Smutne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 160 tek­stów.

Wo­lałabym, żebyś wte­dy kar­mił mnie tru­cizną niż nadzieją
- śmierć byłaby o wiele znośniej­sza i szybsza. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 sierpnia 2013, 17:10

...z miłości chciała go zmienić...i zmieniła...
...Dziś się zas­ta­nawia gdzie ten które­go pokochała... 

myśl
zebrała 111 fiszek • 9 stycznia 2010, 06:34

Jeśli is­tnieją Anioły, chciałabym choć przez chwilę być jed­nym z nich... Bo Anioły nie czują... Nie mają serc... Nie płaczą, nie znają łez... W ich pus­tych oczach świat, jak w lus­trze od­bi­ja się tylko... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 30 kwietnia 2010, 17:54

Chciałabym za­pom­nieć o Tobie,
ale tak trud­no za­pom­nieć o kims ko­go sie tak nap­rawdę nie 'miało'.. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 18 kwietnia 2010, 17:42

I mi­mo wszys­tko chciałabym kiedyś usłyszeć od Ciebie, że żałujesz... 

myśl
zebrała 128 fiszek • 13 lutego 2010, 21:27

Kocha­ni rodzice!
Na urodzi­ny chciałabym dos­tać chłopa­ka, który nie zauważyłby moich wad. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 27 marca 2010, 10:09

Chciałabym, żeby kiedyś ktoś tak na mnie cze­kał, że z tej wiel­kiej tęskno­ty nie mógłby zasnąć. 

myśl
zebrała 117 fiszek • 1 sierpnia 2010, 12:50

A w moim ser­cu nie ma ta­kiego miej­sca, gdzie nie chciałabym Cię kochać. 

myśl
zebrała 119 fiszek • 25 kwietnia 2010, 11:25

gdy­bym miała wy­bierać po­między kocha­niem Ciebie a od­dycha­niem, chciałabym wziąć os­tatni od­dech by po­wie­dzieć, że Cię kocham.. 

myśl
zebrała 127 fiszek • 13 lutego 2010, 14:53

Chciałabym żeby cze­kola­da nie tuczyła,pa­piero­sy nie uza­leżniały, przy­jaźń była szcze­ra, a miłość istniała.


czyjeś. 

aforyzm dnia z 18 grudnia 2009 roku
zebrał 349 fiszek • 17 grudnia 2009, 13:52
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

maarvel

Użytkownicy
O P Q
Aktywność