Te prawdziwe.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 395 tek­stów.

Naj­nudniej­si są ludzie, którzy pro­bują za wszelką cenę być interesujący. 

cytat
zebrał 21 fiszek

Sztuką jest dać się pop­ro­wadzić, jed­nocześnie nie dając sobą manipulować. 

aforyzm dnia z 26 marca 2014 roku
zebrał 198 fiszek • 28 czerwca 2011, 19:35

Trud­ne dro­gi często pro­wadzą do pięknych miejsc. 

aforyzm dnia z 7 października 2014 roku
zebrał 86 fiszek • 21 listopada 2013, 14:11

Wiel­ki człowiek to ten, który będąc na szczy­cie, nie pat­rzy na ludzi z góry. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 11 września 2013, 13:50

Nie stop­niuje się naj­wyższych wartości,
nie ma "bar­dziej" przy­jaźni czy "naj­bar­dziej" miłości. 

aforyzm dnia z 16 września 2011 roku
zebrał 148 fiszek • 31 sierpnia 2011, 21:01

Do­tyka­my blis­kich, stojąc zbyt daleko

myśl
zebrała 98 fiszek • 13 października 2011, 15:41

Naj­bar­dziej bo­li fakt, że tam gdzie niedaw­no szedłeś z przy­jem­nością. Dzi­siaj nie masz po co wracać. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 5 października 2011, 19:16

Przeżyć jed­no wspom­nienie, to zo­baczyć życie,
- w którym nikt o to­bie nie zapomniał... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 7 kwietnia 2013, 08:23

Kochać to znaczy być. Zaw­sze. Trwać przy tej oso­bie. Być dla Niej opar­ciem. Ro­bić wszys­tko aby ta oso­ba była szczęśli­wa. Cie­szyć się Nią. Dbać. Pożyczać Jej kur­tkę. Ocierać łzy. Od­pro­wadzać bez­pie­cznie do [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 36 fiszek • 21 listopada 2010, 11:23

Brak­nie mi słów, życie, gdy za­bierasz mi wszystkie. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 12 sierpnia 2012, 13:11
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort

Użytkownicy
U V W
Aktywność