla
nik­lo­wane­go jak ra­kieta V2
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 lipca 2018, 12:21

przykrótka his­to­ria miłości

je­go oczy
zniewa­lający uśmiech
ten tors
wszys­tkie go pożerały wzrokiem
a on spoj­rzał na mnie
miałam ochotę się na niego rzucić
zgwałcić
wyr­wać mu serce
by było tyl­ko moje

bałam się
a jeśli mu się nie spodobam
co on sobie
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 lipca 2018, 14:27

schwy­tali sąsiada
mo­je sios­try i bracia

sza­motał się
kiedy ktoś od­gryzł mu nogę

wrzeszczał w konwulsjach
gdy przeg­ry­zano mu szyję

zak­rwa­wione twarze zap­raszały mnie
do wspólnej uczty

jak wytłumaczyć im
że nie jes­tem głodny?
że wolę zjeść jabłko?
że jestem
z in­nej planety?
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 czerwca 2018, 18:31

Patriotyzm...

Patriotyzm...

to nie py­tać kim jesteś
tyl­ko pochy­lić się nad człowiekiem

pomóc, na­kar­mić, dać schronienie
oka­zać ser­ce
nie chcieć nic, tyl­ko kochać...

jeśli tak potrafisz
nie smutaj

nie fla­gi nie hasła nie krzyki
lecz Bóg naj­większym świadkiem
że niepod­legli jesteśmy... 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 listopada 2017, 08:41

Niepodległość...

Niepod­ległość...

... to nie wal­ka na hasła lecz o miłość
do tych łąk, lasów otu­lonych zielenią
i nadzieja, że ta krew w ziemie wsiąknięta
nie była na mar­ne prze­lana...

to ciągłe czu­wanie nad zgodą
by nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 10 listopada 2017, 21:49

spojrzenie

za­wiesił sie czas
w przes­trze­ni
cupnął na pniu i podparł
się korze­niami drzewa

leśna cisza przep­la­ta się z
kojącym śpiewem ptaków
wi­dokiem pra­cowi­tego żuczka
nies­fornym omomiłkiem

wdzięczna jes­tem za tą chwi­le
gdzie czas wspo­mina mi­lej
zap­rzeszłe chwi­le
uciekam wzro­kiem ukradkiem...

w gąszczu drzew kwitną
błękit­ne niez­paomi­naj­ki
marzę o jednym
ciepłym spoj­rze­niu
z twoich zielo­nych oczu... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 maja 2018, 18:06

Pożółkły list

Od­kurzyłem Two­je słowa,
na pożółkej lis­tu stronie,
i przeszyła mnie ta mowa,
po­cić się zaczęły dłonie...

Stu­diowałem wers za wersem,
rozpływałem w każdej frazie,
ro­zumiałem wszys­tko sercem,
w tej nos­talgicznej ekstazie...

Zew tęskno­ty, łza wzuszenia,
wte­dy byłaś, dziś Cię nie ma,
wte­dy byłem, dziś nie jestem,
przy­jacielem z atestem...

Lecz zacho­wam Two­je słowa,
na póżółkłej lis­tu stronie,
by mnie znów przeszyła mowa,
po­cić się zaczęły dłonie... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 maja 2018, 11:00

* * *

Słowem nie wspomnę,
gdy wy­raz za­mil­knie
wśród życia ciszy.

Wy­razu nie napiszę
z we­ny braku,
gdzieś za­gubiła się.

Życia nie przeżyję
w złud­nej nadziei,
która umiera wciąż.

Siebie nie porzucę,
choć głuche są myśli
widzą się we mnie. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 kwietnia 2018, 23:54

Droga

mogę wy­powie­dzieć mi­lion różnych słów
lecz nikt nie zro­zumie duszy mo­jej snów
mogę na pa­pie­rze spi­sać mi­lion zdań
ale w mo­jej głowie zaw­sze jes­tem sam

z każdym ro­kiem czuję jak się zmienia świat
na tej ka­ruze­li którą kręci czas
w krętym świecie uczuć ciężko zna­leźć sens
ale ser­ce bi­je więc nie pod­dam się

wolę cza­sem stra­cić ale poczuć smak
bo waży wa­liz­ka zmar­no­wanych szans
cza­sem może stracę cza­sem zys­kam też
ale zaw­sze wstanę żeby da­lej biec 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 stycznia 2018, 14:59
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PetroBlues

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 15:31szpiek do­dał no­wy tek­st Za mun­du­rem pan­ny sznu­rem [...]

wczoraj, 15:28szpiek sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

wczoraj, 08:47szpiek sko­men­to­wał tek­st Zostawił ro­zeb­raną na łóżku, [...]

przedwczoraj, 16:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 16:27yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 16:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 16:22yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 13:34piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 13:20yestem sko­men­to­wał tek­st Gdzie ? 

przedwczoraj, 11:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdzie ?