Słowa (nie)rzucane na wiatr.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 364 tek­sty.

Tyl­ko mil­cze­nie jest wspólną wszys­tkich cudzo­ziemców mową. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 marca 2018, 07:04

Praw­dzi­wy przy­jaciel jest z Tobą na dob­re i na złe.
Je­zus na Amen! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 stycznia 2018, 13:01

Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­je się w bie­dzie.
Je­zusa na wieczerzy! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 stycznia 2018, 21:30

Anioł wzno­si się, gdy roz­wi­ja skrzydła.
Krzyż pop­rzez ta­jem­nicę wy­soko roz­wi­nięte­go poczu­cia sprawiedliwości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 stycznia 2018, 09:28

Nie proś o więcej jeśli ktoś da­je Ci całego siebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 listopada 2017, 09:14

nie umiem pisać kołysanek

wiesz - poezję włożyłem między bajki
tam gdzie światło ogląda się
w po­toku skrzy­deł ptasich
a dob­roć w ludzkich rękach była aniołem
klęczącym jed­nym skrzydłem
u dziecięcych po­wiek drżących barwą chleba

i może tyl­ko ty­le zostało
(choć ty­le by żyć)
zalśnić pod roz­wianym pom­ni­kiem
człowie­czej łzy
i żalem jak spa­lona róża spłynąć
do jas­nych dłoni sple­cionych w sen
które­go nie scałuje żaden ból
i żad­na miłość 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 czerwca 2017, 10:28

Poszu­kuj­my niez­wykłych war­tości tam, gdzie in­ni jeszcze nie zaczęli szukać… 

myśl dnia z 4 października 2017 roku
zebrała 51 fiszek • 25 września 2010, 22:57

Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia o sa­mym sobie.
A człowie­czeństwo kończy się tam, gdzie zaczy­na­my de­cy­do­wać o wol­ności in­nych.


insp.Irracja 

myśl dnia z 16 sierpnia 2017 roku
zebrała 17 fiszek • 11 sierpnia 2017, 14:09

Człowiek zbyt często za­miast być posłańcem szczęścia, sta­je się pro­rokiem smutku. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 sierpnia 2017, 20:08

Prześpij się ze swoją nadzieją raz jeszcze, nim ją stracisz.. 

myśl dnia z 5 lipca 2017 roku
zebrała 17 fiszek • 3 lipca 2017, 21:04
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CiepłaWoda

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 08:38kati75 sko­men­to­wał tek­st paź królo­wej

26 kwietnia 2018, 07:16giulietka sko­men­to­wał tek­st Toujours

25 kwietnia 2018, 12:10giulietka sko­men­to­wał tek­st Toujours

23 kwietnia 2018, 14:21giulietka sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

23 kwietnia 2018, 14:17giulietka sko­men­to­wał tek­st Toujours

9 kwietnia 2018, 09:59kati75 sko­men­to­wał tek­st na otar­cie łez

8 kwietnia 2018, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st na otar­cie łez

6 kwietnia 2018, 07:35giulietka sko­men­to­wał tek­st na otar­cie łez

5 kwietnia 2018, 19:38Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st na otar­cie łez

5 kwietnia 2018, 12:21Adnachiel sko­men­to­wał tek­st na otar­cie łez