Wariacje o sobie w trzeciej osobie.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 7 tek­stów.

Opa­nuj się młody człowieku. To ta­kie niep­rzyz­woite płakać w biały dzień. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 czerwca 2013, 15:39

Rozstanie.

Weź głębo­ki od­dech. Wsłuchaj się w rytm bi­cia Twe­go ser­ca. Poczuj, jak przez Two­je ciało przechodzą dreszcze niepo­koju. Już nie wiesz, czy to kim jes­teś, poz­wo­li Ci od­czuć praw­dzi­we szczęście. Czu­jesz się tak, jak gdy­by Twój po­ciąg do ra­ju właśnie przed Tobą uciekł. 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 7 kwietnia 2013, 01:35

Za­gubiony w la­biryn­cie myśli, szu­kam tej dro­gi, która wy­daje się być właściwą. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 marca 2013, 12:17

Os­trość zmysłów. De­likat­ność myśli. Ciepło uczuć. Od­kry­wam życie na nowo. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 marca 2013, 12:17

Z każdym dniem od­da­lamy się od siebie, udając, że jes­teśmy co raz bliżej... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 marca 2013, 01:39

Czuję się, jak kwiat, który usycha. Jak ogień, który się wy­pala. Jak dusza, która z ciała uchodzi. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 marca 2013, 00:38

...

Był so­bie raz pe­wien młodzieniec. Był wy­soki, szczupły, niez­byt dob­rze zbu­dowa­ny. Był za­baw­ny, szcze­ry, naiw­ny. Je­go życie było pełne wrażeń, planów na przyszłość, doz­nań es­te­tycznych. Był też ro­man­ty­kiem - jak to zwykł [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 14 lutego 2013, 00:28
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]