Wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 375 tek­stów.

Droga

mogę wy­powie­dzieć mi­lion różnych słów
lecz nikt nie zro­zumie duszy mo­jej snów
mogę na pa­pie­rze spi­sać mi­lion zdań
ale w mo­jej głowie zaw­sze jes­tem sam

z każdym ro­kiem czuję jak się zmienia świat
na tej ka­ruze­li którą kręci czas
w krętym świecie uczuć ciężko zna­leźć sens
ale ser­ce bi­je więc nie pod­dam się

wolę cza­sem stra­cić ale poczuć smak
bo waży wa­liz­ka zmar­no­wanych szans
cza­sem może stracę cza­sem zys­kam też
ale zaw­sze wstanę żeby da­lej biec 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 stycznia 2018, 14:59

Kroplówka

przyszedłeś po wszystkim
kiedy zrzu­ciłam starą skórę
i wspięłam się o dwa stop­nie ku słońcu

widziałeś mnie wte­dy pier­wszy raz
ja siebie również

urodziłam się
w objęciach two­jego ciepła
zaokrągliłam kąty
i na­dałam no­we imię

poz­nałeś je i zat­rzy­małeś na ustach

zostałeś, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 stycznia 2018, 10:55

A kysz

Pyłek słów lep­kich spłynął na duszę
Śmieją się diabły
będą katusze!
Pyłek za­mieni się w jad surowy
skończą się wszystkie
szlachet­ne mowy!
Tupną kopytem
Wy­syczą zaklęcia
Szpo­ny ot­rze­pią go­towe do cięcia!

Obłudę chwycą
tan­go zatańczą 
a ran­kiem pobiegną
w dłoni z różańcem...
Miłość wyznają
i wszelkie [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 13 stycznia 2018, 19:15

***

Wy­leczy­li mnie z marzeń i snów
Wy­kar­mi­li bólem oraz lękiem

Pięściami zrzu­cili z piedestału
układając czu­le w naj­ciem­niej­szym z kątów

za dnia po­sinia­czy­li duszę
w no­cy złama­li żebra

Od­bi­jam się od niemych ścian ludzi
bez­sku­tecznie ma­lując krzy­kiem autoportret... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 grudnia 2017, 12:43

Nazwany…

Naz­wałaś mnie zaczajonym
W pier­wszy dzień przestraszonym
Choć nie był to pier­wszy wspólny czas
To coś dzieliło i łączyło za­razem Nas

To nocą tą, którą spędziłem
Pośród tłumu, lecz całko­wicie sam
Może się bałem, może wstydziłem?
Pow­tarzałaś, „mów prawdę, nie kłam”

Naz­wałaś mnie zaczajonym
Lecz ja wo­lałem być ukrytym
Za­maza­nym, wet­knięty po­między słowa
Tak jak­by Nasza zna­jomość niebyła go­towa

Naz­wałaś mnie zaczajonym…
Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 listopada 2017, 20:35

- niech zdechnie!
rzekł oj­ciec niebóg do matki
cho­rego wyb­ry­ka natury
nie pot­ra­fiła za­bić cząstki siebie
ale nic nie mogła zrobić
le­karze daw­no poskłada­li swo­je zabawki
a stróż?
też się poddał
znów pił gdzieś z żalu
że dos­ta­je naj­gor­sze zadania

tyl­ko on czu­wał nad gasnącym płomykiem
osłaniał skrzydłami przed każdym pod­muchem wiatru

dziec­ko przeżyło
a wszys­cy dzi­wili się
że ma­luje ta­kie brzyd­kie anioły
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 listopada 2017, 01:12

To nie my

Nie nam dany
tam­ten świat i tam­ta noc
Nie nam
przyszło dot­knąć wrzo­sowych łąk.
Nie nam
uniosło się ser­ce aż do nieba
nie nam...
A jednak
łza­wy świat
w kro­pel­ce rosy
zmy­wa kurz
nie naszych wspomnień
i ze­gar ty­ka
tez nie nasz
a jednak
ten sam ma­my czas
lecz nie godzinę wspomnień... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 października 2017, 20:41

piękna kobieta
da­lekie sta­re miasto
cicha namiętność 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 29 października 2017, 20:33

* * *

Dźwięk roz­paczy tka
tęskno­ty rozdział
wpi­sany w nas
roz­pa­la się znów.

Ogień roz­przes­trze­nia się
gna­ny przez wspomnienia
spa­lając się w cierpienie
na ob­rzeżach obojętności.

Po­piół jak malowany
roz­wiewa szczęścia wiatr
skry­wany pod niebem
pełne­go szkla­nych gwiazd. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 października 2017, 20:19

Helios II

Pa­nie 
któryś na­de mną za­wiesił niebiosa
i szro­nem księżyca oz­da­biasz 
ko­met zbłąka­nych rój

daj mi sny tak jasne
jak wspomnienie
że byłem

bo choć po­wiet­rze 
jeszcze skrzydłami szeleści
i wiem 
że to poetów dusze

lękam się chłodu 
gasnących gwiazd

człowieka stworzyłeś z gliny
aniołów z porcelany

a ja spa­lam się 

jak pęknięte słońce  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 października 2017, 07:13
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
R S T
Aktywność

14 marca 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

23 lutego 2018, 20:10IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:29szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 18:06szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 17:34IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 11:40szpiek sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

23 lutego 2018, 08:41IKON sko­men­to­wał tek­st Sąd os­ta­teczny

22 lutego 2018, 21:08szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 18:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

22 lutego 2018, 17:47szpiek do­dał no­wy tek­st Sąd os­ta­teczny