suchy ląd

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 247 tek­stów.

nie us­ta­nowiw­szy śmier­ci częścią życia, po­zos­ta­wiasz je umieraniem 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 marca 2018, 16:49

na­wet ty­siącem par oczu
człowiek nie uj­rzy Boga

a jed­no ser­ce wystarcza
by poczuć

że jes­teśmy wieczni 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 października 2017, 07:52

Tyl­ko ktoś, kto nieus­tannie przeg­ry­wał, umiera ja­ko zwycięzca. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 30 sierpnia 2017, 14:21

Kto uderzyć chce,
prawdę jakąś zaw­sze znajdzie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 sierpnia 2017, 21:16

Ka­niba­le wolą tych, co nie mają kośćca. 

cytat dnia z 3 sierpnia 2017 roku
zebrał 18 fiszek

Współczes­ny lu­dożer­ca na­wet nie spoj­rzy na człowieka. 

aforyzm dnia z 3 sierpnia 2017 roku
zebrał 7 fiszek • 2 sierpnia 2017, 14:44

Wiara doj­rze­wa w bólu za­danym przez człowieka. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 lipca 2017, 22:43

Dbałość o wi­zeru­nek to jed­na z form pielęgnac­ji fałszu. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 17 lipca 2017, 17:43

Po­tyka­my się o to, co w is­to­cie nam nie po drodze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:02

By­wają sy­tuac­je, w których to in­ni sku­tecznie nie poz­wa­lają nam być dobrymi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 czerwca 2017, 09:09
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Naja

Użytkownicy
B C D
Aktywność

28 czerwca 2018, 20:18CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st zaprzeczeniem ra­dości nie jest [...]

28 czerwca 2018, 20:09CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st zaprzeczeniem ra­dości nie jest [...]

28 czerwca 2018, 19:40CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st zaprzeczeniem ra­dości nie jest [...]

28 czerwca 2018, 19:33CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st schodzę ci z dro­gi, so­bie [...]

28 czerwca 2018, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st schodzę ci z dro­gi, so­bie [...]

28 czerwca 2018, 19:26CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Porównanie to­poli i sos­ny [...]

28 czerwca 2018, 19:22CiepłaWoda do­dał no­wy tek­st schodzę ci z dro­gi, so­bie [...]

28 czerwca 2018, 18:58CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Porównanie to­poli i sos­ny [...]

28 czerwca 2018, 18:52CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st wszys­cy nie wiedzą, a [...]

28 czerwca 2018, 18:50CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Szaleńcy są zgrzy­tem kół [...]