Sprzeczności

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 20 tek­stów.

Śmierć to naj­wyższa for­ma pod­da­nia się. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 1 lipca 2017, 16:09

Ko­bieta gorąca: płonęła cała, gdy chciała. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 23 czerwca 2017, 06:02

Jest tyl­ko je­den nieza­wod­ny sposób na to, żeby nie żyć tak jak in­ni: umrzeć. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 lutego 2017, 21:54

Mit wol­ności - wy­bierz miej­sce, gdzie każą ci stać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 lutego 2017, 20:27

idzie ulicą.
patrzy.
ogląda pus­tym wzro­kiem przechodniów.
zby­wa zna­jome jej twarze.
idzie.
prze­mawia przez nią obojętność. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 stycznia 2017, 00:11

Zaw­sze byłam romantyczką-
...wie­rzyłam w praw­dziwą miłość
...cze­kałam na ry­cerza na białym rumaku
...śniłam o życiu jak w bajce...
ale po trzydzies­tce ku­piłam so­bie ko­ta :) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 lipca 2016, 01:57

niemy krzyk

na ho­ryzon­cie snu
złączo­nych dłoni uj­rzałem cień
w czer­wo­nej poświacie
niczym we krwi skąpanych
kro­pel spa­dających z krzyża

połknąłem łzy
nie wol­no było płakać

w letargu
nieme­go krzy­ku widziałem grymas
ktoś strze­lił smu­gową kulą
chciałem wyr­wać się z objęć
mro­ku mo­jego więzienia

chciałem kochać
dos­tałem karabin

i zgasło słońce 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 lipca 2016, 10:30

chciałabym śnić o czym­kolwiek in­nym, by­le nie znów o tym sa­mym. tru­py na ścianach, a wokół mu­zyka. piękne sce­nerie, nie mające pra­wa się wy­darzyć. chciałabym przes­tać spać. wszys­tko wy­daje się być takie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 lutego 2015, 23:06

Oso­biście wolę być ta­kim, który chcąc prze­lecieć dziew­czynę łapie ją za tyłek, niż ta­kim, który szep­cząc miłe słówka w dżin­sach i tak trzy­ma gumę. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 lutego 2015, 01:00

Odchodzisz...

Stra­ciłem wiele dni
Wiele po­pełniłem błędów w swoim życiu

W jed­nym na pew­no się nie po­myliłem - jes­teś piękna
Chciałbym z Tobą być na zawsze

Zaw­sze chciałbym wie­dzieć gdzie jesteś
Chciałbym wie­dzieć czy jes­teś bezpieczna

Kocham Cię i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 lutego 2015, 20:04
Pozostałe zeszyty
 • Bóg – pot­rzeb­ny od za­raz na te­raz

 • Ból – Po­noć uszlachet­nia

 • Dusza w słowach – tyl­ko nielicznym uda­je się ją zam­knąć

 • Miłość – czy jest, czy nie i tak jest źle

 • Muzyka – Lek na całe zło te­go świata?

 • Pasja – Nie jest przez­naczo­na dla każde­go

 • Pożądanie – czy one kieru­je na­mi

 • Przyjaźń – Lep­sza niż ja­kaś tam miłość

 • Samotność – Połama­ne kwiaty żyją sa­mot­nie

 • Strach – I co, masz szyb­sze bi­cie ser­ca

 • Śmierć – I tak nic na to nie po­radzisz

 • Tęsknota – wyr­wa w ser­cu, której nie za­sypiesz uśmie­cha­mi

 • Urzekła mnie Twoja historia – śmie­szne, niedorzeczne, żar­ty miesiąca

 • Wiosenne uczucia i pogoda – Nie mogę się docze­kać

 • Zdrada – Nóż w ple­cach by mniej przeszkadzał

 • Zima i mroźne przemyślenia – brrrr, jeszcze trochę śniegu i za­marznę

 • Życie – Tak wiado­me a jed­nak nie do opi­sania

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Masir

Użytkownicy
H I J
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]