Uczuciem pisane

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 26 tek­stów.

... w dzi­siej­szym świecie jest co­raz więcej "szat­nia­rzy" widzących wokół siebie tyl­ko "wie­sza­ki"... na wszys­tkim i na wszys­tkich by tyl­ko "psy wieszali"... 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 5 września 2015, 06:12

Z przym­rużeniem oka.

Naj­le­piej co mi w życiu wychodzi - to ja.

te drzwi obrotowe. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 września 2015, 20:11

Pragnąc przechyt­rzyć pogłębiającą się sa­mot­ność wy­bierz uśmiech,
który bez wy­siłku pot­ra­fi umiejętnie za­tuszo­wać niejedną rozpacz... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 24 sierpnia 2014, 16:59

♪ Sweet melody ♪

Jes­tem snem
z Twoich wspom­nień
stworzonym

jes­tem marzeniem
pragnieniem
nie spełnionym

jes­tem dla Ciebie
tajemnicą
słod­kim ob­ra­zem wymyślonym

jes­tem iskrą
w Twym sercu
płomień rozpalam

jes­tem nocą
w świet­le księżyca
po cichu nucę

To­bie

Słodką me­lodię życia... 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 9 lutego 2014, 12:55

01.XI.
~~~~
Wspom­nienia budzą
Cmen­tarz żywych pełny dziś
Płoną światła świec


Krys­ty­na Sz. 31.10.2013r. 

haiku
zebrał 45 fiszek • 1 listopada 2013, 10:53

~~Sobótka~~

Noc ma­gii i czarów
Zaw­sze jak co roku
La­to nam zaczyna
Gamę swych uroków

W słońca przesileniu
Sobótką nazwana
I noc świętojańska
Będzie trwać do rana

Gdy noc­ka się zacznie
Spać się nie położę
Tyl­ko zwiewną suknię
Szyb­ciut­ko założę

Po­biegnę do lasu
Za­tańczę z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 21 czerwca 2013, 00:04

~~Maleńka myśl~~

Przy­siadła skromna
Ma­leńka myśl
W ust kąciku
Jak kro­pel­ka łzy
Na rzęs granicy
Drga delikatnie
W mem­bra­nach uczuć
Uśmie­chając się
Spłynęła do serca
Wy­pełniła je ciepłem
Ra­dośnie podrygując
Obudziła motylki
I nie chce odejść. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 7 maja 2013, 00:04

Z ukrytych pragnień

Odtwórz
gdy już wszys­tkie łzy żali
słońce żarem swym wypali
krop­le oczyszcze­nia przyjdą
i za­cieki mi­giem znikną

tęskno­ta wspom­nień pryśnie
za­maza­ne spaz­my w umyśle
niczym strzępy in­ne­go życia
to jak kre­dyt bez pokrycia

od rzeczy­wis­tości oderwane
a myśli jak nig­dy będą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 5 kwietnia 2013, 00:10

zamyślenie

Cza­sem do­piero na skrzyżowa­niu człowiek zaczy­na zas­ta­nawiać się - dokąd idzie...

/Władysław Grzeszczyk/
słowa cier­pkie niczym gwoździe
przeszy­wają na wskroś
niekiedy
i la­wina ka­mieni spadnie

nie czyńmy piekła tu na ziemi

podążamy różny­mi drogami
jed­nym się dłuży
innym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 30 marca 2013, 08:53

Łzy to perły naszej duszy...

Cho­ciażby zaszyć się w leśnej gęstwinie
przed ludzkim... natrętnym wzrokiem
tam... go­rycz łez zmieniłabym w rzekę
by rwącym się stały... potokiem.

I skryłabym myśli swe w cieniu drzew
byś ich... od­czy­tać nie zdołał.
Mil­cze­niem wtu­liła się w dywan [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 marca 2013, 00:19
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agniecha1383

Użytkownicy
R S T
Aktywność

1 marca 2019, 18:39yestem sko­men­to­wał tek­st W każdą nie­dzielę o [...]

1 marca 2019, 15:36Seneka 18 do­dał no­wy tek­st W każdą nie­dzielę o [...]

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]