tęsknotą owiane

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 29 tek­stów.

***

Rozpłynąłeś się niczym obłok na Niebie
zos­ta­wiając w ser­cu ulewę
i garść prze­mokłych słów ...


21.12.2015
Malusia_035Odtwórz  

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 grudnia 2015, 09:42

Ukołysz ...

słyszysz ciszę
tak pięknie w niej wiatr śpiewa

mus­ka ramiona
prze­nika na wskroś

po­rywa do tańca
w Ser­cu nu­ty wystukuje

oczy roz­marzo­ne tobą
graj mi tak graj

ukołysz w ra­mionach ...

Kocha­ne­mu ... Nღ

15.12.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 16 grudnia 2015, 09:19

Często pro­simy ... wróć, za późno o ... zostań. 

aforyzm
zebrał 58 fiszek • 19 grudnia 2015, 17:33

W domu szczęśliwym ...

W do­mu szczęśliwym
na stole
pachną świeże kwiaty
słychać
we­sołe głosy dzieci
nawet
gdy ich nie ma ...

W do­mu szczęśliwym
zawsze
w pochmur­ne i zim­ne dni
słońce świeci
ludzie
roz­ma­wiają ze sobą wierszem
a dotyk
jest piórkiem na wiet­rze ...

W do­mu szczęśliwym
uśmiech zaw­sze każde­go wita
a człowiek
miłością jest dla człowieka
jak kwiat
ot­wiera swo­je wnętrze
i pięknem urze­ka ... 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 22 listopada 2015, 08:39

Stary dom ...

Sta­ry dom gdzieś pod lasem
w sieni suszo­ne zioła
unoszą się za­pachy czasu
z lat, gdy chodziłem do szkoły

For­te­pian w po­koju gościnnym
mam w ser­cu wszys­tkie te dźwięki
przy których głosem niewinnym
sios­tra śpiewała piosen­ki ...

Tam była miłość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 55 fiszek • 22 października 2015, 08:08

Cienie ...

Gdzieś w smut­nych kom­na­tach tęsknoty
wys­sałem cię z ra­mion niebytu
by zaw­rzeć przy­mie­rze w miłości
i szczęściem uwie­cznić w do­tyku ...

Lecz zaw­sze zni­kasz zbyt szybko
jak ro­sa wys­chnięta na trawie
i mi­mo, że byłaś tak blisko
nie mogłem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 76 fiszek • 10 października 2015, 13:33

Smutno mi...

W ot­chłani roz­paczy
Smut­kiem spo­wita
Kołysze się ma dusza

Ding, dong ty­kanie zegara
Czas bieg­nie niepos­trzeżenie
Mi­jają dni, a ja zas­tygłam
Jak ka­mień, nie czuję nic

Tyl­ko smu­tek wszędo­byl­ski
Za­lewa przes­trzeń
Duszę się, zgęstniało po­wiet­rze

Uz­drów mą smutną duszę
Która nad prze­paścią stoi
Po­daj rękę, bądź wiat­rem
Co roz­wieje mgłę i da świeży od­dech

Utul w swych ra­mionach
Scałuj płynące łzy
Niech pro­mienie miłości
Roz­proszą smut­ku ciemności 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 sierpnia 2015, 19:07

Spa­liłeś się w moim Sercu
osiadłeś na mej duszy
na rzęsach mi ciążysz

za­bijasz codzien­nie od no­wa ... :(22.09.2015
Malusia_035


Up­rzej­mie Proszę dro­gich NKo­wiczów jak już ko­piuje­cie mo­je wier­sze to po­dawaj­cie pod nim auto­ra . Dziękuję za uwagę I poz­dra­wiam Ciep­lutko :) 

myśl
zebrała 15 fiszek • 22 września 2015, 09:06

Po(godnie)

w akac­jo­wej koronie
berłem pta­siego pióra
opi­sałeś wie­czność chwili
i chwi­le wieczności
przy­bity do życia
za­paliłeś uśmie­chy wokół
i spokojnie
uśmie­chem gaśniesz... 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 18 kwietnia 2015, 10:46

Epilog

Niech będzie pochwalone
milczenie
Na wieki wieków
łzy
Miłości
tyl­ko ty­le chcę Ci rzec
Kochając... 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 17 maja 2015, 12:00
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

nicola-57

Użytkownicy
A B C
Aktywność

24 kwietnia 2016, 11:22aloya sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

21 kwietnia 2016, 19:20yestem sko­men­to­wał tek­st Niewinne kwiaty

19 kwietnia 2016, 20:41Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 11:40Cris sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

18 kwietnia 2016, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą

12 kwietnia 2016, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

11 kwietnia 2016, 22:41JaiTy sko­men­to­wał tek­st Księżyc gi­tara i ty 

9 kwietnia 2016, 22:22RozaR sko­men­to­wał tek­st gdzie jes­teś

1 kwietnia 2016, 08:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Posąg

1 kwietnia 2016, 08:55Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st o po­ran­ku