Ulubione

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 38 tek­stów.

Często pro­simy ... wróć, za późno o ... zostań. 

aforyzm
zebrał 58 fiszek • 19 grudnia 2015, 17:33

W erze sztucznych pe­nisów, nad­muchi­wanych la­lek i krzyczące­go różu, de­likat­ny do­tyk wy­daje się czymś tak wstyd­li­wym, że aż na­wet nieprzyzwoitym. 

aforyzm dnia z 10 lutego 2012 roku
zebrał 299 fiszek • 6 stycznia 2012, 09:53

Z pa­kowa­nia się w kłopo­ty mam już li­cen­cjat, a z ich wychodze­nia mógłbym skończyć doktorat. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 18 lipca 2011, 20:14

Trud­no jest za­pom­nieć o złych chwi­lach…tak sa­mo jak trud­no jest nie tęsknić wspo­minając dobre… 

myśl
zebrała 236 fiszek • 24 czerwca 2011, 06:43

I zro­zumiała, że to ko­niec mi­mo to, że wszys­tko wska­zywało na początek. 

myśl
zebrała 192 fiszki • 27 marca 2011, 11:14

już nie jes­tem twoją gwiaz­dką w twoim gwiazdozbiorze...
spa­dam * 

myśl
zebrała 92 fiszki • 1 kwietnia 2011, 10:03

Nieśmiałość to ta­ka piękna duszy prośba, aby pier­wszy do­tyk dłoni wypłynął z two­jej strony… 

myśl
zebrała 172 fiszki • 7 grudnia 2011, 10:44

Jeśli nikt nie zauważył, że ciebie nie ma, jakże fałszy­wie później brzmią słowa…dob­rze, że jesteś. 

myśl
zebrała 193 fiszki • 26 grudnia 2011, 12:22

… to nie praw­da, że „od­chodzę”… prze­cież nie zab­ro­niłem Ci iść ze sobą… 

myśl
zebrała 76 fiszek • 30 listopada 2011, 00:03

… praw­dzi­we są tyl­ko py­tania… od­po­wiedź za­wiera już ziar­no kłamstwa… 

aforyzm
zebrał 110 fiszek • 5 grudnia 2011, 00:01
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
A B C
Aktywność

10 kwietnia 2017, 18:29Cris sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 15:30agulec sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

10 kwietnia 2017, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niekiedy ze szczęściem i [...]

23 czerwca 2014, 00:27Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]

23 czerwca 2014, 00:13Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że na­wet idiota [...]