Ulubine-wiersze

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 32 tek­sty.

Przedmieście z mordą oblizaną

W komórce gdzie dziadek przesiadywał
zos­ta­wała roz­pacz w kieliszkach
i spi­jał ją ko­lega Generał
już wte­dy przyszłości nie widział

Na­moczo­ne w ro­pie narzędzia
nig­dy nie zrzu­ciły os­py z twarzy
a na sto­le pa­nował nieład
z sal­ce­sonem pok­ro­jonym w plastry

Kolega [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 listopada 2015, 13:28

nad filiżanką

pat­rzy­my na siebie
bezradni
nad prze­paścią podłogi
dzieli nas dziś pra­wie wszystko
choć bliższy mi już być nie możesz
zos­tały tyl­ko słowa
które już nic nam nie mówią
mil­cze­niem kroimy chleb
kar­miąc nim swo­je tęsknoty
i cały ocean uczuć
za­pija­my herbatą
bez ciebie nie tyl­ko szklanka
jest pus­ta do połowy 

wiersz dnia z 16 października 2015 roku
zebrał 43 fiszki • 2 października 2015, 12:00

Nie zatrzymuj muzyki

Bo kiedy zaczy­nasz opo­wiadać his­to­rię, jes­tem bliżej na­gości niż mo­ja bielizna.
[EoS]


układa słowa w trójkąty
jak­by widział w nich twarze
z nies­pi­saną historią
którą na­leży dop­ro­wadzić do końca

i siada przy pianinie
sunąc pal­ca­mi po czar­no białych literach 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 18 czerwca 2013, 10:38

Gwiezdny pył

Odtwórz
roz­dziera ciszę krys­ta­liczna łza
tłukąc się i rodząc gwiez­dny pył
mieniący - no­cy rozświet­la nów
by w fas­cy­nac­ji człowiek tkwił...

dedykowane
Starlight. 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 17 czerwca 2013, 08:44

Uparcie się rozsiadła

Odtwórz
kłębią się z cicha
przepływający­mi impulsami
ciągle w so­bie powielane

py­tania o jed­nym dźwięku
nag­ro­madzo­ne i zatrzymane
w bo­jaźni niepew­nej duszy

ma­lują dziw­ny grymas
ze szklis­tym błyśnięciem gałek
nie od­la­tują obojętnie

lecz niewy­powie­dzianych
nig­dy nie usłyszy jut­ro
a one nie poz­nają odpowiedzi

jed­nak upar­cie się rozsiadła
w pieleszach me­go krużganku
niep­roszo­na mat­ka głupich

po­lubiła skrom­ne połacie
i za­mie­szkała na ja­kiś czas
bliżej nieokreślony

ciepłym szep­tem raczy
że w bi­ciu płoche­go serca
us­ta za­mil­kną uczuciem... 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 30 maja 2013, 12:24

* * *

Po­zor* miele ozorem,
go­ni za swym ogonem.
My is­to­ty tak debilne,
gna­my także za nim.

Mało co ma znaczenie,
chwilą mądrości gardzimy,
lecz gdy mo­ment nas­ta­je krytyczny,
krzyczy­my TO TYL­KO POZORY!

Sa­mi się w tym już gubimy,
wszys­tko się w raz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 listopada 2012, 22:18

całe życie kpi­li z niego
do­kucza­li mu
wyśmiewa­li wa­dy duszy i ciała...

in­ni zapłaci­li za służal­czość robakowi
w swo­je pięć mi­nut la­ta upokorzeń
usiłuje nad­ro­bić
dep­cząc mrówki i kąsając drapieżniki
tak pragnął być wiel­kim robalem
że poświęcił wszys­tko dla marnej
zemsty
minęło pięć minut
pokąsa­ni przyszli po niego
zadławił się własną krwią i wymiocinami
a oczy z prze­rażenia mu pękły

małe ro­baki poz­bierały brud­ne monety
nie zos­tało nic więcej...
 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 sierpnia 2012, 09:57

niedobrze mi po tym filmie

nie zaw­sze jak coś łechce wnętrze brzusznej jamy
za­raz miłość być mu­si - nie trze­ba umierać
wys­tar­czy zwy­mioto­wać jak mus to dwa razy
lub usiąść na se­desie i cier­pli­wie czekać

wes­tchnienia w głowie ko­mu niep­rzes­pa­ne noce
bo to miłość BYĆ MU­SI i trze­ba umierać
bez na­mysłu prze­myśleń wtórnie przez banalnie
te­mu z ręką w noc­ni­ku rychłe zmartchwywstanie 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 3 czerwca 2012, 01:16

"to jest piękne i cholernie boli"

on nie
umarł-
nie rzu­cił
się z ok­na
nie powiesił
się na
wierzbie

nie strze­lił
so­bie-
złote­go strzału
w lewą rękę

próbo­wał –
i wciąż
próbu­je dźwignąć
się z tej
przeklętej
sa­mot­ności

choć
trwa tak
w tej nędzy
brudzie

oczy-
mu płoną
nadzieją
jut­ra

choć
wie że 
szczęście zdradza-
szczęście

i
życie spala-
życie w 
pus­tce przeklętej

klęknie i klęczeć
będzie w
błagal­nym tonie

pro­sić o
człowieka-
w człowie­czeństwie

i
nieraz za­pyta się-
czy nie lepiej?
um­rzeć z 
in­ny­mi w 
jed­nym bólu

niż
wśród ludzi
być zbędnym-
jak wyrzut?
sumienia


poetą 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 maja 2012, 22:32

Dla Ciebie

nocą księżyc przy­pomi­na, że będąc
w pełni można być tyl­ko połową.
w so­bie bez siebie, za każdym razem

być ama­torem zbyt pos­pie­sznie
układa­nych do snu słów. dziś nie pa­dają
kla­syczne dek­li­nac­je. mówisz.

o tej porze na pa­rape­cie wyob­raźni
świecą pe­lar­go­nie. ma­luję je na czer­wo­no
jak us­ta dla ciebie przed wyjściem.

i tyl­ko nocą palą się
wszys­tkie mo­je wiersze.
(01.02.2012) 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 10 marca 2012, 11:53
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Akte

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

12 kwietnia 2017, 12:29kszyszunia sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 10:51silvershadow sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:58one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

12 kwietnia 2017, 07:32one drop for all sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 23:16Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:51piórem2 sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 21:06M44G sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:55Papużka sko­men­to­wał tek­st WITAJCIE! Było wy­danie zbioro­we [...]

11 kwietnia 2017, 20:40PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Składam ręce w ludzkiej [...]

1 kwietnia 2017, 10:42PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Éclipse