wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 36 tek­stów.

Melodia

Są ta­kie chwi­le wzruszeń
do­tykiem dłoni znaczone
Gdzie w ciszy czułej
natchnionej
Od­kry­wam naj­czul­szych pie­szczot tony
Za­padam się w miękkość przestrzeni
Zas­nu­tej mgłami uniesień
Nic po­nad nie istnieje
Me­lodią tkaną twy­mi dłońmi
drży powietrze
by znad krawędzi cud­nych dźwięków
spaść deszczem nut [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 listopada 2017, 08:17

* * *

być wciąż na ty­le głodnym
by nie stać się życia pożywką
sy­tość swą wys­ta­wić na pożarcie

bo najcenniejsze
- naj­większe pośród bytów -
zaw­sze między okiem a po­wieką pozostaje
sym­bo­lem wa­dy wzroku
prze­wod­ników naj­dokład­niej­szą mapą


śle­pa uliczka
to ko­lej­ny krok na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 grudnia 2016, 15:52

Jana Kowalskiego refleksownik poranny

Na tej ław­ce przesiadują
pijacy
obok mnie milczy
sa­mobójcza myśl
ze wzro­kiem wbi­tym w asfalt
za­ciąga się papierosem

Za na­mi żółte kwiaty
nie wiem jak
się nazywają
a obok dy­wan z wron
fa­luje jak wo­da na wietrze

Przyszła wiosna
os­trą zielenią
na drzewach
kołyszą się pąki

Chłod­ne powietrze. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 21 kwietnia 2016, 10:04

list chorego z hospicjum

za­nim się zapomnę
zapamiętaj
że odchodziłem
tyl­ko wte­dy gdy nie musiałaś
pat­rzeć
jak z dnia na dzień
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 3 września 2015, 19:42

Niebieskie oczy

Me­lan­cho­lia ma piękne oczy
niebieskie
spo­wite skrzydłami
obu­mierających w ser­cu ptaków

Niekiedy unoszą się motyle
ołowiane
przyglądasz się włas­nym dłoniom
w których umarły li­nie papilarne

Me­lan­cho­lia to przyjęcie weselne
na którym
zna­lazłeś się przypadkiem
wszys­tko coś znaczy
ba­wią się
ale ty
jes­teś z in­ne­go świata
w in­nym czasie... 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 4 listopada 2011, 09:42

Mi­nuta jest war­ta ty­le, ile jej poświęcisz czasu. 

myśl dnia z 26 lutego 2015 roku
zebrała 37 fiszek • 25 lutego 2015, 13:57

Serce bałwana

roz­tańczo­na, wtu­lona w siebie miłość
pla­tonicznym kro­kiem, na zaśnieżonym parkiecie
wsta­wia sto­py w te sa­me miejsca

po śla­dach, jak no­we wra­cają obrazy
wspom­nienia sto­pione, zaszro­nione sentymenty
które nie do­magają się ciepła, słońca żadnego

wciąż trwają, w bez­ruchu ożywianych dusz,
a czas nieus­tannie przy­sypu­je wszys­tko śniegiem.. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 stycznia 2015, 21:27

skraj(nie)

nie ufam swoim zmysłom
kiedy pod­chodzisz zbyt blisko
za­cis­kam moc­no powieki
gdy szept prze­nika przez skronie

nie wol­no nam mówić nic
ale zdradza nas wszystko

im bar­dziej mimochodem
mi­jamy się na spoj­rzeń urwisku
tym bliższa mi źre­nic twych przełęcz
i ra­mion ska­lis­te granie 

erotyk
zebrał 22 fiszki • 25 października 2014, 16:24

Fyrfl na piękny początek września

Sier­pniowym zmie­rzchem lu­bię usiąść
Obok białej wy­sokiej lilii
O kil­ku wiel­kich kwiatach
Których aro­mat wręcz dusi
Mocą swo­jej doskonałości
Ra­zem z nią odprowadzam
Zachodzące słońce
Przez Pa­ryż Lis­bonę aż po Maderę
A ono wdzięczne pożycza na chwilę
Pędzel od Sal­wa­dora Dali
I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 września 2014, 10:38

zaczarowana

Odtwórz
dziś na rynku
zacza­ro­wa­ne dorożki
są białe na­wet o zmro­ku
w świet­le latarni

jes­teśmy w nich jak stłuczo­ne
ka­wałeczki szkła by lśnić
więc kosztuj mnie ostrożnie
jeśli chcesz mnie poznać

sobą do­ty­kaj de­likat­nie
by wej­rzeć w głąb
gdzie w przej­rzys­tej cichości słów
roz­kwi­ta
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 lipca 2014, 11:40
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

wdech

Użytkownicy
R S T
Aktywność

16 stycznia 2018, 21:35sprajtka sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 19:03onejka sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 18:42yestem sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 12:29IKON sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 11:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

15 stycznia 2018, 10:30sprajtka do­dał no­wy tek­st Zegar przes­ta­je ty­kać gdy [...]

2 stycznia 2018, 10:33sprajtka sko­men­to­wał tek­st Co chwy­ta za ser­ce [...]

23 grudnia 2017, 09:21sprajtka sko­men­to­wał tek­st W spa ni ale...  

22 grudnia 2017, 10:27yestem sko­men­to­wał tek­st W spa ni ale...  

22 grudnia 2017, 08:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st czwartek, 21.12.2017 Wiel­ki­mi kro­kami [...]