to tylko słowa

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 5 tek­stów.

Du­ma to mur, który z zewnątrz za­mienia sa­mot­ność w twier­dzę nie do zdo­bycia, zaś od środ­ka w więzienie, z które­go nie da się uciec. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 maja 2017, 22:08

Mu­sisz wie­dzieć, że wir­tual­na relacja,
To nie dla mnie, nie ut­rzy­mamy "tego"
Pot­rze­buje człowieka,
Je­go uśmie­chu,
Spoj­rzeń
Głosu... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2017, 20:14

* * *

lu­bię tak na ciebie czekać
choć tęsknię
bardzo

a gdy już mam cię obok
chcę mieć już na zaw­sze
two­je ser­ce w swoich dłoniach

i na moich ustach
us­ta które sma­kują mi naj­bar­dziej na świecie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 maja 2017, 18:21

Kto­kol­wiek marzy, kto­kol­wiek kocha, ma rację. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 27 marca 2017, 16:29

* * *

Gdy ból sta­je się nie do zniesienia
Bez­radność ok­ry­wa cieniem świat
Twój i mój i nic się nie zmienia
A wewnątrz nas coś umiera
coś mil­knie
coś łka 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 marca 2017, 12:56
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

JaiTy

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 06:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 23:31yestem sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 22:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 13:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 12:43danioł sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 12:22piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 12:20danioł sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 12:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

przedwczoraj, 12:07danioł sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]