wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1454 tek­sty.

Lady Blue

były w moich wier­szach słowa
pożegnania
miłości
nadziei

były w nich cienie skrzydeł
i melodie
które nu­ciły anioły

błękit chciałem opisać
ko­lorem nieba

tęcze
kwiecis­tością łąk

pi­sałem je
jak zaw­sze
i jak wszystko

dla Ciebie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 23 listopada 2017, 07:23

Most

z da­la od two­jego progu
jest ob­cy kraj
gdzie wiatr stru­ny skrzy­piec stroi

w og­ro­dach słychać kro­ki
bo­sych stóp
- tak lot­ne
że led­wo do­tykają traw

i nie wstyd wyznać
że ser­ce się wzrusza
do gwiazd
do słońc

do natchnień
które duszę wy­pełniają aniołem

a tam gdzie most
choć próżno na ciebie cze­kam

to jed­nak wiecznie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 10 listopada 2017, 09:14

Obcy ktoś

spójrz mi w oczy
aż do głębi

od wzruszeń niepowysychały

lecz ser­cem ja już nie ten sam

jak­bym siebie się wyrzekł
z całej duszy

śniłem
że sa­mot­nie szliście

przez cmen­tarny las

jak mgły sine
pośród wy­marłych gwiazd

ktoś płakał po kimś

ka­mienie łza­mi kruszył 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 lipca 2017, 13:10

Niedokochanie

Jest ty­le jas­nych dróg
ob­cych śla­dom naszych stóp
i ty­le oaz cienia
próżnych nasze­go spocznienia
ty­le kwiatów twych łąk
niet­kniętych pie­szczotą rąk
ty­le og­rodów snów
gdzie nie spot­kam cię już
i ty­le sa­mot­nych gwiazd
nie do­kocha­nych choć raz...
W mlecznej drodze mych stra­conych dni
świecisz naj­jaśniej z nich. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 1 lipca 2017, 23:34

Światło w mroku

kto wie jak pus­te jest niebo
i jak cichy jest dom

gdy rozłąk nie może powstrzymać
ludzka słabnąca dłoń

wspo­minając dawną wiosnę
przy fran­cuskiej muzyce

wys­chną łzy

bo nie ma gwiazd jaśniejszych
niż ta światłość

która płoszy sny

i w czy­jeś smut­ne oczy wrasta

słońcem za dnia
nocą księżycem 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 9 maja 2017, 10:04

Gdybym...

gdy­bym kiedyś mu­siał odejść stąd
do miejsca
między niebem a sercem

i da­leki ci się stanę
o nieobecność

od­legły o ten smutek

który nie zna słów
by choć głosem ściszo­nym powiedzieć:
nie płacz

ty jed­na wspom­nij mowę moją
nierozumną

że słońce można zaćmić
przy­mykając oczy

a pochy­lone nad fo­ter­pianem dłonie
to co przyziemne
unieść chciały gdzieś po­nad i po­za nami

wraz z modlitwą:

nie­chaj wam dach nieba
moimi nie prze­cieka łzami 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 3 marca 2017, 10:15

OD­KRY­CIE LUSTRA


Obec­ność twe­go milczenia
stała się w mej pa­mięci
kromką pow­szed­niego chleba.
Po­gubiłem się w niej aż po 
nieobecność
tak bar­dzo jej nie szukałem...
Nie zdradza jej żaden krzyk
konkretności
trwa włas­nym rytmem
niedopowiedzenia
lek­ko trąca­na drgnieniem
słowa
zas­ty­ga, niczym lus­tro wody
bezsilnie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 marca 2017, 18:44

bo w czekaniu najgorsze jest niedoczekanie

od przebudzenia
ociera­my nasze słowa
o wie­rzchołki marzeń

po­całun­ki szkliste
składa­my bla­dym świtem

kiedy odej­dzie miłość
będziemy gotowi
na wspólny sen 

wiersz dnia z 9 lutego 2017 roku
zebrał 29 fiszek • 7 lutego 2017, 21:48

* * *

miłość to roz­sy­pane nasiona
pożar­te paznokcie
siedzących w oknie


miłość to powrót ptaka
na pus­ty parapet
z które­go go przepędzano 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 12 grudnia 2016, 20:26

plamy na końcu

spot­ka­my się po ja­kiejś śmierci
tak chciało życie

nie py­taj
ja­kim piórem tu byłam

os­tatnim słowem czer­wo­ny kleks
żeby udźwignąć biel

a te­raz pod­pal com zostawiła
i zgaś mnie

przyjdź gdy stanę się
wie­czną ciszą

i uczcij
mi­nutą wstydu... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 grudnia 2016, 15:33
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
A B C
Aktywność

15 października 2017, 00:33AMA sko­men­to­wał tek­st stok­rotki zdep­ta­ne od­rosną znów na po­la­nie [...]

15 października 2017, 00:20AMA sko­men­to­wał tek­st Tęsknie za marze­niami, które [...]

16 maja 2017, 13:15Cris sko­men­to­wał tek­st zaniechanie naj­większą zbrod­nią prze­ciw [...]

13 maja 2017, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st zaniechanie naj­większą zbrod­nią prze­ciw [...]

13 maja 2017, 22:15AMA sko­men­to­wał tek­st zaniechanie naj­większą zbrod­nią prze­ciw [...]

13 maja 2017, 22:05yestem sko­men­to­wał tek­st zaniechanie naj­większą zbrod­nią prze­ciw [...]

27 lutego 2017, 21:28AMA sko­men­to­wał tek­st Człowiek- ku­pa nie­szczęść z [...]

17 lutego 2017, 17:31AMA sko­men­to­wał tek­st Obnażają nas dzieci...  

16 lutego 2017, 19:52yestem sko­men­to­wał tek­st Obnażają nas dzieci...  

15 lutego 2017, 21:00AMA sko­men­to­wał tek­st Obnażają nas dzieci...