powiedzieć

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 22 tek­sty.

niech twa światłość wie, żaden cień nie rzu­ci się sam


dzięki sand 

myśl
zebrała 34 fiszki • 27 lutego 2012, 19:00

Jest we mnie zbyt wiele początków, które się nie kończą. 

myśl dnia z 12 sierpnia 2014 roku
zebrała 97 fiszek • 24 kwietnia 2012, 17:59

co­raz więcej czy­tamy, nie czując papieru
i mówi­my nie ot­wierając ust... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 maja 2012, 23:17

Najgłośniej o by­ciu na dnie krzyczą ci w brodziku. 

aforyzm dnia z 15 kwietnia 2012 roku
zebrał 255 fiszek • 9 lutego 2011, 14:48

cza­sem brak mi pełni, by móc zawyć... 

myśl
zebrała 94 fiszki • 30 stycznia 2011, 00:57

Są słowa nieobec­ne, dźwięki zagłuszone,
bo pat­rząc, boimy się spojrzeć... 

myśl
zebrała 160 fiszek • 26 listopada 2010, 14:07

Cały Świat zapisany,
tyl­ko Człowiek nieświado­mie zapomina
jak czytać... 

myśl
zebrała 113 fiszek • 23 czerwca 2010, 23:35

Za­miast kar­mić oczy i instynkty
w ciszy za­pytaj­my swej duszy czy nie przy­miera głodem 

aforyzm dnia z 17 czerwca 2010 roku
zebrał 181 fiszek • 24 lutego 2010, 21:05

Biorąc się w garść uważaj, aby nie zgniotły cię spo­cone palce. 

myśl
zebrała 114 fiszek • 27 maja 2010, 14:05

niektórych myśli są jak wiatr … o lipę za­haczają ! 

aforyzm dnia z 5 czerwca 2011 roku
zebrał 261 fiszek • 21 maja 2010, 00:02
Pozostałe zeszyty
  • deszcz – roz­biera we wszys­tkich war­stwach

  • implozja – .... za­pada­nie 

  • ja – cza­sem wręcz nic niedo­kończo­ne

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bogdan Z

Użytkownicy
A B C
Aktywność

5 listopada 2017, 12:01Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

1 listopada 2017, 20:23Akte sko­men­to­wał tek­st lilijki

25 października 2017, 10:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

25 października 2017, 07:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Niecierpliwość zry­wa wszys­tko, za­nim [...]

31 lipca 2017, 11:49Irracja sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 08:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]

31 lipca 2017, 05:35natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Drążąc te­mat, trze­ba uważać, [...]