te niezwykłe...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 131 tek­stów.

Cza­sem trze­ba odejść, by usłyszeć… zostań. 

aforyzm
zebrał 106 fiszek • 30 czerwca 2013, 09:12

Nieśmiałość…cichy trze­pot mo­tylich skrzy­deł między prag­nieniem a dotykiem… 

myśl
zebrała 215 fiszek • 25 lutego 2012, 09:01

Nie obiecuj pięknej no­cy, jeśli w dzień stać cię tyl­ko na prze­lot­ne spojrzenie… 

aforyzm
zebrał 163 fiszki • 30 stycznia 2014, 09:23

Jest ta­ka gra­nica sa­mot­ności, za którą można się pot­knąć, już tyl­ko o swój grób ... 

aforyzm
zebrał 98 fiszek • 9 lutego 2014, 09:27

Cza­sem jes­teśmy zbyt da­leko by zos­tać i zbyt blis­ko by odejść… 

aforyzm
zebrał 137 fiszek • 17 maja 2014, 09:44

Jej oczy były niebieskie.
Lecz nie z natury.
...z nadziei. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 maja 2014, 02:29

Tyl­ko ko­biety i le­karze wiedzą, jak bar­dzo pot­rzeb­ne i dob­roczyn­ne jest kłamstwo. 

cytat dnia z 27 września 2014 roku
zebrał 33 fiszki

Cisza ma wiele prawd ... 

aforyzm
zebrał 56 fiszek • 30 października 2015, 22:09

Nie po­kazuj jak bar­dzo ci na czymś za­leży, bo prędko to stracisz. 

myśl dnia z 23 lipca 2013 roku
zebrała 123 fiszki • 15 listopada 2010, 21:40

Nie przeżyłabym, gdy­byś nag­le znikł z mo­jego życia. Więc od­chodziłeś stop­niowo, jak­by troszcząc się o mnie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 15 marca 2012, 22:42
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność