Te niespotykane ...Haiku..Aforyzm..

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 474 tek­sty.

Ulot­na jak sen
wa­bi lekką suk­nią mgieł
noc - za życia śmierć 

haiku
zebrał 8 fiszek • 23 czerwca 2018, 20:15

Czas się ukłonił
przykląkł - os­tatni już raz
pod sze­les­tem gwiazd. 

haiku
zebrał 11 fiszek • 3 lipca 2018, 21:17

Jeśli chodzi o cza­sy w których przyszedł Je­zus, nic się w za­sadzie nie zmieniło... na­dal są kapłani, fa­ryzeu­sze, ucze­ni w piśmie, przed­sta­wiciele władzy, ju­dasze... i ci skrom­ni, ubodzy, ciężko pra­cujący ludzie, którzy w niego uwie­rzy­li i za nim poszli... 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 18 czerwca 2018, 05:35

Niektórym cieniom nie po­win­no się da­wać ja­kiego­kol­wiek światła, tym bar­dziej poz­wo­lić im na­bierać sensu. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 18 czerwca 2018, 13:03

Bez­radną dłonią,
let­nim muśnięciem wiatru.
Cicho we mnie grasz... 

haiku
zebrał 9 fiszek • 18 czerwca 2018, 21:14

W krop­lach deszczu
przebłys­ki słońca
ma­lują ko­lora­mi tęczy
pejzaż nieba

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 6 czerwca 2018, 15:13

W oceanie myśli fa­le wspomnień
od­bi­jają się od klep­sydry czasu
piasek trwo­ni chwi­le życia 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 7 czerwca 2018, 05:02

Og­nista wiosna
Wi­ciok­rzew w płomień kwiat
Rozkwitający 

haiku
zebrał 4 fiszki • 21 maja 2018, 12:38

Chwi­le barw maja
Który­mi wios­na wiosną
Wys­pa irysów 

haiku
zebrał 4 fiszki • 21 maja 2018, 12:42

Zap­ragnęło ser­ce cu­du, a ro­zum główku­je jak te­mu sprostać. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 21 maja 2018, 19:53
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

słoneczniki

Użytkownicy
L M N
Aktywność

28 lipca 2018, 09:53kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 21:44yestem sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 13:25carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 11:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

11 lipca 2018, 09:30Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Uwikłani w[sieci]

11 lipca 2018, 09:28Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Zanikanie

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy