Poruszające

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 711 tek­stów.

***

Lu­biłam tańczyć
w og­rodzie Twoich myśli.
De­likat­nie układać stopy
w rytm twoich słów

Gdy się śmiałaś
roz­kwi­tały kwiaty nadziei,
a świat mienił się
mi­liona­mi barw uczuć

Jed­nak wystarczyło,
że zgasłaś,
niczym płomień świecy
a ręka Boga
pok­ryła wszystko
czar­nym ta­tuażem ciszy

Ka­załam pta­kom milczeć
Kwiatom zwiędnąć
Płaczkom wyszlochać wszys­tkie łzy światy
A ser­cu już nig­dy nie kochać .... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 lutego 2018, 15:02

Rue de la Tour

jakże pięknie
jak da­leko - tam
na miej­scu rodzin­ne­go domu

gdzie miłość mo­ja najpierwsza

jej kształty
poruszenia

jak cienie kołysa­ne od świec
pełne głosów
do­tyków i rąk

na sto­le leżą skrzypce
a za ok­nem - mo­zaika gwiazd
i aniołowie z nieba wychyleni

lecz mój wzrok nie sięgnie
nie do­leci dusza

bo roz­trwo­niłem tę miłość
roz­dając jak chleb
- serce 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 12 stycznia 2018, 11:44

* * *

To zi­ma spra­wiła,
że jes­tem chłod­na.
I ser­ca ludzi.
Lub ich brak.

Już się zawiodłam.
A jed­nak wierzę.
Wielu tak ma.

Podłóż mi nogę,
bo nig­dzie nie dojdę,
nie wiem jak przes­tać uciekać... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 stycznia 2018, 23:29

Papier...

Trzy­mam w dłoni
kil­ka sfatygowanych
pus­tych kartek
gdzie jednocześnie

Pot­rząsam piórem
w którym brak weny
by na­pisać pierwszy
wers pełny przeżyć

Nag­le wypuszczam
z rąk nie tyl­ko kawał
pa­pieru ale i nadzieję
którą nie pot­ra­fię unieść...


7.01.2018 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 stycznia 2018, 15:53

1 listopada

W jaśniejących płomieniach
wzrok sko­ry do zadumy
że ziemia waszą była
po waszych ścieżkach stąpamy
szu­kając wasze­go cienia 
by pus­tka w ser­cu mniej­sza była.
Og­niem oczy dziś nasycone
by pa­miętać póki życia starczy
dla was zaś wieczność
nie ma końca
a ułam­kiem czasu
ziem­ska wędrówka.
Choć tęsknot za wami 
ty­le tu zos­tało i żalu 
i pus­tych ramion
nie gaśnie nadzieja 
że u bram nieba
wpad­niemy so­bie w objęcia. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 listopada 2017, 08:36

Upiory światła

kiedyś chcieliśmy wichrem roz­pi­nać
sztan­da­ry skrzydeł

lecz niebo
wy­soko jest wzniesione
jak­by świat chwilą był
straconą

a zmarłych bóg - śmierć
pra­wo nam dał
do łez

bo święte jest to 
co mu­si umierać

i już tak od wieków
płyniemy
po wie­cznych wo­dach
Ha­deso­wych rzek 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 października 2017, 07:04

ściernisko

wiesz
zgu­biłam się wierszach
spadła na nas tak nag­le ta jesień
okręcił mnie wokół palca
zawrócił w głowie październik

na liściach wiatr pozawijał
złotych snów papiloty

a ja tu plączę się w słowach
jak pocho­wany w trawie
strażnik snów no­cy letniej
przy­jaciel mój
nieśmiertelnik 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 października 2017, 08:26

rosa na szybie

nie płacz
cień to stróż słońca
a krzyż to ta­ki drogowskaz
że trze­ba się z drogą oswoić

słońce na kil­ka dni zaszło
lecz nim oczy z roz­paczy obetrzesz
które­goś po­ran­ka znów wstanie

kiedy zniknę ci z oczu
nie gaś w ok­nach błękitu

rozłąka wpi­sana jest w miłość
jak mgły nad łąka­mi w świtanie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 18 października 2017, 09:48

prośba

nie za­mykaj okiennic
nie spędzaj im z po­wiek snu
dopóki noc się tli
jak łza prze­bita na rzęsie

nie zat­rzy­muj cieni pod oknem
życie jest tam
nie tu

choć na us­tach czu­jemy już przedsmak
po dru­giej stro­nie trwa uczta

nie cze­kaj na mnie zbyt długo
gdy które­goś dnia nie przybędę 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 października 2017, 12:13

Białe korytarze duszy

Na­wet już anioł
szep­tem śmieje się z Ciebie.

Mówi, że zwariowałaś.

Z nieba sza­ry deszcz spływa.
Li­ca masz jak­byś płakała?

Opo­wiadał mi ostatnio,
jak pękały Ci z żalu słowa.
Sa­ma do siebie, nocą...

Na­wet wa­riat tak nie próbował.


de­dyk. sobie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 sierpnia 2017, 19:41
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PearlSoul25

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 20:26Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

przedwczoraj, 09:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:34yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:27Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:06yestem sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 21:04Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

21 lutego 2018, 21:03Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

21 lutego 2018, 21:00Naja sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

21 lutego 2018, 20:55Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...