Poruszające

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 715 tek­stów.

Anioły w Paryżu

na wszys­tko co przeżyłem
co czułem
czekam

aby się przypominało
aby mnie odprowadzało

lecz niechże nie będzie tęsknotą
ta mglistość
ten powiew

co łzy pod po­wieką studzi

ciężko ka­rałeś mnie Boże
ale spra­wied­li­wie

bo ser­ce biło mi kiedyś
bez pośpiechu

a choć kochałem tylu
ty­lu ludzi

skrzydła

nie odrosły 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 11 maja 2018, 12:52

Olvidarte jamás

pat­rzę na ty­siące gwiazd
jak na wspomnienie
które za­tarło się deszczem
lub łzami

zos­tały tyl­ko dwie
trzy pamiątki
a między li­nij­ka­mi wiersza
ona
w niebies­kiej sukience

wiel­kie
szu­miące drzewa
roz­brzmiały pszczołami

lecz jakże łąki i pola
bez was zapachną
zakwitną 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 4 maja 2018, 08:01

Po prostu

Nie jes­tem wołaniem o pomoc
Ani przep­rosze­niem za złą chwilę
Nie jes­tem księżycem w nowiu
Po pros­tu jestem
I tyle

Nie sięgam wyżej niż trzeba
I nie wychodzę nig­dy przed szereg
Ze mną nie będzie ci bliżej nieba
Po pros­tu jestem
Na chwilę

Nie będę nig­dy po­daniem ręki
W chwi­li twej złej niedoli
Jes­tem jak kiedyś dla mnie inni
Po pros­tu byli
To boli 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 1 kwietnia 2018, 12:55

***

Za­pukał czas
Do ser­ca me­go bram
Chciał objąć w ciszy
Tę pustkę

Wy­pełnić czymś więcej
Niż łza­mi,
Z których tkam
Na szy­dełkach nadziei
Ob­ra­zy lep­sze­go jutra 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 marca 2018, 11:05

***

Lu­biłam tańczyć
w og­rodzie Twoich myśli.
De­likat­nie układać stopy
w rytm twoich słów

Gdy się śmiałaś
roz­kwi­tały kwiaty nadziei,
a świat mienił się
mi­liona­mi barw uczuć

Jed­nak wystarczyło,
że zgasłaś,
niczym płomień świecy
a ręka Boga
pok­ryła wszystko
czar­nym ta­tuażem ciszy

Ka­załam pta­kom milczeć
Kwiatom zwiędnąć
Płaczkom wyszlochać wszys­tkie łzy światy
A ser­cu już nig­dy nie kochać .... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 lutego 2018, 15:02

Rue de la Tour

jakże pięknie
jak da­leko - tam
na miej­scu rodzin­ne­go domu

gdzie miłość mo­ja najpierwsza

jej kształty
poruszenia

jak cienie kołysa­ne od świec
pełne głosów
do­tyków i rąk

na sto­le leżą skrzypce
a za ok­nem - mo­zaika gwiazd
i aniołowie z nieba wychyleni

lecz mój wzrok nie sięgnie
nie do­leci dusza

bo roz­trwo­niłem tę miłość
roz­dając jak chleb
- serce 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 12 stycznia 2018, 11:44

* * *

To zi­ma spra­wiła,
że jes­tem chłod­na.
I ser­ca ludzi.
Lub ich brak.

Już się zawiodłam.
A jed­nak wierzę.
Wielu tak ma.

Podłóż mi nogę,
bo nig­dzie nie dojdę,
nie wiem jak przes­tać uciekać... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 stycznia 2018, 23:29

Papier...

Trzy­mam w dłoni
kil­ka sfatygowanych
pus­tych kartek
gdzie jednocześnie

Pot­rząsam piórem
w którym brak weny
by na­pisać pierwszy
wers pełny przeżyć

Nag­le wypuszczam
z rąk nie tyl­ko kawał
pa­pieru ale i nadzieję
którą nie pot­ra­fię unieść...


7.01.2018 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 stycznia 2018, 15:53

1 listopada

W jaśniejących płomieniach
wzrok sko­ry do zadumy
że ziemia waszą była
po waszych ścieżkach stąpamy
szu­kając wasze­go cienia 
by pus­tka w ser­cu mniej­sza była.
Og­niem oczy dziś nasycone
by pa­miętać póki życia starczy
dla was zaś wieczność
nie ma końca
a ułam­kiem czasu
ziem­ska wędrówka.
Choć tęsknot za wami 
ty­le tu zos­tało i żalu 
i pus­tych ramion
nie gaśnie nadzieja 
że u bram nieba
wpad­niemy so­bie w objęcia. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 listopada 2017, 08:36

Upiory światła

kiedyś chcieliśmy wichrem roz­pi­nać
sztan­da­ry skrzydeł

lecz niebo
wy­soko jest wzniesione
jak­by świat chwilą był
straconą

a zmarłych bóg - śmierć
pra­wo nam dał
do łez

bo święte jest to 
co mu­si umierać

i już tak od wieków
płyniemy
po wie­cznych wo­dach
Ha­deso­wych rzek 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 października 2017, 07:04
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 22:05Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 21:57Naja sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa

wczoraj, 21:52Naja sko­men­to­wał tek­st Zapragnęło ser­ce cu­du, a [...]

wczoraj, 21:50Naja sko­men­to­wał tek­st nawet nie trzy pi­wa

wczoraj, 21:42Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.  

19 maja 2018, 07:17Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

13 maja 2018, 14:59Naja sko­men­to­wał tek­st Mierząc się z życiem, [...]

13 maja 2018, 14:57Naja sko­men­to­wał tek­st z ust do ust

13 maja 2018, 14:55Naja sko­men­to­wał tek­st szczęście pod kas­kiem akac­jo­wa [...]

13 maja 2018, 14:40Naja sko­men­to­wał tek­st Najgorsze, co możesz zro­bić [...]