wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1360 tek­stów.

w przypływie uczuć

deszczo­we po­ran­ki są dla tych
co usychają tęsknotą
tuląc wys­tygłe kubki
po­mar­szczo­nych dłoni płatkami

pod po­wieka­mi jeziora
kładka
blednących gwiazd złoto

wchodzę na głęboką wodę
na­ga za­nurzam się w lato

nim ko­lej­na je­sień przek­reśli
skrzydła tu­tej­szym aniołom
i zno­wu będzie więcej
bez­kres­nych zim między nami 

wiersz
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 08:06

nie napiszę

na­piszę dla ciebie wiersz
wkład będzie duży
długo­pis mały
wier­sz biały
ciągle za słaby by wy­dać ...
wszys­tkie pieniądze

za resztę ku­pię nam dom z (w)sa­dem na zimę
z za­bitym ok­nem do wskrzeszenia
zgar­bionym dachem od niechcenia

na wy­cieraczce wciąż bu­ty bałwana
kto dotrwał?
rana 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 czerwca 2018, 07:56

oddam punkt siedzenia za widzenia

więc siedzę i składa mnie w plecach
może nie tak wy­raźnie jak pi­sanie na kolanie
al­bo ko­lanach

bazgranie
nie wychodzi mi
przed sze­reg obowiązków
ani za li­nię

czas leży na wskazówkach
ja się wykładam
jak żar­cie z koszy­ka na taśmie

Pani
zza la­dy pyta
czy zbieram punkty
- pew­nie te czułe al­bo słabe -

dwie krop­le wody
i ja na trze­ciego
gdzieś so­bie kapię
na poboczu 

dziennik
zebrał 6 fiszek • 22 czerwca 2018, 13:16

Pragnienie

Spoglądasz trochę przez łzy
Wspom­nienia wra­cają jak ptaki
Z na­jod­leglej­szych stron, do chwil
Gdzie w kąci­kach drżących ust
Tli się niepokój

I nie ma żad­nej poez­ji
W gasnącym og­niu, w snach
W sym­bo­lach które budzą strach
W miłości która nie is­tnieje
In­ter­pre­tuje nas czas

Jes­tem tu i kocham nas
I bu­duje spokój jak mur ob­ronny
Po­korą kreuje su­mienie
Byłaś moim zaurocze­niem
Naiw­ność jest w nas 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 maja 2018, 22:10

Trzy po i przed trzy

uwiera mnie niedziela
ściśle założona

choć mroźne serca
nie zakładaj­cie na piersi
nie zakładaj­cie na ramiona
tka­nin z supłami
nie do rozwiązania

gru­ba ich warstwa
rześkość przysłania
słów

chcę cię
poczuć

nów
 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 stycznia 2018, 21:15

Pulsary i inne - w tym jej - wymiary

po­za horyzontem
zdarzeń
dochodzi do zbliżeń
ciał niebieskich

w mgle
męski umysł
kształty rysuje

wpla­ta się w nie

wnętrze kształtów
czuje

wib­rują konstelacje

niezbadane
neuronów dotyka

ot­wiera się

galaktyka
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 stycznia 2018, 18:39

Polna Madonna

przyszła do moich sadów
oz­dobność gwiazd
bosa
ob­co­ludzka

znad światów
znad nieba

znad moich ukocha­nych łąk
gdzie ma­ki czerwone
pełne są ro­sy

i skąd do domu
nie tęskniłem wcale

wszys­tko się we mnie ucisza
gdy pow­tarzam półszeptem
słowa Ko­ron­ki

a na przyd­rożnym krzyżu
cze­ka Chrys­tus frasobliwy

kocham
jak kochałem
lecz czas aby mo­je ser­ce
wzruszać się już przes­tało

bo jes­tem daleko

bo jes­tem gdzie in­dziej szczęśliwy 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 kwietnia 2018, 08:34

resztki życia

Jak zas­tygła la­wa u podnóża krateru
Tak we mnie zas­tygło pragnienie
Nieokreślone
Tej wios­ny zno­wu nie przyszedłeś
Nie utu­liłeś
Nie od­dałeś nic z siebie
Niemożność ogar­nia cały nasz świat

Za­topiona w myślach
z tlącym się jeszcze żarem jak z ogniska
w cen­trum ska­mieniałego serca
Cze­kam jeszcze
na nie naszej ławeczce
Bez przeznaczenia
Nim błękit nieba od­bi­ty w moich oczach
Wyb­laknie na zawsze
Da­ruj mi choć je­den pocałunek
Jak tchnienie no­wego życia
Nim świat ten zgaśnie dla nas na wieki… 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 kwietnia 2018, 10:12

Apogeum

Strach przed ut­ratą gdy się jeszcze nie ma 
Lek przed po­siada­niem, bo nie wol­no mieć
Ty­le pa­radoksów zaczęłaś wymieniać
Na podróż w niez­na­ne do niepew­nych miej­sc

Czułem dzi­siaj włosy tuż przy mo­jej twarzy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 stycznia 2018, 22:21

* * *

stoją nad skarpą niepowinności
dwie różne historie
pełne tych sa­mych pragnień

spoglądają w twarz wszechświata
gdy roz­kołata­ne słowa
za­mykają spie­rzchnięte usta

kil­ka zadr niewinnych
wys­tar­cza by już na zawsze
ut­ra­cić kryształowe spojrzenie

i choćby cały splen­dor gwiazd
trzy­mał za nich kciuki
a na zgaśnięcie choć jednej
za­palał tysiące

puszczają z uścis­ku
rozżalo­ne dłonie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 10 stycznia 2018, 09:07
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

dark smurf

Użytkownicy
A B C
Aktywność

13 lipca 2018, 07:28AMA sko­men­to­wał tek­st mural

12 lipca 2018, 18:45AMA sko­men­to­wał tek­st mural

12 lipca 2018, 13:07AMA sko­men­to­wał tek­st Oczekiwania win­ne są wszel­kim [...]

11 lipca 2018, 17:18AMA sko­men­to­wał tek­st w do­bie in­terne­tu nie [...]

10 lipca 2018, 18:31AMA sko­men­to­wał tek­st w do­bie in­terne­tu nie [...]

7 lipca 2018, 06:43AMA sko­men­to­wał tek­st afrykański Czad

6 lipca 2018, 20:14AMA sko­men­to­wał tek­st przemijanie

5 lipca 2018, 19:22AMA sko­men­to­wał tek­st stawonogi

25 czerwca 2018, 20:14AMA sko­men­to­wał tek­st nie na­piszę

25 czerwca 2018, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]