Uśmiechnięte słowem

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 69 tek­stów.

FLASZKA

Flaszkę wi­na ku­piłem
Flaszkę wi­na wy­piłem
we­soło
wo­koło
Jak dob­rze zrobiłem


Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

limeryk
zebrał 9 fiszek • 5 grudnia 2014, 21:13

Nierdzewka.

Chciałbym wyjść
z siebie
może do Ciebie?

Ty­le cza­su minęło
- w sam raz.

Zbyt da­leko mamy
na szczęście
i zbyt blisko
jes­teśmy w myślach

Czy wys­tar­czająco wiele
masz mi za złe?

Ja Tobie
- jak zawsze.

A teraz
do cho­lery jasnej
nie ma na­wet kto pleców umyć... 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 15 października 2014, 02:22

Pytania...

Cza­sem trud­ne. By­wa... błahe.
Raz ulot­ne .Raz przyziemne.
Są i ta­kie co frustrują.
Krępujące lub przyjemne.

Kto py­tania sta­wia często?
Ten kto ciekaw odpowiedzi.
Kto od­kry­wa w świecie NOWE
Kto his­to­rię świata... śledzi.

Cze­mu lew w Af­ry­ce królem?
Cze­mu słoń lub [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 31 fiszek • 4 października 2014, 15:52

POŻĄDANIE

On pożądał, ona też
On był Ba­lon, ona Jeż…

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

fraszka
zebrała 17 fiszek • 22 sierpnia 2014, 18:58

Pociecha...

-Cze­mu płaczesz dziewczę?
-Bom chłop­ca zdradziła.
-Cze­muś Go zdradziła?
Po­wiedz no mi miła.

-Bom in­ne­go napotkała
w ra­miona Mu wpadłam
spoglądając w Je­go oczy
do ser­ca się wkradłam.

-Licho wie dlaczego.
Po pros­tu był... ładny.
Zwiodła mnie uro­da Jego
bo kocha­nek... żadny.

-Co zro­biłaś głupia
tam­ten by Cię kochał.
Zos­ta­wiłaś dla Innego
te­raz będzie szlochał.

-Cze­mu płaczesz dziewczę?
-Żal mi com straciła
bom się Je­go kosztem
z In­nym... zabawiła.

-Będę te­raz pokutować
za niegod­ne grzechy.
Poszu­kam trzeciego
ot tak... dla pociechy. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 lipca 2014, 00:00

Z małą dawką humoru

Dop­ro­wadza Cię do szału?
La­ta... brzęczy koło ucha
raz kąśli­wym jest komarem
by­wa że to... zwykła mucha.

Choćbyś nie wiem jak się sta­rał
i w głos krzyczał:już nie żyjesz!
Ten spryt­niej­szy jest od Ciebie
łapką dziada... nie zabijesz.

Gdzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 28 czerwca 2014, 08:25

Z poczuciem humoru: Pchła...

Mała niczym ziar­nko piasku.
Skoczna jak kangurek.
No­si ją i kot dachowiec
jak i... kun­del Burek.

Jest złośli­wa i zawzięta.
Cze­pia się ogona.
Po­tem wgry­za spi­ja krew
jak... uzależniona.

Ta­ka mała lecz zadziorna
trud­no zołzę złapać.
Jak ra­tować wte­dy psa?
W tyłek Go podrapać?

Może z Nią w układy wejść
al­bo wojnę stoczyć.
Spray do dłoni i do dzieła
nie będę się... droczyć.

Sta­wiam ul­ti­matum psu.
Ona al­bo... ja!
Tyś mą pa­nią... szczeknął.
Wro­giem jest mi pchła! 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 30 maja 2014, 00:13

TopGar

koszer­nie go­tować chciał,
ale dał ciała,
po je­go przykrywką
gar-kuchnia
nies­traw­ności miała. 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 17 maja 2014, 08:00

Tu­rys­ta z Białegostoku

Tu­rys­ta ce­per z Białegos­to­ku,
Gdy zjeżdżał po Białki sto­ku
Na nu­tach mar­ki Cho­pin
Bo­kiem omi­jając kopę
Do źródła wpadł jak do rynsztoku. 

limeryk
zebrał 15 fiszek • 16 kwietnia 2014, 17:33

~~Prima Aprilis~~

Pier­wszy kwiet­nia w kalendarzu
A mnie licho ja­kieś kusi
Żeby troszkę pożartować
Na we­soło dziś być musi

Już od wczo­raj kombinuję
Lecz na ra­zie pus­tka w głowie
Ja­ki ko­muś psi­kus zrobić
Może ktoś mi to podpowie

Żart naj­le­piej bar­dzo prosty
Ta­ki lek­ki i z humorem
By ni­komu nie zaszkodził
Od­po­wied­ni na tę porę

Zdam się chy­ba na łut szczęścia
Po­mysł zrodzi się na pewno
Spon­ta­niczność jest najlepsza
Pew­nie zbroję dziś nie jed­no .
 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 1 kwietnia 2014, 11:41
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

misiek45

Użytkownicy
M N O
Aktywność

9 grudnia 2018, 21:21Naja wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

9 grudnia 2018, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

9 grudnia 2018, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 19:15Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 14:28Naja sko­men­to­wał tek­st Na większość ważnych wy­darzeń [...]

9 grudnia 2018, 14:27Naja sko­men­to­wał tek­st wiem

9 grudnia 2018, 14:22Naja sko­men­to­wał tek­st w od­kry­waniu siebie i [...]

9 grudnia 2018, 14:19Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 14:17Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

9 grudnia 2018, 14:05Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.