Utwory wybrane

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 9982 tek­sty.

***

Będę na Ciebie czekała
tam gdzie dzień sty­ka się z nocą

wiat­ru podmuchem
przy­wołam naj­czul­sze doznania

roz­ma­wiać będziemy ciszą
między naszy­mi ustami

będę dla Ciebie morzem
słońcem za nieboskłonem

og­niem płonącym
og­rzej się w moich płomieniach

będziemy cząstką nieba
jes­teśmy jedną gwiazdą

Kocha­ne­mu ... Nღ

3.05.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 maja 2016, 11:08

... naj­więcej pla­giatów zaczy­na się od słów, „moim zdaniem"... 

aforyzm dnia z 4 maja 2016 roku
zebrał 16 fiszek • 2 maja 2016, 12:38

... tyl­ko umar­li „dożywają" końca woj­ny, o ile nie stają się jej „bo­hate­rami"... tym po­tom­ni na­dal „spać" nie dają...


... in­sp: shulag... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 5 maja 2016, 17:50

***

Jes­teś tu,
gdy mnie nie ma.
Na skra­ju serca
wspom­nieniem cierpienia.
Płomien­nym bólem,
roz­pa­lasz zmartwienia.
Gdy wczu­wasz się w rolę,
uciszasz głos sumienia.

Jes­teś tu,
drogą własną idąc
w ciszy osamotnienia,
nie czuć Twe­go wiatru. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 marca 2016, 23:16

Człowiek ma ta­kie cho­re pojęcie, że gdzie go zab­raknie tam ko­niec nastąpi.
I mu­si nap­ra­wiać na siłę, na­wet to, co tej nap­ra­wy nie potrzebuje.
Jak­by nie wie­dział, że  ko­niec, z pew­nością będzie je­go dziełem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 marca 2016, 12:17

Kawka z żoną

Ka­wa z tobą
w han­dlo­wej galerii
słod­ka jak luk­ro­wany sen
ob­li­zany z palca

Lu­bię kiedy za­myślo­na błądzisz
wzro­kiem po przed­mieściach filiżanki
zli­zujesz piankę

Ro­bimy to bez cukru
z tab­liczką czekolady
po­ruszasz się namiętnie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 marca 2016, 21:59

Retrospektywa uczuć

Z uli­cy mo­jego dzieciństwa
spod osiemnastki
trzy­mając w żylas­tej ręce
torbę parcianą
wy­jechał Chrystus
auto­busem miejskim

zos­tał pus­ty przystanek
z li­terą A
i tlącym się niedopałkiem

obok był mur
z wbe­tono­wany­mi szkłami
do ka­lecze­nia rąk
os­tatnio przejeżdżałem
ten mur na­dal jest
pos­pre­jowa­ny snami

ktoś z dziąseł chodnika
wyr­wał przystanek
jak spróchniały ząb
i krew płynie rzeczkami
dzieci bu­dują na nich tamy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 9 marca 2016, 16:14

między przęsłami

niebo jest tam gdzie nadzieja
pod­no­si z kolan
bez skrzydeł

ziemia tu­taj gdzie serce
mu­si cza­sem przyklęknąć

po­między jest tyl­ko most
zak­ry­ty mgłą i błękitem

i na­wet jeśli nie przyjdziesz
ja rzeka
zaw­sze tam będę 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 10 marca 2016, 14:31

***

Zmęczo­ny sza­rością dnia
sprag­niony żaru duszy

stworzyłeś mnie z mgły i cienia
z tęskno­ty płomień rozpaliłeś

po­kazałeś ma­gię spojrzenia
do­tyk ciep­lej dłoni
roz­myłeś się wraz z po­ran­kiem

szu­kam Cię obok siebie
smut­ku łza pa­li policzek
do­tykiem goryczy


22.02.2016
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 23 lutego 2016, 10:56

Kawa z Aniołem.

Piłem kawę dziś
Zja­dałem też pączka
A na­wet zjadłem dwa

Mam sta­re okna
Ra­my terkoczą
Uciążli­we ta­kie okno

Ciężarówki i pociągi
Nie dają spać nocą
Pachy mi się pocą

Mu­zyka gra cicho
Mu­zyka gra głośnio
Dzień za dniem

W dzień jes­tem cieniem
Nie będę bohaterem
Mrużę czoło, czu­je gniew

Piję kawę, pączka jem
Je­dyne, co wiem
A wiem niewiele

Broń Aniele Stróżu Mój
Od krzyw­dy, jaką wyrządzić
Człowieko­wi bym mógł

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 lutego 2016, 17:00
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

M44G

Użytkownicy
R S T
Aktywność

1 marca 2019, 19:39yestem sko­men­to­wał tek­st W każdą nie­dzielę o [...]

1 marca 2019, 16:36Seneka 18 do­dał no­wy tek­st W każdą nie­dzielę o [...]

11 stycznia 2019, 21:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 19:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 16:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 22:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 21:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 20:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]