Śmierć

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 5 tek­stów.

retrospekcje "1991"

bla­dym świtem
zbudził mnie mój słaby krzyk
zduszo­na roz­pacz
jeszcze wczo­raj to miało sens
który ule­ciał wraz tobą
w kos­mo­su czerń

jak da­leko ciebie szu­kać mam
w za­kamar­kach mej pamięci
jak da­leko uciekać mam
by za­tonąć w niepamięci

bla­dym świtem
la­tar­nie roz­bi­jam kamieniami
by znikły słowa gorzkich wierszy
a one miast zginąć
włas­nym zaczy­nają świecić blaskiem
ko­lej­ne tworząc wersy
skar­gi w mod­litwę przeradzając

jak da­leko ciebie szu­kać mam
w za­kamar­kach mej pamięci
jak da­leko uciekać mam
by za­tonąć w niepamięci 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 8 lutego 2015, 07:51

To jest śmierć. Przejście od jest do był. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 marca 2014, 19:56

sta­rość nie udała się Bo­gu, w nag­rodę dał nam śmierć 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 grudnia 2013, 17:18

Jeśli chcesz po­pełnić sa­mobójstwo, to zrób to jak bo­hater. idź do par­ku i biegaj tak długo, dopóki nie pad­niesz mar­twy ze zmęczenia 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 czerwca 2013, 00:41

Boję się, że kiedyś w myślach za­pomnę jak wyglądasz, a nies­te­ty w tym życiu już Cię nie zobaczę.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 kwietnia 2013, 19:06
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AnDree

Użytkownicy
H I J
Aktywność

13 listopada 2017, 00:45Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st To jej wi­na. Przez cze­koladę [...]

13 listopada 2017, 00:33Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Słowa piosen­ki muszą śpiewać, [...]

12 listopada 2017, 15:44Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Zamykam oczy

6 listopada 2017, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 20:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 06:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 03:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę

6 listopada 2017, 00:52Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. do­dał no­wy tek­st Nienawidzę

21 sierpnia 2017, 21:48Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie, nie nazwę te­go [...]