to co w duszy zagrało

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 200 tek­stów.

* * *

po ciem­nej stro­nie zasłon
na­wet ciszej jak północ krzyczę
wciąż tłumiąc nas w sobie

oczy nie widziały więcej
niż usta
lecz je anioł ściszył
a te­raz by chciał

żebym s(c)ię głośno
przeklęła za to że kocham 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 czerwca 2017, 22:20

***

"pa­miętam o to­bie, bo wiem,
że ty byś o mnie nie zapomniał"

-eyesOFsoul

i cho­ciaż tej zi­my ręce mi marzną
od białych wierszy
znajdę cię

w ciem­nej bar­wie nocy

nad prze­paścią ust

gdzieś przed słowem
- byłem 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 stycznia 2017, 21:15

*** [zima]

"I zniknął maj. A po­tem był czer­wiec i li­piec. I przyszła je­sień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sce­niczny ob­ra­cał się z łos­ko­tem, wy­pełniającym ser­ce niejas­nym niepo­kojem – i co dzień [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 stycznia 2017, 21:45

W objęciu zimnych chwil, dusza wrażliwiej słyszy.

Opa­dają skruszo­ne, pod ciężarem mroźnej nocy,
obu­marłe,
bez­szum­ne drzew słowa.

Zasłysza­ne wiatrem,
z od­ległych krańców niesionym,
znad brze­gu życia ciszy.

Słyszą,

spa­ceru kroki,
znikąd - donikąd,
dusz w wędrówce strapionych.

Zlęknionych, przyklękających,
wśród echa wy­ziębiających je chwil.

Czują,

Smak łez w korze­nie wsiąkający,
do­tyk bez­radności w ko­rony szepczący.

W pochy­leniu, z troską spływają,
na ra­miona sku­lone, drążące.
Pa­mięcią obtulają.

Dla Ciebie, dla Was, może i dla mnie…
Z od­da­li zi­mową modlitwą,

usłyszaną. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 7 stycznia 2017, 23:57

***

"Gdy­byś tyl­ko chciał, stałabym się deszczem...
Przy którym zaw­sze mógłbyś zasnąć"

- eyesOFsoul


naucz mnie szu­kać nadziei
w ok­ruchu chleba
co wy­pełnia dłonie bezdomne
jak mod­litwa
wymówiona o świcie

przyjdź
zos­taw ślad na powiekach

niech uwierzę
że śmierć jest tyl­ko motylem
co roz­wi­ja w nas skrzydła 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 grudnia 2016, 22:40

***

"Chcę być twoim imieniem,
żebyś nie za­pom­niał, gdy jes­tem.
Bo ja za­pomi­nam, że w ogóle byłam"

- eyesOFsoul


bądź mi pa­mięcią wyszeptaną
do oczu
kiedy je­dyne co mam
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 21 grudnia 2016, 20:59

bo.

kiedy nikt nie patrzy
błąkam się po wierszach
jak pies

nocą
można prze­biec cały świat

wszerz
i wzdłuż
tak wiele jest do po(z)wiedzenia

jeszcze 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 lipca 2016, 22:31

przesilenie

pachniesz ko­lorem jesieni
niedoj­rzałe ser­ce

tyl­ko budzę co ra­no niedośnione życie
i już wrze­sień
gdy­bym miała nam zat­rzy­mać czas
byłby to liść

a te­raz idę upa­dać gdzie indziej 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 sierpnia 2016, 21:00

jes­teśmy dziećmi światła
może dla­tego ty­le w nas od-cieni

insp.Adnachiel 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 czerwca 2016, 09:57

tabletka

(...) ile te­go trze­ba zeżreć żeby nie chcieć umrzeć?
~ Zeus


to od cze­go uciekam
to pęknięcia w skale,
których nikt nie chce dziś otulić

choćby słowem

mógłbyś zaz­naczyć, że jeszcze tu bywasz

i może tęsknisz?
za mną. sznur niedo­kończo­nych spraw.

za kwad­rans ósma -
ko­lej­na te­go roku. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 maja 2016, 21:22
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
L M N
Aktywność

18 września 2017, 22:19motylek96 sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 08:41Naja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 07:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

12 września 2017, 20:52Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają tak zim­ne [...]

19 sierpnia 2017, 14:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]

19 sierpnia 2017, 11:43yestem sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]

16 sierpnia 2017, 09:11Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Chodząc do ki­na

8 sierpnia 2017, 21:07motylek96 sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]

22 lipca 2017, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]

21 lipca 2017, 22:34natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]