Wiele warte.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 22 tek­sty.

Zakładając z góry, że łzy są oz­naką słabości, można prze­gapić wrażliwość... 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 24 lipca 2013, 21:08

Og­ra­nicze­nia są dla ograniczonych. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 14 marca 2013, 13:44

Są ta­kie ścieżki w życiu, na które nie war­to wra­cać -
- na­wet gdy ślad za kimś jeszcze ser­ce pamięta. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 23 lutego 2013, 14:05

In­ne marzą, żeby z nim być, a ja marzę, żeby się go poz­być. A Życie so­bie kpi, lo­sowo rzu­ca ro­le do zag­ra­nia. Nies­te­ty, mar­nie gra­na blis­kość dzieli o długość sceny. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 17 stycznia 2013, 10:15

To płyt­kość słów to­pi człowieka, a nie ich głębia. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 28 grudnia 2012, 14:34

Po­za wyższości jest tak nis­ka, że sa­ma siebie nie widzi. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 sierpnia 2012, 13:00

Nie każdy kto od­chodzi, jest wart pożegnania. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 16 sierpnia 2012, 19:49

Po­tyka­my się pat­rząc pod czy­jeś nogi. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 sierpnia 2012, 13:09

Prob­lem tkwi w tym, że do­piero uczy­my się kochać. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 11 sierpnia 2012, 01:25

Nie ważne ile masz twarzy, ser­ce tyl­ko jedno. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 czerwca 2012, 14:04
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
J K L
Aktywność

11 listopada 2016, 18:07William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

11 listopada 2016, 00:03wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 20:37William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 16:39wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 14:45William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 00:16wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 23:22wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 23:11wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 22:42wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 18:55wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]