trzęsienie ziemi

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 64 tek­sty.

Śpijcie spalone aniołki

Zam­knąć w ko­morze ga­zowej
Słyszeć ich wrzas­ki błagalne
Z łóżeczka z kości słoniowej
Płyną prośby werbalne

Us­teczek smut­ne obrazy
Niczym mi­liony korzeni
Puszczają pędem wyrazy
Zmieniając je w sta­do jeleni

Jak na pas­twis­ku owie­czki
Pasą się w żyz­nych obłokach
W dłoniach ma­lut­kie skrzypeczki
Mu­zyka w niewiel­kich potokach

Więc może to nasza naiwność?
Ich wie­cznie mok­re śli­nian­ki
Jak­by wściekłości prze­ciw­ność
Puszczała myd­la­ne bańki

Przy­tul­my mi­liar­dy łabędzi
Ciałka dot­knij­my nienarodzone
Do­puśćmy je do spowiedzi
Oczyśćmy su­mienia spalone 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 stycznia 2016, 21:22

dwie twarze

masz dwie twarze

dwie na pew­no
obie lubię

ale jed­na za mną nie przepada
to przez nią się gubię


masz dwie twarze

jed­na przy­niosłaby kwiaty
dru­ga do kosza je wyrzuci

i mówi złe słowa
gdy pier­wsza do ucha mi nuci


masz dwie twarze

jed­na krzyw­dzi spojrzeniem
in­na zaś mo­je ser­ce goi

opa­tula mnie ramieniem


...ale to ta zła się boi 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 stycznia 2016, 18:46

Bezgłośnie

wołanie które w ser­cu się zrywa
nie jed­no ma imię

lecz mil­cze­nia kaganiec
poszar­pał mi skrzydła

i ludzkim spojrzeniem
kamienowany

już nie wzlecę

więc tej ciszy
szep­tem budzić nie trzeba

bo żad­nym głosem
i żad­nym słowem

nie da się gwiazd
oder­wać od nieba 

wiersz
zebrał 89 fiszek • 4 stycznia 2016, 13:44

***

łapię por­wa­ne
twe słowa
składam je
w całości
i kładę
na ustach

choć na 
chwilę
poczuć
ich smak ...


28.12.2015
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 28 grudnia 2015, 11:15

*Kochanka

Pragnę
tej części ciebie
która nie może zostać
do rana
tych świąt
których nie ma w moim kalendarzu

pragnę łóżka
które gdziekol­wiek by stało
to zaw­sze jest prawe

pragnę
włas­nej fotografii
w twoim rodzin­nym albumie

do pełni szczęścia
bra­kuje mi
pus­te­go miejsca
przy tobie

* Sta­roć wyg­rze­bana przy świątecznych porządkach ;) 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 22 grudnia 2015, 23:59

Budzisz mi miłość. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 20 grudnia 2015, 22:45

klepsydry

poetom czas od­mie­rzają wiersze
po­między ni­mi ty­le śmierci
w końcu przyj­dzie ta ostatnia
która wręczy pióro w i e c z n e 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 27 czerwca 2015, 09:37

Na pew­no is­tnieje­my gdzieś. Lep­si od siebie. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 17 grudnia 2015, 18:12
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
C D E
Aktywność

30 listopada 2016, 12:27zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ogień w bu­tel­ce

26 lutego 2016, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 15:39blake77 sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 12:44Deszcz sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

19 lutego 2016, 21:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 12:34Deszcz do­dał no­wy tek­st szelest skrzy­deł

15 lutego 2016, 11:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą

12 lutego 2016, 20:48yestem sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą