4 kwietnia 2020 roku, godz. 15:49 24,0°C 9
sprajtka Ala
 4 kwietnia 2020 roku, godz. 18:00

Uważam, że bariery nie powodują "zwiększenie miłości", ale sprawiają, że miłość twardnieje i jest bardziej przewidywalna.

 3 listopada 2019 roku, godz. 14:20 13,8°C 2
Łowcy głów
Roger Brown uważa się za najlepszego i zarazem [...]
piórem2 magdalena
 3 listopada 2019 roku, godz. 16:56

... powiedział hitler?

 7 listopada 2009 roku, godz. 7:39 0,1°C 148
Odwieczny12 Gabor
 6 stycznia 2009 roku, godz. 17:28

Miłość potrafi żądlić ,ale rzeczywiście daje miód lecz nie zawsze musi być on słodki , jak wspomnienia nieszczęśliwej miłości.

 15 czerwca 2019 roku, godz. 12:53 32,9°C 5
Salomon Kryptonim Zachary
 13 lipca 2019 roku, godz. 11:50

Bo im dłużej człowiek chce coś napisać tym bardziej wpada przez ambicje w perfekcjonizm.. Zapominajac o tym cichym głosie w sercu który pozwala uchwycić na chwilę ten moment natchnienia :'D wyzwoloną cząstkę spod jarzma logiki..

 27 listopada 2018 roku, godz. 1:32 33,1°C 3
Salomon Kryptonim Zachary
 29 listopada 2018 roku, godz. 4:01

To
Siebie mi brak
Czy
Twoich myśli
:)

 8 listopada 2017 roku, godz. 12:48 34,2°C 1
Adnachiel M.
 10 listopada 2017 roku, godz. 11:10

Bon­jour M! :)
Cie­szy mnie to, że zdołałem na­pi­sać wier­sz, będący od­po­wiedzą na py­ta­nie, nad którym od wieków zas­ta­na­wiali się mędrcy, fi­lo­zo­fo­wie, pa­pieże oraz królo­wie świata :)
A choć uczy­niłem to zu­pełnie nie­chcący, w kwes­tii mo­jej ewen­tual­nej ko­ro­nac­ji - zgadzam się :D
Dysponuję odpowiednim doświadczeniem! :)
W ostateczności pre­zy­den­tu­ra Ko­lum­bii mogłaby mi na ja­kiś czas wys­tar­czyć :))
Bo papiestwo... nie, raczej nie. Przynajmniej póki żonatych nie biorą :)
Tak so­bie trochę żar­tuję przy po­ran­nej ka­wie nr 2, po­nieważ Two­je spot­ka­nie wy­wołało burzę en­dor­fin w moich, jak­by nie było - błękit­nych, żyłach :)
Dziękuję za Ba­tik.
I że jes­teś.

Mi­rek, wiedz, iż Two­je uz­na­nie ce­nie so­bie od daw­na, bar­dzo Ci dziękuję.

Poz­dro­wienia dla Was :)

 11 maja 2011 roku, godz. 13:59 133,3°C 1
 Tekst dnia 15 września 2017 roku
.Rodia marek
 29 września 2017 roku, godz. 17:56

jakaś taka napisana na kolanie ta myśl

Zeszyt użytkownika Salomon

Zeszyt o nazwie Utkane Wiarą.

Zeszyty

Czarowne

Magiczne - Inne niż każde - niezwykłe - intrygujące

Nieznany Świat Poglądów

- Kontrowersyjne
- Skłaniające do przemyśleń

Utkane Wiarą

- Nadzieją - Miłością

kilkanaście minut temu

zatopiony.wrak. polecił(a) twórczość autora na 5luterin

kilkanaście minut temu

szpiek wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest M44G

kilkanaście minut temu

zatopiony.wrak. dodał(a) do zeszytu tekst wiesz nie wracam do [...] autorstwa eskimoska86

kilkanaście minut temu

zatopiony.wrak. dodał(a) do zeszytu tekst Nie wystarczy prosić po [...] autorstwa eskimoska86

kilkanaście minut temu

zatopiony.wrak. dodał(a) do zeszytu tekst Sierpień nim można [...] autorstwa eskimoska86

kilkanaście minut temu

zatopiony.wrak. polecił(a) twórczość autora na 5eskimoska86

ok. pół godziny temu

scorpion wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest M44G

ok. pół godziny temu

zatopiony.wrak. skomentował(a) tekst Ciepło wynosi się z [...] autorstwa tallea

ok. pół godziny temu

zatopiony.wrak. skomentował(a) tekst okazuje się wystarczy [...] autorstwa emcek

ok. pół godziny temu

motylek96 wskazał(a) tekst Wyjątki od reguły [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Marcel Proust