Wiele warte.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 22 tek­sty.

Zakładając z góry, że łzy są oz­naką słabości, można prze­gapić wrażliwość... 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 24 lipca 2013, 23:08

Og­ra­nicze­nia są dla ograniczonych. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 14 marca 2013, 14:44

Są ta­kie ścieżki w życiu, na które nie war­to wra­cać -
- na­wet gdy ślad za kimś jeszcze ser­ce pamięta. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 23 lutego 2013, 15:05

In­ne marzą, żeby z nim być, a ja marzę, żeby się go poz­być. A Życie so­bie kpi, lo­sowo rzu­ca ro­le do zag­ra­nia. Nies­te­ty, mar­nie gra­na blis­kość dzieli o długość sceny. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 17 stycznia 2013, 11:15

To płyt­kość słów to­pi człowieka, a nie ich głębia. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 28 grudnia 2012, 15:34

Po­za wyższości jest tak nis­ka, że sa­ma siebie nie widzi. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 sierpnia 2012, 15:00

Nie każdy kto od­chodzi, jest wart pożegnania. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 16 sierpnia 2012, 21:49

Po­tyka­my się pat­rząc pod czy­jeś nogi. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 sierpnia 2012, 15:09

Prob­lem tkwi w tym, że do­piero uczy­my się kochać. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 sierpnia 2012, 03:25

Nie ważne ile masz twarzy, ser­ce tyl­ko jedno. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 czerwca 2012, 16:04
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

giulietka

Użytkownicy
J K L
Aktywność

11 listopada 2016, 19:07William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

11 listopada 2016, 01:03wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 21:37William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 17:39wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 15:45William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 01:16wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 00:22wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 00:11wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 23:42wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 19:55wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]