Taniec

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 10 tek­stów.

Je­den taniec
Jed­no wspólne zdjęcie
Jed­na szan­sa na pocałunek
Je­den raz słyszałam, że jes­tem je­go i że mnie ni­komu nie odda

Ty­le wys­tar­czyło żebym pokochała
I po­wie­działa, że niena­widzę o je­den raz za dużo 

myśl
zebrała 22 fiszki

Prze­pis na ta­niec : 
1 szklan­ka ruchu,
szczyp­ta muzyki,
3 czu­bate łyżki wyobraźni. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 21 stycznia 2010, 16:17

Ta­niec da­je mi ten cho­ler­ny luk­sus by­cia sobą


(mysl zain­spi­rowa­na Coelho) 

myśl
zebrała 32 fiszki • 17 listopada 2010, 20:56

Mu­zyka jest kluczem, ta­niec emoc­ja­mi a śpiew myślami. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 12 listopada 2010, 22:12

Ta­niec w krop­lach świeżej ro­sy ma smak wczo­raj­szej burzy. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 12 maja 2010, 13:43

A pod twoimi rzęsa­mi kryształowe łzy tańczą dzi­siej­szy ta­niec smutku. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 7 października 2010, 13:34

za­tańczysz ze mną miłos­ny ta­niec przy dźwiękach ciszy.
a gdy przer­wiesz ciszę, skończy się nasza miłość. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 25 maja 2010, 16:13

Ta­niec to mod­litwa o wolność 

myśl
zebrała 49 fiszek • 14 sierpnia 2010, 15:22

ta­niec trze­ba mieć w głowie i ser­cu, ciało się wyćwiczy.


[poz­dra­wiam mo­jego tatę, in­struk­to­ra tańca, z które­go ust wy­leciały te słowa.] 

myśl
zebrała 60 fiszek • 23 października 2010, 15:40

Czy pop­ro­sisz Mnie o ko­lej­ny ta­niec gdy mu­zyka do­bieg­nie końca...? 

myśl
zebrała 87 fiszek • 2 listopada 2010, 19:32
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ZniszczmyReguly

Użytkownicy
S T U
Aktywność

18 marca 2017, 08:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

18 marca 2017, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

15 lipca 2015, 15:53TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st W całym świecie jes­teś [...]

3 grudnia 2014, 12:23TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Nasza miłość od­rodzi się [...]

26 listopada 2014, 01:02krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

22 listopada 2014, 16:50TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

26 sierpnia 2014, 21:15TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Mój strach zrzu­ca mnie [...]