the best your...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 176 tek­stów.

W po­goni za racją porzu­ca się prawdy. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 30 marca 2014, 20:57

Kiedy nie radzisz so­bie z na­pięciem, wyłącz się... 

myśl dnia z 18 marca 2014 roku
zebrała 92 fiszki • 22 czerwca 2011, 14:08

Miłość to Od­ruch two­jego serca. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 marca 2014, 16:27

Przes­tań być po­nury, zacznij pi­sać bzdu­ry,
tra­fisz do kul­tu­ry, literatury. 

aforyzm dnia z 16 maja 2013 roku
zebrał 82 fiszki • 31 stycznia 2011, 19:58

Zielo­ne po­jecia nie dojrzewaja,
je­dynie bled­na ze strachu. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 27 lutego 2013, 00:25

Nieomyl­ność może umierać za swo­je przekonania. 

aforyzm dnia z 3 grudnia 2012 roku
zebrał 67 fiszek • 8 października 2012, 11:11

Dziś.
Obojętność
na­zywa­my ład­nie
tolerancją. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 1 grudnia 2012, 14:55

Duszy, jeśli chodzi o ciało, to wszys­tko wi­si i powiewa. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 listopada 2012, 00:01

Obrączka na pal­cu niektórych ludzi - to żyła złota. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 27 października 2012, 15:33
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zapalka

Użytkownicy
R S T
Aktywność

18 grudnia 2017, 11:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 00:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 17:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 18:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 16:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość

24 listopada 2016, 22:16sand sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]

24 listopada 2016, 21:14truman sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]

24 listopada 2016, 20:56Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Czytajmy poetów na głos, bo [...]