wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 37 tek­stów.

żegnanie

a kiedy ona nie wróci do ciebie na noc
od­najdź jej trop
w sa­mot­ni uśpione­go domu
cier­pli­wie poz­bieraj ze ścian
mebli
każdy ślad po rękach
opiekuńczo przy­gar­nij owiń
w całun pa­mięci
najlżej­sze drżenie powietrza
po oddechu
nieś na palcach
ciepło za­palo­nych lamp

bądź [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 lutego 2019, 22:00

tak

też czuję się samotny
między in­ny­mi dla­tego żyję
a przy­naj­mniej
mam wiarę gra­niczącą z pewnością
że jeszcze
nie całkiem umarłem

i budzę się by już nie
wstaję by wyjść
spot­kać się gdzieś
z kimś
gdzie i z kim
już nie czuję się tak bez­pie­cznie jak z tobą

z chwilą
kiedy mogę w końcu
zag­rać od­ro­binę siebie 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 października 2018, 20:46

Melodia

Są ta­kie chwi­le wzruszeń
do­tykiem dłoni znaczone
Gdzie w ciszy czułej
natchnionej
Od­kry­wam naj­czul­szych pie­szczot tony
Za­padam się w miękkość przestrzeni
Zas­nu­tej mgłami uniesień
Nic po­nad nie istnieje
Me­lodią tkaną twy­mi dłońmi
drży powietrze
by znad krawędzi cud­nych dźwięków
spaść deszczem nut [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 listopada 2017, 09:17

* * *

być wciąż na ty­le głodnym
by nie stać się życia pożywką
sy­tość swą wys­ta­wić na pożarcie

bo najcenniejsze
- naj­większe pośród bytów -
zaw­sze między okiem a po­wieką pozostaje
sym­bo­lem wa­dy wzroku
prze­wod­ników naj­dokład­niej­szą mapą


śle­pa uliczka
to ko­lej­ny krok na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 grudnia 2016, 16:52

Jana Kowalskiego refleksownik poranny

Na tej ław­ce przesiadują
pijacy
obok mnie milczy
sa­mobójcza myśl
ze wzro­kiem wbi­tym w asfalt
za­ciąga się papierosem

Za na­mi żółte kwiaty
nie wiem jak
się nazywają
a obok dy­wan z wron
fa­luje jak wo­da na wietrze

Przyszła wiosna
os­trą zielenią
na drzewach
kołyszą się pąki

Chłod­ne powietrze. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 21 kwietnia 2016, 12:04

list z hospicjum

za­nim się zapomnę
zapamiętaj
że odchodziłem
tyl­ko wte­dy gdy nie musiałaś
pat­rzeć
jak z dnia na dzień
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 3 września 2015, 21:42

Niebieskie oczy

Me­lan­cho­lia ma piękne oczy
niebieskie
spo­wite skrzydłami
obu­mierających w ser­cu ptaków

Niekiedy unoszą się motyle
ołowiane
przyglądasz się włas­nym dłoniom
w których umarły li­nie papilarne

Me­lan­cho­lia to przyjęcie weselne
na którym
zna­lazłeś się przypadkiem
wszys­tko coś znaczy
ba­wią się
ale ty
jes­teś z in­ne­go świata
w in­nym czasie... 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 4 listopada 2011, 10:42

Serce bałwana

roz­tańczo­na, wtu­lona w siebie miłość
pla­tonicznym kro­kiem, na zaśnieżonym parkiecie
wsta­wia sto­py w te sa­me miejsca

po śla­dach, jak no­we wra­cają obrazy
wspom­nienia sto­pione, zaszro­nione sentymenty
które nie do­magają się ciepła, słońca żadnego

wciąż trwają, w bez­ruchu ożywianych dusz,
a czas nieus­tannie przy­sypu­je wszys­tko śniegiem.. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 stycznia 2015, 22:27

skraj(nie)

nie ufam swoim zmysłom
kiedy pod­chodzisz zbyt blisko
za­cis­kam moc­no powieki
gdy szept prze­nika przez skronie

nie wol­no nam mówić nic
ale zdradza nas wszystko

im bar­dziej mimochodem
mi­jamy się na spoj­rzeń urwisku
tym bliższa mi źre­nic twych przełęcz
i ra­mion ska­lis­te granie 

erotyk
zebrał 22 fiszki • 25 października 2014, 18:24

Fyrfl na piękny początek września

Sier­pniowym zmie­rzchem lu­bię usiąść
Obok białej wy­sokiej lilii
O kil­ku wiel­kich kwiatach
Których aro­mat wręcz dusi
Mocą swo­jej doskonałości
Ra­zem z nią odprowadzam
Zachodzące słońce
Przez Pa­ryż Lis­bonę aż po Maderę
A ono wdzięczne pożycza na chwilę
Pędzel od Sal­wa­dora Dali
I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 września 2014, 12:38
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

fyrfle

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 17:06kati75 sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

wczoraj, 14:07yestem sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

wczoraj, 11:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Tyle słów pa­da z [...]

12 czerwca 2019, 19:22sprajtka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

12 czerwca 2019, 00:25yestem sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

11 czerwca 2019, 22:30kati75 sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

11 czerwca 2019, 16:06sprajtka sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

11 czerwca 2019, 10:15zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Każde mo­je tak ,to [...]

10 czerwca 2019, 21:55sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nocnik

10 czerwca 2019, 21:54sprajtka sko­men­to­wał tek­st Mar mur