Słowami pięknie namalowane

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 9 tek­stów.

"Ocean życia"

"Ocean życia"jak to pięknie brzmi,
chy­ba nie pot­ra­fię tam dopłynąć sam.
Z tobą wiem że mogę wiele ,
być może wszys­tko ,
marzę by być przy to­bie blisko.

3 mar 2015 18:32


றiℓℓ... 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 lipca 2018, 14:35

* * *

wszys­tko się dało powypędzać:
złość gniew- choć świata pół w nim tonie.
Lecz Je­go nie da się przegonić,
trzy­ma kur­czo­wo za me dłonie.

wszys­tko odeszło jak niepyszne:
nadzieja z wiarą i radością.
A On je­dyny trwa tak przy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 28 lutego 2018, 16:39

* * *

Pod moim sto­pami
rozłożyłaś dy­wan
z rzepaku
Na­turo Matko
przeora­ne ski­by ok­ryłaś
po­połud­niowym słońcem


z błyszczący­mi lis­tka­mi topoli

na roz­cze­piającej się li­nii światła
w ko­loro­wej scenerii
za­wiesiłaś ba­bie lato
u bo­ku per­spek­ty­wy wspomnień

za­tańczyłaś tan­go z sarenkami
ga­lopujący­mi
w stronę światła
ub­ra­na w suk­nię prze­mija­nia
różnobarwną 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 2 października 2017, 11:46

Spacer słowem malowany

Wrzo­sy pachną roz­moczo­nym latem
sier­pień zeb­rał kłosy w wiązkę snopa
tam zza wzgórza wyłania się
zachmurzo­ny zachód
obłok różem przy­pud­ro­wał
za­gubiony pro­myk
nieopo­dal wiot­kiej białej brzo­zy
na rozdrożu 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 sierpnia 2017, 20:56

i tego lata

sze­leszczą nut­ki rosnących traw
a kwiaty pachną pa­letą barw
w da­li rozśpiewa­ny las

jeszcze w tym cudzie natury
kołyszą łany zbóż

źródełko wybija
górskim po­tokiem us­pa­kajający szum
popłyną wian­ki z ziół

w blas­ku księżyca i gwiazd og­nisk żar
za­bawa do białego rana

oj nie jedną parę
zeswata
noc świętojańska


Krys­ty­na A.Sz.23.06.2017r. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 czerwca 2017, 16:36

* * *

I mógłbym już odejść
gdzie cisza i spokój
po­wiet­rze czys­te
i wo­dy raków pełne
Gdzie niebo bez­chmur­ne
słońca pro­mieniem odzieje
ociężałe i zmęczo­ne ciało
ułożone na puchu zielo­nych traw
Gdzie kwiaty dookoła
nar­ko­tyzują swą wonią
Bez woj­ny
bólu i trosk zwyczaj­nych
I taką mam nadzieję
niezłomną
że pew­ne­go dnia
prze­niosę się
z kra­ju marzeń w rzeczywistość 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 kwietnia 2017, 01:01

Promyk

na przekór
roz­marzo­nej nocy

woalem przerzedzo­ny
budzi blask
wschodzące­go dnia

z poezją na ustach
słod­szą niż sen
wi­ta uśmiech na twarzy 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 1 marca 2017, 10:23

Ognie płonącego dnia

Roz­pa­liłem w piecu
Og­rzałem zimę pająkom i muchom
I piję miętę
I czuję ją do Ciebie
Taką bar­dzo słodziutką
I taką tęsknotą jest pragnącą
Wierząc w to
Co nastąpi

Jeszcze chwila 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 lutego 2017, 12:29

***

na­deszła ko­lej­na jesień

my lek­ko po­rusze­ni wiatrem
jak te dwa ko­loro­we liście
wi­ruje­my i tańczymy
nim opad­niemy na zimie
ma­gia spełnienia
do­pełni się

przyj­dzie zi­ma
pod pie­rzynką śniegu
zastygniemy
aż do pier­wszych
roztopów

po­budze­ni i og­rza­ni
wiosen­nym słońcem
puści­my korzenie
roz­kwit­niemy na nowo
fa­lując przy ciepłym wietrzyku

aż przyj­dzie następna je­sień ...

19.10.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 25 fiszek • 19 października 2016, 08:59
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 07:08Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Czas nie zna li­tości. [...]

dzisiaj, 07:08Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Każdy ma ta­kie życie, [...]

przedwczoraj, 21:06Naja sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

przedwczoraj, 21:05Naja sko­men­to­wał tek­st Zdjęcie z mo­jej uli­cy

przedwczoraj, 21:01Naja sko­men­to­wał tek­st Siedzę i słucham, Tyl­ko ciszy [...]

przedwczoraj, 20:59Naja sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

przedwczoraj, 17:03Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 17:01Naja sko­men­to­wał tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

przedwczoraj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos

przedwczoraj, 13:10Naja sko­men­to­wał tek­st mi-nie-das mówili że wred­ny fałszy­wa ka­nalia że [...]