Słowa (nie)rzucane na wiatr.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 364 tek­sty.

Nie goimy ran, zas­kle­piamy je wśród wspomnień.

ku pamięci. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 września 2018, 18:03

Cza­sem mu­simy siebie odpuścić, by in­nych się przytrzymać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 sierpnia 2018, 15:04

ro­zum szu­ka przyczy­ny, dusza intencji 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 lipca 2018, 11:04

His­to­ria jest matką teraźniejszości. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 maja 2018, 19:00

Tyl­ko mil­cze­nie jest wspólną wszys­tkich cudzo­ziemców mową. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 marca 2018, 07:04

Praw­dzi­wy przy­jaciel jest z Tobą na dob­re i na złe.
Je­zus na Amen! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 stycznia 2018, 13:01

Praw­dzi­wych przy­jaciół poz­na­je się w bie­dzie.
Je­zusa na wieczerzy! 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 stycznia 2018, 21:30

Anioł wzno­si się, gdy roz­wi­ja skrzydła.
Krzyż pop­rzez ta­jem­nicę wy­soko roz­wi­nięte­go poczu­cia sprawiedliwości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 stycznia 2018, 09:28

Nie proś o więcej jeśli ktoś da­je Ci całego siebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 listopada 2017, 09:14

nie umiem pisać kołysanek

wiesz - poezję włożyłem między bajki
tam gdzie światło ogląda się
w po­toku skrzy­deł ptasich
a dob­roć w ludzkich rękach była aniołem
klęczącym jed­nym skrzydłem
u dziecięcych po­wiek drżących barwą chleba

i może tyl­ko ty­le zostało
(choć ty­le by żyć)
zalśnić pod roz­wianym pom­ni­kiem
człowie­czej łzy
i żalem jak spa­lona róża spłynąć
do jas­nych dłoni sple­cionych w sen
które­go nie scałuje żaden ból
i żad­na miłość 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 czerwca 2017, 10:28
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

truman

Użytkownicy
F G H
Aktywność

13 września 2018, 08:00onejka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

12 września 2018, 18:27yestem sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

12 września 2018, 05:35giulietka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

11 września 2018, 17:46onejka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

11 września 2018, 05:51giulietka sko­men­to­wał tek­st minięcia

11 września 2018, 05:46giulietka sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

9 września 2018, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

9 września 2018, 18:54Polna sko­men­to­wał tek­st nie(do)rzeczny

27 sierpnia 2018, 09:28onejka sko­men­to­wał tek­st mayday

27 sierpnia 2018, 06:28giulietka sko­men­to­wał tek­st zawiła wiel­kość względności z wiel­kim [...]