Ukochane !

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 210 tek­stów.

Pożeg­na­nia są smut­ne, ale niekiedy nies­te­ty bar­dzo pot­rzeb­ne, pot­rzeb­ne by zacząć ja­kiś no­wy etap życia. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 25 czerwca 2010, 23:30

sta­jesz...od­wra­casz się i już wiesz... już nig­dy tam nie wrócisz...zaczy­nasz no­wy etap...a jed­nak ciągle z sen­ty­men­tem pat­rzysz w tył jak­byś chciał cofnąć czas.... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 9 kwietnia 2010, 22:28

Wchodząc w no­wy etap w życiu nie za­pom­nij, zab­rać ze sobą wa­liz­ki wspom­nień, bo gdy nie będziesz pew­ny przyszłości, przeszłość zaw­sze będzie przy To­bie ... 

myśl
zebrała 76 fiszek • 26 października 2010, 19:49

Za­miast idiotyczne­go "Kocham Cię skar­bie", które i tak nic nie znaczy dla większości, chce usłyszeć cho­ciaż raz "ja w Ciebie wierzę mała". 

myśl
zebrała 49 fiszek • 26 listopada 2010, 20:54

- Kochasz mnie. Więc dlacze­go nie możesz przyz­nać się do błędu?
- Bo mam honor...
- Skar­bie, my­lisz ho­nor z dumą. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 3 stycznia 2010, 15:13

ma­musiu i po co się ma chłopa­ka ?
-skar­bie , chłopa­ka się nie ma po coś , na coś , czy do cze­goś... chłopa­ka się ma , bo się go kocha. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 27 stycznia 2010, 21:13

Wiesz co? Jes­teś żałos­ny, egois­tyczny, bez­względny, wred­ny, zaślepionyy
Wiesz co? Kocham Cię .!
Dlacze­go ta miłość mu­si być ślepa? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 grudnia 2009, 21:58

I wciąż pa­miętam to jak mnie dotykałeś,
jak całowałeś,
Twój za­pach i czuły wzrok.
Two­je sza­firo­we oczy,
I moc­ne ręce.
I te sms-y nad ranem.
I nies­podziewa­ne wizyty-niespodzianki.
I Two­je słowa gdy budziłam się ra­no roz­czochra­na, zas­pa­na a Ty mówiłeś: jes­teś ta­ka piekna”.
I wciąż pa­miętam to wszystko…
Mi­mo że jes­tem z innym… 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 marca 2010, 22:52

'wiesz,że już nig­dy nie napisze,
ale zaw­sze czu­jesz ten płomyk nadziei
słysząc wie­czo­rem dźwięk sms-a' 

myśl
zebrała 22 fiszki • 3 marca 2010, 06:12

Niektórzy przed zaśnięciem zaczy­nają marzyć, a in­ni nim zasną do swoich "marzeń" wy­syłają SMS 

myśl
zebrała 18 fiszek • 11 kwietnia 2011, 18:52
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność