To \'coś\'

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 17 tek­stów.

To, co kiedyś było moimi skrzydłami, dziś jest cieniem moich ramion. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 29 października 2013, 13:33

Od­na­lezione śla­dy to za mało, kiedy nasłuchi­wało się odgłosu kroków. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 lipca 2013, 21:44

Nie zak­witnie nadzieja w załama­nych rękach. 

aforyzm
zebrał 26 fiszek • 9 lipca 2013, 19:44

Niektórzy tak pragną być kocha­ni, że za­pomi­nają.... kochać. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 5 maja 2013, 20:02

... każdy dziec­kiem się rodzi... lecz nie każdy do­ras­ta do te­go, by dziec­kiem być całe życie... 

aforyzm
zebrał 33 fiszki • 2 kwietnia 2013, 02:28

W te­raźniej­szości naj­gor­sza jest świado­mość, że następne­go dnia Two­ja obec­ność może nie mieć znaczenia. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 23 grudnia 2012, 15:25

Nic nie czy­ni nas tak żywy­mi, jak pat­rze­nie na śmierć innych 

myśl
zebrała 13 fiszek • 10 marca 2013, 21:43

Pa­ra­dok­sem życia jest to, że nig­dy do końca nie na­leży do Ciebie
i nig­dy nie jest ni­ko­go więcej jak tyl­ko Two­je. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 3 marca 2013, 16:04

Na miłości nieje­den połamał zęby mądrości 

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 7 lutego 2013, 15:53

Gdy za­pom­nisz, że po­daro­wane ci skrzydła są po to, by służyć in­nym…wcześniej czy później w swoim lo­cie od­kry­jesz ok­rutną prawdę…że jes­teś tyl­ko człowiekiem… 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 30 stycznia 2013, 21:34
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Seneka 18

Użytkownicy
J K L
Aktywność

11 listopada 2016, 19:07William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

11 listopada 2016, 01:03wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 21:37William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 17:39wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 15:45William sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 01:16wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 00:22wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

10 listopada 2016, 00:11wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 23:42wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]

9 listopada 2016, 19:55wdech sko­men­to­wał tek­st Jednak można wy­cenić uczu­cia: Sza­cunek [...]