wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 32 tek­sty.

nienawidze

już na­wet Bóg posmutniał
cho­wając wzrok
pod spra­cowaną dłonią
przyglądając się
tej naszej miłości

ile ra­zy od­dychając
tym sa­mym powietrzem
du­siliśmy się
kiedy gdzieś nasze oczy
dot­knęły się w kącie dusz

ile razy…
za­cis­ka­liśmy pal­ce w pięść
mi­jając się w tłumie
otocze­ni przez set­ki myśli i słów
za­miast wy­ciągnąć dłoń
ku tej drugiej

nie chce już krzyczeć
ile od­dałbym za Twój
pry­wat­ny oddech
który w chłod­ne wieczory
mie­szałby się z moim

Nienawidze
Cię kochać...

23.04.2013

Odtwórz  

wiersz
zebrał 69 fiszek • 23 kwietnia 2013, 21:51

siła uczucia

Spo­koj­ny, mo­noton­ny wieczór
Za­pukał do okna
Niczym niez­na­jomy do drzwi

Usiadłem wy­god­nie w fotelu
Mecząc płuca kilkoma
Głębszy­mi wdechami

Prze­cierając dłonią czoło
Zat­rzy­małem się na skroni
Przy­mykając oczy

Choć już minęło kil­ka lat
Ule­ciało set­ki słów
Mi­liony myśli poszły w niepamięć

Ja na­dal kocham Cię za dnia
No­cami niena­widzę

04.05.2013 

wiersz
zebrał 86 fiszek • 5 maja 2013, 17:05

Brudna przypowieść

Człowieko­wi dano
do stołu nak­ry­to białym obrusem
we wzo­ry czułości ubranym

a on usiadł jak­by nie umiał
w bu­ciorach z błota
dep­tał po ko­lei uczucia

a te­raz patrzy
za­ciera brud­ne dłonie
lecz na co czeka

prze­cież burzyć łatwiej
niż tworzyć 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 23 stycznia 2013, 10:50

gdy...

jes­tem Aniołem
i na­wet jeśli nie wierzysz
we mnie człowieku
pa­miętaj,
że czuwam

i gdy
zapłaczesz pod moimi
skrzydłami

będę... 

wiersz
zebrał 123 fiszki • 12 stycznia 2013, 23:49

Ciężar bytu

Niez­nośny ciężar bytu,
uwiera każda myśl i słowa,
i nic nie mieści się
we wcześniej us­ta­lonych ramach.

Skóra wy­daje się za cias­na,
mięśnie zbyt sztyw­ne
-
pa­raliżują każdy krok.

Boisz się iść,
boisz się żyć. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 5 stycznia 2013, 09:20

* * *

nie wiem

wiem
nienie
nie.


gdy bo­li - oddycham
trochę moc­niej i wyżej i głębiej

przy­mykam oczy
i tonę

w sobie
na końcu

gorycz
i nic
nic poza 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 30 grudnia 2012, 22:22

Skraplanie

Niebo jest da­lej niż myślisz
odkąd twych dłoni nie sięgam
to tyl­ko deszcz wra­ca stamtąd
i tu­li się krop­la­mi do okna

naj­trud­niej poz­wo­lić odejść
tym co nie znoszą pożegnań

gdy­byś mi wte­dy powiedział
że jest dla nas krop­la nadziei
stałabym wciąż na tym deszczu

a dziś tyl­ko ok­na uchylam
co mi po suchych rzęsach
kiedy dusza tam­tej no­cy przemokła 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 30 grudnia 2012, 14:31

Rozbite lustra powinny krzyczeć

Cza­sem nie jestem
swoja

nie pasuję

na­wet nie dodaję
do nikogo

od­wagę dla słońca
rzucam
na pas­twę losu

za­ciągam się wiatrem
po os­tatni łyk
i kruszeję w locie

a potem
składam się nieudolnie

i wciąż nie umiem
roz­bi­jam się znów o siebie
sama

i milczę 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 30 grudnia 2012, 10:27

...

Pewnie...
Zbyt wolna...
Jak obojętność
W czyichś ramionach...
Jak zni­koma na­mias­tka przeszłości...

Tak nieob­co obco...
Natchniona...

Jak ja­kaś mar­twa zabawka...
Która
jeszcze zdol­na do uczuć....

Większych niż zaz­drość.....

Jak krop­le łez
Uderzające miaro­wo w parapet...

Płynie…
Jeszcze cząstka mnie... 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 25 grudnia 2012, 20:35

poniżej ciszy

na rzęsach je­go zer­wa­nych niebu
jeszcze ty­le miej­sc nieodkrytych

i jej jut­rzej­sze wspomnienia
na złotym kłosie słowa
brzmią otar­te
o myśl niedokonaną

przez ra­mię spogląda los
bez bos­kiego pretekstu

i spoj­rze­nia przechodniów
zat­rzy­mane w cza­sie
lśnią

i noc
ta­ka jasna
że dzień mruży powieki

nie mów już nic...

oni idą
idą obok siebie zakłopotani
bo miłość wzięli

na raty...
_________________________________

...z de­dykacją dla E.D i M.G...
stro­na ty­tułowa mo­jej książki
"mo­je życie po dru­giej stro­nie na­tury " 

wiersz
zebrał 138 fiszek • 23 grudnia 2012, 18:58
Pozostałe zeszyty
  • 1 – ...

  • 2 – .. 

  • 3 – .. 

  • myśli – ...

  • naj – ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

anna kowalczyk

Użytkownicy
J K L
Aktywność

1 lutego 2016, 23:36Homo viator sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:34Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:29katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:17Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:04katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:54Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:53Cris sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 22:43katjaa do­dał no­wy tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

23 stycznia 2016, 13:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]

22 stycznia 2016, 23:17PrestonX sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]