w barze pod schodami

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 216 tek­stów.

psychiatryk

ściany zbyt białe
zbyt puste

zbyt cztery 

wiersz dnia z 16 stycznia 2017 roku
zebrał 20 fiszek • 14 stycznia 2017, 22:48

[...] po­ważnym błędem jest wiara w to, że można ziścić swo­je marze­nia, nie dając nic w zamian. 

cytat dnia z 29 listopada 2016 roku
zebrał 19 fiszek

Niebo nigdy nie umiera

Zos­taną kiedyś po nas płaszcze
nig­dy nie wy­ciągnięte z szafy
i książki niet­knięte sze­les­tem liter.

Zos­taną spra­wy słuszne i błahe słowa
ro­zer­wa­ne niemym gry­masem ust
i pościel zmięta miłością zostanie.

Wszys­tko po nas i nic..

A my po chmu­rach pójdziemy

po no­we życie.. 

wiersz dnia z 23 listopada 2016 roku
zebrał 54 fiszki • 22 listopada 2016, 00:18

Ciężkie wiersze

W nocy
ze sreb­rnych gnid nieba
rodzą się wiersze
wycze­sane z roz­tar­gnionych obłoków
hi­gienicznym grzebieniem
na białą kartkę

ta poez­ja jeszcze się porusza
ślamazarnie
ale słowa roz­gniata­ne paznokciem
krwawią
niez­darnie po­ruszając odnóżami

to jest po­le bitewne
i wstyd wypluty
pod pseudonimem
na ruchli­wy chodnik

drzewa. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 listopada 2016, 15:31

miłości (mam ci za złe)

szu­kałam cię
le­ku na wszys­tko co jest bólem

na śle­po uwiodłam ser­ce rozumem
aż stałam się solą w oku

na­wet jak na lekarstwo
by­wasz zbyt słona 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 października 2016, 11:59

z żoną sta­ram się kochać, a z życiem nie pierdo_ić 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 lipca 2016, 20:38

parasole

rozkładam ramiona
roz­ma­wiam z deszczem

wsiąkam w ziemie
zielo­nym spojrzeniem

po - za ho­ryzont
i świata zedrżenie 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 12 stycznia 2016, 18:06

by­libyśmy lepsi
może idealni
gdy­by nie krzy­we lustra
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 stycznia 2016, 22:13

jeśli pójdziesz ze mną, tylko się zgubisz; jeśli spróbujesz się zbliżyć, jedynie stracimy ze sobą kontakt*

i może złączyłbym pew­nością dłonie
w two­jej modlitwie

by przez obu­marłe komórki
wtłoczyć w za­paść przeżutych płuc
bielące­go się Boga

załamałbym je­go światło
ja­kimś życiem

za­nim znów
od­dzielą od niego 21 gramów
człowieka

tak wiele pros­tych dróg
krzyżuje się w bez­sensie nerwosplotów
choć bez znacze­nia jest dokąd

pro­wadzą cię tyl­ko
z twoim bra­kiem krwi

w pus­tym sercu
wschód -nie-bo- zachód
zaw­sze jest po tej stronie
gdzie nie chcesz się budzić

na­wet przy­pad­kiem śmierci. 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 18 września 2015, 12:05

zaropiałe oczy prozy

w czer­ni rozpływa się świt
wstają wszys­tkie zmory
niechciane

zapach
ryk
i smród

życie
prze­ciera spo­cone okna 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 października 2015, 10:58
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

21 marca 2018, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

18 marca 2018, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

18 marca 2018, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 10:02Naja sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 09:59Naja sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]