wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 35 tek­stów.

* * *

być wciąż na ty­le głodnym
by nie stać się życia pożywką
sy­tość swą wys­ta­wić na pożarcie

bo najcenniejsze
- naj­większe pośród bytów -
zaw­sze między okiem a po­wieką pozostaje
sym­bo­lem wa­dy wzroku
prze­wod­ników naj­dokład­niej­szą mapą


śle­pa uliczka
to ko­lej­ny krok na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 4 grudnia 2016, 15:52

Jana Kowalskiego refleksownik poranny

Na tej ław­ce przesiadują
pijacy
obok mnie milczy
sa­mobójcza myśl
ze wzro­kiem wbi­tym w asfalt
za­ciąga się papierosem

Za na­mi żółte kwiaty
nie wiem jak
się nazywają
a obok dy­wan z wron
fa­luje jak wo­da na wietrze

Przyszła wiosna
os­trą zielenią
na drzewach
kołyszą się pąki

Chłod­ne powietrze. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 21 kwietnia 2016, 10:04

list chorego z hospicjum

za­nim się zapomnę
zapamiętaj
że odchodziłem
tyl­ko wte­dy gdy nie musiałaś
pat­rzeć
jak z dnia na dzień
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 3 września 2015, 19:42

Niebieskie oczy

Me­lan­cho­lia ma piękne oczy
niebieskie
spo­wite skrzydłami
obu­mierających w ser­cu ptaków

Niekiedy unoszą się motyle
ołowiane
przyglądasz się włas­nym dłoniom
w których umarły li­nie papilarne

Me­lan­cho­lia to przyjęcie weselne
na którym
zna­lazłeś się przypadkiem
wszys­tko coś znaczy
ba­wią się
ale ty
jes­teś z in­ne­go świata
w in­nym czasie... 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 4 listopada 2011, 09:42

Mi­nuta jest war­ta ty­le, ile jej poświęcisz czasu. 

myśl dnia z 26 lutego 2015 roku
zebrała 37 fiszek • 25 lutego 2015, 13:57

Serce bałwana

roz­tańczo­na, wtu­lona w siebie miłość
pla­tonicznym kro­kiem, na zaśnieżonym parkiecie
wsta­wia sto­py w te sa­me miejsca

po śla­dach, jak no­we wra­cają obrazy
wspom­nienia sto­pione, zaszro­nione sentymenty
które nie do­magają się ciepła, słońca żadnego

wciąż trwają, w bez­ruchu ożywianych dusz,
a czas nieus­tannie przy­sypu­je wszys­tko śniegiem.. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 stycznia 2015, 21:27

skraj(nie)

nie ufam swoim zmysłom
kiedy pod­chodzisz zbyt blisko
za­cis­kam moc­no powieki
gdy szept prze­nika przez skronie

nie wol­no nam mówić nic
ale zdradza nas wszystko

im bar­dziej mimochodem
mi­jamy się na spoj­rzeń urwisku
tym bliższa mi źre­nic twych przełęcz
i ra­mion ska­lis­te granie 

erotyk
zebrał 22 fiszki • 25 października 2014, 16:24

Fyrfl na piękny początek września

Sier­pniowym zmie­rzchem lu­bię usiąść
Obok białej wy­sokiej lilii
O kil­ku wiel­kich kwiatach
Których aro­mat wręcz dusi
Mocą swo­jej doskonałości
Ra­zem z nią odprowadzam
Zachodzące słońce
Przez Pa­ryż Lis­bonę aż po Maderę
A ono wdzięczne pożycza na chwilę
Pędzel od Sal­wa­dora Dali
I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 września 2014, 10:38

zaczarowana

Odtwórz
dziś na rynku
zacza­ro­wa­ne dorożki
są białe na­wet o zmro­ku
w świet­le latarni

jes­teśmy w nich jak stłuczo­ne
ka­wałeczki szkła by lśnić
więc kosztuj mnie ostrożnie
jeśli chcesz mnie poznać

sobą do­ty­kaj de­likat­nie
by wej­rzeć w głąb
gdzie w przej­rzys­tej cichości słów
roz­kwi­ta
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 lipca 2014, 11:40

Niech sobie gadają...

Czasem
trze­ba odejść bez słów
gdy in­ni z uporem
szu­kają ofiar
dla włas­nych win...
nag­le cichną rozmowy
gdy uf­nie
przekraczasz
ich próg...
le­piej jest więc odejść
zos­ta­wić wszstko
bez zbędnych gestów i słów
zam­knąć za sobą
cichut­ko drzwi...
Niech so­bie gadają
żeś tchórz...
nic się nie stanie
prze­cież to żaden ból...
Życie jest ciągłą podróżą
i mod­litwą w drodze
gdzieś w małych kapliczkach
na roz­sta­jach dróg... 

wiersz
zebrał 92 fiszki • 3 czerwca 2014, 21:54
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Aktywność

12 czerwca 2017, 18:35Indygoo sko­men­to­wał tek­st Wszystko na wy­rost czy­li [...]

12 czerwca 2017, 15:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wszystko na wy­rost czy­li [...]

12 czerwca 2017, 01:32Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Wszystko na wy­rost czy­li [...]

10 czerwca 2017, 14:02natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pogoda... daje się od­kryć...