Tekst "sraczka"

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 5 tek­stów.

tra­fić łat­wiej niż na od­po­wied­nią 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 marca 2016, 23:11

Nie za­mar­twiaj się jed­nak przyszłością. Dzień dzi­siej­szy wys­tar­czy ci aż nadto. 

cytat dnia z 14 marca 2013 roku
zebrał 108 fiszek

O Wib­ra­torze ! Gdzie jo Cię włożę ! 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 lutego 2015, 01:00

W odróżnieniu do ludzi, ko­ty liżą dupę tyl­ko sobie. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 lutego 2015, 11:53

awa­ria w obrazie

masz wypryski
a ja wytryski

(;) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 grudnia 2014, 03:06
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

one drop for all

Użytkownicy
C D E
Aktywność

19 sierpnia 2016, 11:42Naja sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

19 sierpnia 2016, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dnia 19.08. Kończę z [...]

10 sierpnia 2016, 23:51Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

10 sierpnia 2016, 19:40kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:06Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 18:05Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

9 sierpnia 2016, 09:53kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Niestety... ale na­jis­totniej­sze są te [...]

9 sierpnia 2016, 02:53Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Wolny świat, wol­ny człowiek, [...]

9 sierpnia 2016, 02:48Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Nie wy­lewaj z ust [...]

8 sierpnia 2016, 23:41Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Najlepsze co nas może [...]