suchy ląd

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 249 tek­stów.

* *

w sa­mot­ności nie są naj­dot­kliw­sze ości, tyl­ko przynęty, haczy­ki, sieci 

dziennik
zebrał 6 fiszek • 26 grudnia 2017, 16:55

czy ostatni raz boli

samotność
to (nie) jest do końca tak

chadzam spać
z namaszczeniem

z nadzieją
że to będzie mój os­tat­ni raz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 października 2017, 21:23

na­wet ty­siącem par oczu
człowiek nie uj­rzy Boga

a jed­no ser­ce wystarcza
by poczuć

że jes­teśmy wieczni 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 października 2017, 07:52

Tyl­ko ktoś, kto nieus­tannie przeg­ry­wał, umiera ja­ko zwycięzca. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 30 sierpnia 2017, 14:21

Kto uderzyć chce,
prawdę jakąś zaw­sze znajdzie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 sierpnia 2017, 21:16

Ka­niba­le wolą tych, co nie mają kośćca. 

cytat dnia z 3 sierpnia 2017 roku
zebrał 18 fiszek

Współczes­ny lu­dożer­ca na­wet nie spoj­rzy na człowieka. 

aforyzm dnia z 3 sierpnia 2017 roku
zebrał 7 fiszek • 2 sierpnia 2017, 14:44

Wiara doj­rze­wa w bólu za­danym przez człowieka. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 lipca 2017, 22:43

Dbałość o wi­zeru­nek to jed­na z form pielęgnac­ji fałszu. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 17 lipca 2017, 17:43

Po­tyka­my się o to, co w is­to­cie nam nie po drodze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 czerwca 2017, 22:02
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

MyArczi

Użytkownicy
B C D
Aktywność

12 stycznia 2018, 08:47onejka sko­men­to­wał tek­st anioły zwiały, pióra zos­tały po­zamiata­ne kiedyś [...]

11 stycznia 2018, 23:07yestem sko­men­to­wał tek­st anioły zwiały, pióra zos­tały po­zamiata­ne kiedyś [...]

11 stycznia 2018, 21:16IKON sko­men­to­wał tek­st daj Bo­gu swój czas [...]

11 stycznia 2018, 21:16IKON sko­men­to­wał tek­st Pusty grób Je­zusa pot­ra­fi [...]

11 stycznia 2018, 20:53CiepłaWoda do­dał no­wy tek­st anioły zwiały, pióra zos­tały po­zamiata­ne kiedyś [...]

27 grudnia 2017, 21:46la da­me sko­men­to­wał tek­st c(zło)wiek pros­to(padły)

27 grudnia 2017, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gdy spot­kasz człowieka, ustąp mu [...]

27 grudnia 2017, 09:07onejka sko­men­to­wał tek­st Gdy spot­kasz człowieka, ustąp mu [...]

27 grudnia 2017, 08:56Naja sko­men­to­wał tek­st Gdy spot­kasz człowieka, ustąp mu [...]

27 grudnia 2017, 00:11CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Brak ocze­kiwań...brak roz­cza­rowań!