Strach

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 5 tek­stów.

Męczennica

stoją włodarze i ka­mieniują prawdę
świat pat­rzy ale wo­li nie widzieć
bo prze­cież i tak nic nie znaczymy
bo i tak nikt nas nie posłucha

a jed­nak ktoś cze­ka na nasz głos
ktoś pat­rzy błagal­nym wzrokiem
i cze­ka do os­tatniego oddechu
wierząc że ktoś jej pomoże

to umierająca prawda 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 marca 2017, 12:18

* * *

- Te­lefon mil­czy, nie dzwo­ni już do mnie wca­le. Rozumiesz.
- Może jest wyciszony?

z se­rii roz­mo­wy z nie­szczęśli­wie za­kocha­nym człowiekiem. 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 3 lutego 2015, 14:19

Pew­ne­go dnia obudzi­my się nie­wzrusze­ni, bez emoc­ji i pro­sić będziemy Bo­ga choć o jedną gli­cery­nową łzę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 listopada 2013, 23:33

Dołączam do te­go be­zimien­ne­go gro­na hi­pok­rytów, którzy chcą być kocha­ni, a sa­mi boją się kochać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 kwietnia 2013, 06:33

Wszys­cy jes­teśmy tchórza­mi. Boimy się każde­go małego ges­tu, który mógłby odsłonić jakąś cząstkę nas przed in­ny­mi. Ale kiedy to się już wy­darzy, pod wpływem emoc­ji i uniesienia chwilą.... wy­cofu­jemy się.... tchórzostwo... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lutego 2013, 12:12
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Marly

Użytkownicy
H I J
Aktywność

13 listopada 2017, 01:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 01:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 16:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 22:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 21:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 07:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 04:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 02:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 23:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]