Ulubione. ♥

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 63 tek­sty.

Żyje­my dłużej, ale mniej dokład­nie i krótszy­mi zdaniami. 

cytat dnia z 19 grudnia 2011 roku
zebrał 131 fiszek

Po­zos­tawmy piękne ko­biety mężczyz­nom bez wyobraźni. 

cytat dnia z 22 maja 2010 roku
zebrał 198 fiszek

Nasze prag­nienia zaw­sze się modlą, choćby war­gi milczały. 

cytat dnia z 3 lutego 2012 roku
zebrał 83 fiszki

Strzyg, wi­wern, en­driag i wil­kołaków wkrótce nie będzie na świecie. A skur­wy­syny będą zawsze. 

cytat dnia z 29 stycznia 2012 roku
zebrał 318 fiszek

Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 

cytat
zebrał 211 fiszek

Drzaz­ga mo­jej wyob­raźni cza­sem za­pala się od słowa. 

cytat dnia z 26 czerwca 2014 roku
zebrał 85 fiszek

Spieszą się tyl­ko głup­cy, którzy wierzą, że gdzieś i po coś można zdążyć. 

cytat dnia z 2 sierpnia 2014 roku
zebrał 165 fiszek

Z tęskno­ty pisze się wiersze. 

cytat dnia z 26 lipca 2011 roku
zebrał 213 fiszek

Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zag­nieżdżają się, pa­raliżują nas, nie do­puszczają no­wych i w końcu zaczy­nają gnić. Sta­niesz się składem sta­rych śmier­dzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz. 

cytat dnia z 21 lutego 2012 roku
zebrał 137 fiszek

Naj­ciek­wasze py­tanie wciąż po­zos­tają py­taniami. Kryją w so­bie ta­jem­nicę. Do każdej od­po­wie­dzi trze­ba do­dać "być może". Tyl­ko na niecieka­we py­tanie można udzielić os­ta­tecznej odpowiedzi. 

cytat dnia z 2 marca 2011 roku
zebrał 125 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Éric-Emmanuel Schmitt

Użytkownicy
E F G
Aktywność

9 sierpnia 2015, 17:49bystry.76 sko­men­to­wał tek­st W każdym kłam­stwie jest [...]

9 sierpnia 2015, 16:21Forever.Alone do­dał no­wy tek­st W każdym kłam­stwie jest [...]

22 kwietnia 2015, 17:38Forever.Alone sko­men­to­wał tek­st Chodzenie jest je­dynie eta­pem [...]

10 kwietnia 2015, 22:56.Rodia sko­men­to­wał tek­st Bo tyl­ko ci, którzy [...]

10 kwietnia 2015, 22:20Forever.Alone do­dał no­wy tek­st Bo tyl­ko ci, którzy [...]

7 kwietnia 2015, 22:32Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st To, cze­go chce­my, nie [...]

7 kwietnia 2015, 18:32nicola-57 sko­men­to­wał tek­st To, cze­go chce­my, nie [...]

7 kwietnia 2015, 18:24Forever.Alone do­dał no­wy tek­st To, cze­go chce­my, nie [...]

21 marca 2015, 17:19bucz1986 sko­men­to­wał tek­st Pusta przes­trzeń przy­pom­ni Ci [...]

21 marca 2015, 16:07Forever.Alone do­dał no­wy tek­st Pusta przes­trzeń przy­pom­ni Ci [...]