wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1364 tek­sty.

cień na lustrze

"Boże mój zmiłuj się na­de mną
cze­mu stworzyłeś mnie na niepo­dobieństwo
twar­dych kamieni"
- H. Poświatowska

to jest ero­tyk które­mu nikt nie pat­rzy w oczy
kulący się pod najlżej­szym do­tykiem rąk
powoli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 sierpnia 2018, 07:23

Hala Izerska - świt

Pływa świt
w no­wiu księżyca
jest przed czwartą
i mil­czy równina

Ize­ra zap­la­ta warkocze
ciet­rze­wi go­nit­wa miłości
na ra­zie pa­nuje ma­giczna chwila
świer­ki na szczy­tach pod­ma­lowało słońce

Lu­bię to pustkowie
ty­le w nim ciszy z rana
górska rze­ka gra melodię
na pajęczy­nie ro­sa zaspana... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 sierpnia 2018, 06:48

Opieka nad cierpieniem

Opieka nad cierpieniem
wbrew po­zorom to nie kołysa­nie starców
a codzien­ny ry­tuał życia i śmierci
(w tym snu)

cier­pienie sy­pia w nogach
cza­sami nad ra­nem liże po głowie
o której chce budzić?
łat­wo mieć nadzieję, że nie krócej niż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 sierpnia 2017, 00:24

* * *

Miej­scem moich myśli jes­teś Ty
W krańcach milczenia
Widzę oczy­ma Twymi
Bez­dzwie­czne bi­cie serca
Budzo­ne do życia

Nie po­wiem nic, bo
Łzą na każdy uśmiech
Od­po­wiem nocą i dniem
Przy To­bie
Od­dechem wil­gotnym o po­ran­ku
Zap­rzecze tęskno­cie co
Jarzmem
Pe­ta za­wile

Urośnie w cza­sie
Niewy­miaro­wa bez gra­nic
Uczuć przes­trzeń
Uk­ry­ta w podświado­mości
A będzie, to miłość 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 kwietnia 2016, 21:04

w przypływie uczuć

deszczo­we po­ran­ki są dla tych
co usychają tęsknotą
tuląc wys­tygłe kubki
po­mar­szczo­nych dłoni płatkami

pod po­wieka­mi klisza
wyb­lakłych gwiazd negatyw

wchodzę na głęboką wodę
na­ga za­nurzam się w lecie

nim ko­lej­na je­sień przek­reśli
skrzydła tu­tej­szym aniołom
i zno­wu będzie więcej
bez­kres­nych zim między nami 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 16 lipca 2018, 08:06

nie napiszę

na­piszę dla ciebie wiersz
wkład będzie duży
długo­pis mały
wier­sz biały
ciągle za słaby by wy­dać ...
wszys­tkie pieniądze

za resztę ku­pię nam dom z (w)sa­dem na zimę
z za­bitym ok­nem do wskrzeszenia
zgar­bionym dachem od niechcenia

na wy­cieraczce wciąż bu­ty bałwana
kto dotrwał?
rana 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 czerwca 2018, 07:56

oddam punkt siedzenia za widzenia

więc siedzę i składa mnie w plecach
może nie tak wy­raźnie jak pi­sanie na kolanie
al­bo ko­lanach

bazgranie
nie wychodzi mi
przed sze­reg obowiązków
ani za li­nię

czas leży na wskazówkach
ja się wykładam
jak żar­cie z koszy­ka na taśmie

Pani
zza la­dy pyta
czy zbieram punkty
- pew­nie te czułe al­bo słabe -

dwie krop­le wody
i ja na trze­ciego
gdzieś so­bie kapię
na poboczu 

dziennik
zebrał 7 fiszek • 22 czerwca 2018, 13:16

Pragnienie

Spoglądasz trochę przez łzy
Wspom­nienia wra­cają jak ptaki
Z na­jod­leglej­szych stron, do chwil
Gdzie w kąci­kach drżących ust
Tli się niepokój

I nie ma żad­nej poez­ji
W gasnącym og­niu, w snach
W sym­bo­lach które budzą strach
W miłości która nie is­tnieje
In­ter­pre­tuje nas czas

Jes­tem tu i kocham nas
I bu­duje spokój jak mur ob­ronny
Po­korą kreuje su­mienie
Byłaś moim zaurocze­niem
Naiw­ność jest w nas 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 maja 2018, 22:10

Trzy po i przed trzy

uwiera mnie niedziela
ściśle założona

choć mroźne serca
nie zakładaj­cie na piersi
nie zakładaj­cie na ramiona
tka­nin z supłami
nie do rozwiązania

gru­ba ich warstwa
rześkość przysłania
słów

chcę cię
poczuć

nów
 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 5 stycznia 2018, 21:15

Pulsary i inne - w tym jej - wymiary

po­za horyzontem
zdarzeń
dochodzi do zbliżeń
ciał niebieskich

w mgle
męski umysł
kształty rysuje

wpla­ta się w nie

wnętrze kształtów
czuje

wib­rują konstelacje

niezbadane
neuronów dotyka

ot­wiera się

galaktyka
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 stycznia 2018, 18:39
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Trzykropek

Użytkownicy
A B C
Aktywność

13 października 2018, 19:19AMA sko­men­to­wał tek­st Zaciszna de­gus­tacja

29 sierpnia 2018, 14:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st prawdziwa, od ser­ca roz­mo­wa [...]

23 sierpnia 2018, 19:15yestem sko­men­to­wał tek­st tatrzański

23 sierpnia 2018, 16:36AMA do­dał no­wy tek­st tatrzański

23 sierpnia 2018, 16:32AMA sko­men­to­wał tek­st tym naj­mniej­szym

21 sierpnia 2018, 22:55AMA sko­men­to­wał tek­st ***

16 sierpnia 2018, 06:09AMA sko­men­to­wał tek­st wspominam Cię w doj­rze­wającychjarzębi­nach, [...]

15 sierpnia 2018, 19:38yestem sko­men­to­wał tek­st wspominam Cię w doj­rze­wającychjarzębi­nach, [...]

15 sierpnia 2018, 19:23finezja sko­men­to­wał tek­st wspominam Cię w doj­rze­wającychjarzębi­nach, [...]

15 sierpnia 2018, 19:17AMA do­dał no­wy tek­st wspominam Cię w doj­rze­wającychjarzębi­nach, [...]