Uczuciem pisane

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 28 tek­stów.

... w dzi­siej­szym świecie jest co­raz więcej "szat­nia­rzy" widzących wokół siebie tyl­ko "wie­sza­ki"... na wszys­tkim i na wszys­tkich by tyl­ko "psy wieszali"... 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 5 września 2015, 06:12

Z przym­rużeniem oka.

Naj­le­piej co mi w życiu wychodzi - to ja.

te drzwi obrotowe. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 września 2015, 20:11

* * *

po co mam z tobą kończyć
sko­ro mogę po­now­nie
roz­począć

to błąka­nie w le­sie
za suchy­mi liśćmi

i dać ci 
ma­lutką is­kierkę wspom­nień
wplątaną w korzenie. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 września 2014, 15:02

Pragnąc przechyt­rzyć pogłębiającą się sa­mot­ność wy­bierz uśmiech,
który bez wy­siłku pot­ra­fi umiejętnie za­tuszo­wać niejedną rozpacz... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 24 sierpnia 2014, 16:59

♪ Sweet melody ♪

Jes­tem snem
z Twoich wspom­nień
stworzonym

jes­tem marzeniem
pragnieniem
nie spełnionym

jes­tem dla Ciebie
tajemnicą
słod­kim ob­ra­zem wymyślonym

jes­tem iskrą
w Twym sercu
płomień rozpalam

jes­tem nocą
w świet­le księżyca
po cichu nucę

To­bie

Słodką me­lodię życia... 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 9 lutego 2014, 12:55

01.XI.
~~~~
Wspom­nienia budzą
Cmen­tarz żywych pełny dziś
Płoną światła świec


Krys­ty­na Sz. 31.10.2013r. 

haiku
zebrał 45 fiszek • 1 listopada 2013, 10:53

~~Sobótka~~

Noc ma­gii i czarów
Zaw­sze jak co roku
La­to nam zaczyna
Gamę swych uroków

W słońca przesileniu
Sobótką nazwana
I noc świętojańska
Będzie trwać do rana

Gdy noc­ka się zacznie
Spać się nie położę
Tyl­ko zwiewną suknię
Szyb­ciut­ko założę

Po­biegnę do lasu
Za­tańczę z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 22 fiszki • 21 czerwca 2013, 00:04

~~Maleńka myśl~~

Przy­siadła skromna
Ma­leńka myśl
W ust kąciku
Jak kro­pel­ka łzy
Na rzęs granicy
Drga delikatnie
W mem­bra­nach uczuć
Uśmie­chając się
Spłynęła do serca
Wy­pełniła je ciepłem
Ra­dośnie podrygując
Obudziła motylki
I nie chce odejść. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 7 maja 2013, 00:04

Z ukrytych pragnień

Odtwórz
gdy już wszys­tkie łzy żali
słońce żarem swym wypali
krop­le oczyszcze­nia przyjdą
i za­cieki mi­giem znikną

tęskno­ta wspom­nień pryśnie
za­maza­ne spaz­my w umyśle
niczym strzępy in­ne­go życia
to jak kre­dyt bez pokrycia

od rzeczy­wis­tości oderwane
a myśli jak nig­dy będą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 5 kwietnia 2013, 00:10

zamyślenie

Cza­sem do­piero na skrzyżowa­niu człowiek zaczy­na zas­ta­nawiać się - dokąd idzie...

/Władysław Grzeszczyk/
słowa cier­pkie niczym gwoździe
przeszy­wają na wskroś
niekiedy
i la­wina ka­mieni spadnie

nie czyńmy piekła tu na ziemi

podążamy różny­mi drogami
jed­nym się dłuży
innym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 30 marca 2013, 08:53
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

annak

Użytkownicy
R S T
Aktywność

9 maja 2017, 16:00oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy znaj­du­jesz się [...]

9 maja 2017, 10:38Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy znaj­du­jesz się [...]

9 maja 2017, 08:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy znaj­du­jesz się [...]

2 marca 2017, 10:54knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ...dziś nie mogę już [...]