Target

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 11 tek­stów.

Randez-vous

A w Wa­len­ty­ki walę
do ulu­bionej dziew­czyn­ki. :> 

fraszka • 14 lutego 2019, 09:36

Do góry głowa

Chcę Two­jej głowy
a po­tem majtek. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 10 lutego 2019, 11:16

Zło-te runo

Wodę do kąpieli solę
myśląc o Niej
w gorącym rosole 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 9 lutego 2019, 13:07

Olej w głowie

Ole­wam tę, którą kocham
Może kiedyś, też mnie oleje 

fraszka • 9 lutego 2019, 11:26

:) od ucha do mucha

wszys­tko co lu­bię, podrywam
po­tem i tak gównem nazywam 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 8 lutego 2019, 20:33

Będę pat­rzył, kiedy te­go nie chcesz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 lutego 2019, 17:32

Czer­pię przy­jem­ności z gorących źródeł. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 lutego 2019, 17:18

Chciałbym wdepnąć w Twoją minę. 

myśl • 3 lutego 2019, 21:06

Kiedy ko­niec świata do nas dot­rze... To, się do­piero zacznie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 lutego 2019, 17:19

Miłość
Jak nie pa­suje, to pas. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 lutego 2019, 16:27
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

17 lutego 2019, 16:56stalkerai do­dał no­wy tek­st Kolej rzeczy

16 lutego 2019, 16:39stalkerai sko­men­to­wał tek­st Pola

16 lutego 2019, 16:37stalkerai sko­men­to­wał tek­st proza życia poety

14 lutego 2019, 15:14stalkerai do­dał no­wy tek­st Na ki­bola

14 lutego 2019, 14:13stalkerai do­dał no­wy tek­st Proza życia pod­niety

14 lutego 2019, 13:36stalkerai sko­men­to­wał tek­st Randez-vous

14 lutego 2019, 12:37cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Randez-vous

14 lutego 2019, 09:36stalkerai do­dał no­wy tek­st Randez-vous

11 lutego 2019, 08:40AMA sko­men­to­wał tek­st Pająk

10 lutego 2019, 12:18stalkerai do­dał no­wy tek­st Pająk