zatokaͺ

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 30 tek­stów.

Sobą upycham dziury po gwiazdach

we mnie na­wet chłod­ne wieczory
wiedzą co to blask skle­pienia
i dla­tego ob­rastam w milczenie
aż do mro­wienia kończyn

a jeśli już nas­ta­wiasz ucho
to mu­sisz umieć czy­tać z ruchu warg

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 lutego 2018, 23:23

Czlo­wieka można wycho­wac w dwo­jaki sposób:
W sza­cun­ku-sta­wiajac go na równi z soba;
W strachu-jak psa. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 29 września 2013, 20:01

wielkość słowa

podążam za myślą twoją
na długość cienia wy­ciągam ramiona
do­gonić nie mogę ulot­ności wrażeń
od­dechu, szep­tu i drżenia

mo­je kro­ki mie­rzy obojętność
po­między spoj­rze­niem i pragnieniem
niewy­korzys­ta­na przes­trzeń pozostaje
za­pełnić ją chcę ko­nie­cznie słowami

słowa chętnie wyz­naczasz, podajesz
nieus­tająco nak­reślasz, przetaczasz
naj­ważniej­sze niewątpli­wie w nich
że można je różno­rod­nie podawać

cała ta­jem­ni­ca po­lega zaś na tym
że masz wiedzę, iż zaciekawiona
będę się zagłębiać, poszukiwać
tak długo, długo tak, aż znajdę 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 9 stycznia 2016, 20:04

Akceptowanie
swych niedoskonałości.
Samokrytyka.

K.A.Sz.17.11.2015r.
 

haiku
zebrał 21 fiszek • 18 listopada 2015, 09:37

Niektórzy ta­cy są...

Łysy, a pójdzie się sądzić o grzebień... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 października 2015, 16:29

Wolę za przy­jaciela ko­goś "słabe­go", kto upa­da i się pod­no­si, niż niez­wy­ciężone­go "mo­carza", który nig­dy nie upadł. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 października 2015, 09:49

miłość, to wie­czny głód z krótki­mi chwi­lami sytości... 

myśl dnia z 6 maja 2015 roku
zebrała 32 fiszki • 4 maja 2015, 22:55

Smut­ne, kiedy człowiek nie pot­ra­fi po­nad cudzysłów, nic więcej powiedzieć. 

myśl dnia z 13 marca 2015 roku
zebrała 39 fiszek • 12 marca 2015, 11:50

Zakłada­my naj­gor­sze rzeczy, ubiera­my się w najlepsze. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 sierpnia 2014, 17:35

Nau­czy­liśmy się wdychać samotność,
bez pojęcia o bi­ciu serca... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 czerwca 2014, 01:01
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sand

Użytkownicy
L M N
Aktywność

21 marca 2018, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

18 marca 2018, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

18 marca 2018, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 10:02Naja sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 09:59Naja sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]