to co w duszy zagrało

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 200 tek­stów.

teoria ciała

miłość

zbyt cierpką
do­tykam

z podziwem

przed każdym kęsem
do szpiku

wyobraźni

ucząc siebie
s m a k u do granic

Ciebie 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 2 marca 2018, 20:53

* * *

po ciem­nej stro­nie zasłon
na­wet ciszej jak północ krzyczę
wciąż tłumiąc nas w sobie

oczy nie widziały więcej
niż usta
lecz je anioł ściszył
a te­raz by chciał

żebym s(c)ię głośno
przeklęła za to że kocham 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 czerwca 2017, 22:20

***

"pa­miętam o to­bie, bo wiem,
że ty byś o mnie nie zapomniał"

-eyesOFsoul

i cho­ciaż tej zi­my ręce mi marzną
od białych wierszy
znajdę cię

w ciem­nej bar­wie nocy

nad prze­paścią ust

gdzieś przed słowem
- byłem 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 stycznia 2017, 21:15

*** [zima]

"I zniknął maj. A po­tem był czer­wiec i li­piec. I przyszła je­sień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sce­niczny ob­ra­cał się z łos­ko­tem, wy­pełniającym ser­ce niejas­nym niepo­kojem – i co dzień [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 stycznia 2017, 21:45

W objęciu zimnych chwil, dusza wrażliwiej słyszy.

Opa­dają skruszo­ne, pod ciężarem mroźnej nocy,
obu­marłe,
bez­szum­ne drzew słowa.

Zasłysza­ne wiatrem,
z od­ległych krańców niesionym,
znad brze­gu życia ciszy.

Słyszą,

spa­ceru kroki,
znikąd - donikąd,
dusz w wędrówce strapionych.

Zlęknionych, przyklękających,
wśród echa wy­ziębiających je chwil.

Czują,

Smak łez w korze­nie wsiąkający,
do­tyk bez­radności w ko­rony szepczący.

W pochy­leniu, z troską spływają,
na ra­miona sku­lone, drążące.
Pa­mięcią obtulają.

Dla Ciebie, dla Was, może i dla mnie…
Z od­da­li zi­mową modlitwą,

usłyszaną. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 7 stycznia 2017, 23:57

***

"Gdy­byś tyl­ko chciał, stałabym się deszczem...
Przy którym zaw­sze mógłbyś zasnąć"

- eyesOFsoul


naucz mnie szu­kać nadziei
w ok­ruchu chleba
co wy­pełnia dłonie bezdomne
jak mod­litwa
wymówiona o świcie

przyjdź
zos­taw ślad na powiekach

niech uwierzę
że śmierć jest tyl­ko motylem
co roz­wi­ja w nas skrzydła 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 grudnia 2016, 22:40

***

"Chcę być twoim imieniem,
żebyś nie za­pom­niał, gdy jes­tem.
Bo ja za­pomi­nam, że w ogóle byłam"

- eyesOFsoul


bądź mi pa­mięcią wyszeptaną
do oczu
kiedy je­dyne co mam
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 grudnia 2016, 20:59

bo.

kiedy nikt nie patrzy
błąkam się po wierszach
jak pies

nocą
można prze­biec cały świat

wszerz
i wzdłuż
tak wiele jest do po(z)wiedzenia

jeszcze 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 lipca 2016, 22:31

przesilenie

pachniesz ko­lorem jesieni
niedoj­rzałe ser­ce

tyl­ko budzę co ra­no niedośnione życie
i już wrze­sień
gdy­bym miała nam zat­rzy­mać czas
byłby to liść

a te­raz idę upa­dać gdzie indziej 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 sierpnia 2016, 21:00

jes­teśmy dziećmi światła
może dla­tego ty­le w nas od-cieni

insp.Adnachiel 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 czerwca 2016, 09:57
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

21 marca 2018, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

18 marca 2018, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

18 marca 2018, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 10:02Naja sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 09:59Naja sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]