wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1353 tek­sty.

Apogeum

Strach przed ut­ratą gdy się jeszcze nie ma 
Lek przed po­siada­niem, bo nie wol­no mieć
Ty­le pa­radoksów zaczęłaś wymieniać
Na podróż w niez­na­ne do niepew­nych miej­sc

Czułem dzi­siaj włosy tuż przy mo­jej twarzy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 stycznia 2018, 22:21

* * *

stoją nad skarpą niepowinności
dwie różne historie
pełne tych sa­mych pragnień

spoglądają w twarz wszechświata
gdy roz­kołata­ne słowa
za­mykają spie­rzchnięte usta

kil­ka zadr niewinnych
wys­tar­cza by już na zawsze
ut­ra­cić kryształowe spojrzenie

i choćby cały splen­dor gwiazd
trzy­mał za nich kciuki
a na zgaśnięcie choć jednej
za­palał tysiące

puszczają z uścis­ku
rozżalo­ne dłonie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 10 stycznia 2018, 09:07

Jak to jest ?

Po­wiedz mi jak to jest
Że mo­je ser­ce jak pies
Choć nie ro­zumie twych słów
Apor­tu­je na ich dźwięk

Po­wiedz mi jak to jest
Że mo­je źrenice
Na co dzień jak ziar­na maku
Kwitną zimą na twój widok

Po­wiedz mi jak to jest
Że gdzieś tam
Budzisz motyle
Choć już jest jesień

Po­wiedz mi jak to jest
Że jes­teś natchnieniem
Gdy życie tra­ci moc

Po­wiedz mi jak to jest
Że czuję twój na­gi zapach
Na szkla­nej fotografii
Choć wy­wiet­rzał nasz czas 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 6 listopada 2017, 13:21

W koronę wplecione ciernie

pat­rzą w wi­gilij­ne niebo ludzkie oczy
i dziecięce twarze
chórem kolęd śpiewają aniołowie

nad boską kołyską

chwała na wy­sokości
wy­pełniona złotem
bet­le­jem­skich gwiazd

trzoda
mędrcy świata
ewan­ge­liczni pastuszkowie

Jed­no­rodzo­ny
a po trzyk­roć zaparty
bo Prawdę zap­rze­da Iskariota

lecz Słowo stało się ciałem
które­go nie skruszy
ocet niedo­pity

Wiel­kiego Pos­tu fiolet

i bliźni
o włócznię wsparty 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 24 grudnia 2017, 08:47

* * *

Od­po­wie­działem Ci siebie
Wśród ma­jes­ta­tycznych buków
Wy­soko na mchem po­rośniętej po­lanie
I zdu­miał się wiatr tym wyznaniom.

Byłem z Tobą wy­soko po­nad uniesienia
W czys­tym szep­cie po­nad spojrzenia
Do­tykałem­Twoich ust ty­siącem gwiazd
I budził mnie spokój dnia, bo wie­działem

Że jes­teś gdzieś tam i gdy przyj­dzie noc
Wrócisz 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 marca 2017, 09:27

Lady Blue

były w moich wier­szach słowa
pożegnania
miłości
nadziei

były w nich cienie skrzydeł
i melodie
które nu­ciły anioły

błękit chciałem opisać
ko­lorem nieba

tęcze
kwiecis­tością łąk

pi­sałem je
jak zaw­sze
i jak wszystko

dla Ciebie 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 listopada 2017, 07:23

Most

z da­la od two­jego progu
jest ob­cy kraj
gdzie wiatr stru­ny skrzy­piec stroi

w og­ro­dach słychać kro­ki
bo­sych stóp
- tak lot­ne
że led­wo do­tykają traw

i nie wstyd wyznać
że ser­ce się wzrusza
do gwiazd
do słońc

do natchnień
które duszę wy­pełniają aniołem

a tam gdzie most
próżno na ciebie cze­kam

lecz wiecznie 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 10 listopada 2017, 09:14

Obcy ktoś

spójrz mi w oczy
aż do głębi
od wzruszeń niepowysychały

lecz ser­cem ja już nie ten sam
jak­bym siebie się wyrzekł
z całej duszy

śniłem
że sa­mot­nie szliście
przez cmen­tarny las

jak mgły sine
pośród wy­marłych gwiazd

ktoś płakał po kimś

ka­mienie łza­mi kruszył 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 10 lipca 2017, 13:10

Niedokochanie

Jest ty­le jas­nych dróg
ob­cych śla­dom naszych stóp
i ty­le oaz cienia
próżnych nasze­go spocznienia
ty­le kwiatów twych łąk
niet­kniętych pie­szczotą rąk
ty­le og­rodów snów
gdzie nie spot­kam cię już
i ty­le sa­mot­nych gwiazd
nie do­kocha­nych choć raz...
W mlecznej drodze mych stra­conych dni
świecisz naj­jaśniej z nich. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 lipca 2017, 23:34

Światło w mroku

kto wie jak pus­te jest niebo
i jak cichy jest dom

gdy rozłąk nie może powstrzymać
ludzka słabnąca dłoń

wspo­minając dawną wiosnę
przy fran­cuskiej muzyce

wys­chną łzy

bo nie ma gwiazd jaśniejszych
niż ta światłość

która płoszy sny

i w czy­jeś smut­ne oczy wrasta

słońcem za dnia
nocą księżycem 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 9 maja 2017, 10:04
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Aktywność

17 marca 2018, 14:43AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

17 marca 2018, 14:34AMA sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

17 marca 2018, 10:53yestem sko­men­to­wał tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

17 marca 2018, 10:31AMA do­dał no­wy tek­st Nie pot­rze­buje zachęty ten, [...]

14 marca 2018, 14:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

27 lutego 2018, 16:16AMA sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

27 lutego 2018, 12:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

26 lutego 2018, 18:51AMA do­dał no­wy tek­st czas... tyl­ko ból, roz­dzierający, [...]

20 lutego 2018, 17:38AMA sko­men­to­wał tek­st ***

20 lutego 2018, 09:44kati75 sko­men­to­wał tek­st ***