Piękno słowami namalowane

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 86 tek­stów.

Poranna burza

Wiatr poczochrał grzy­wy drzewom
nar­wa­nym od­dechem burzy
pachnącym chórem chabrów i maciejki

Idziesz boso
w pol­nej su­kien­ce
ut­ka­nej z bla­dego poranka
za­ryso­wanej ma­ku płatkiem
de­likat­nym jak marzenie

Masz pięknie poobi­jane kolana
i no­gi wycze­sane ostrężynami
a do te­go od­ważnie pat­rzysz w niebo
prze­cięte jas­kra­wymi wstęgami. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 stycznia 2018, 10:08

Dedykacja dla Wyjątkowych Osób ღ

Dziś pragnę Wam podzięko­wać sercem
Moi kocha­ni Rodzice
za wyjątko­wy dar na­rodze­nia ,
szczęśli­we w dzieciństwie chwi­le .
Za prze­kaza­ne mi przez Was
naj­lep­sze wartości
nau­czy­liście szczerości,szacunku
i dla błędów in­nych wyrozumiałości.
Dziękuję za dob­roć serca
i ciągłe wspar­cie moi Rodzice
to dzięki Wam jes­tem wrażliwy
i ce­nię so­bie bar­dzo życie .
Obyście sa­mi w zdrowiu
i pełni do siebie miłości,
szli raźno w przyszłość
ku Waszej "je­sieni",pełni czułości.

Rafał
~ I ภ ғ ĭ ภ ĭ т ε ~
06.01.2018 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 stycznia 2018, 18:36

w mgnieniu oka

mi­jamy się nie tyl­ko wzrokiem
na ko­rytarzach dni naszych
aż zapłonie coś w nas z pier­wszą gwiazdą
przem­knie cieniem uśmie­chu przy stole

za­pali zmrok w oczach świeczki
ktoś włoży w rękę opłatek

po­pat­rzę wte­dy bezradnie
cze­go mogę ci życzyć
skoro [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 grudnia 2017, 07:21

Mgławice

jest we mnie miej­sce
na ból
do umiera­nia podobny

i na skrzydła z ra­mion ujęte
które czas po­zos­ta­wił raną

lecz póki pod skórą dusza szeleści
słońca chcę szu­kać
w kałużach

a choćby była prze­de mną
jak głąb lasu
- noc

jeszcze oczy me olśniewa
niebo
które nig­dy nie wy­parło się gwiazd 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 19 grudnia 2017, 11:14

w moim magicznym domu*

pa­rujące obłoki
znad czajnika
sza­lik mi­mocho­dem rzucony
na krzesła poręczy
niedom­knięte szuflady
list nie wyjęty ze skrzynki
up­chnięte na pa­rape­cie ręka­wiczki od pary

ta­ki nasz pow­szed­ni bałagan

a ty­le w nim się mieści
his­to­rii nieopisanych
wyz­nań niewyszeptanych
i cały sek­ret szczęścia

które jest tak codzienne
że aż nie do wiary 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 19 grudnia 2017, 09:37

zimowe jabłka

grudzień przyszedł zno­wu zbyt wcześnie
ogołocił jarzębi­nom ra­miona
ściął szro­nem wy­bujałe ścieżki
po których wspom­nieniami błądzimy

a mnie się śnią wciąż bez końca
zry­wane twoją dłonią czereśnie
i cisną na us­ta wiersze
jak doj­rzałe sier­pniowe maliny 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 grudnia 2017, 08:02

...

Czy to możliwe
aby kwiatek wiosenny
delikatny
wśród ku­kurydzy wykiełkował
nieodporny
na chłód i ziemię nijaką
zak­witł ?

Jeśli kochasz uwierzysz
bo miłość jest po to
by sil­ny mógł słabe­go chronić
niczym anioł stróż
otaczać piękno opieką
przy­tulać je
i dźwi­gając zaw­sze ku słońcu
wspólnie życie przeżyć... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 września 2017, 19:07

głucho nie-my

tej je­sieni nie słyszę twych kroków
na liścias­tej po­sadzce ogrodu
choć wciąż jes­teś frag­mentem melodii
która sta­le przepływa prze­ze mnie

ale jest ta­ka cisza pod żebrem
która drży
gdy jej nikt nie kołysze

jeśli też ją kiedyś usłyszysz
opo­wie ci o mnie najwięcej 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 września 2017, 13:12

przed słowikami

roz­widlają się dro­gi za domem
co­raz da­lej jed­na od drugiej
znikła mi two­ja sylwetka
na­wet ze wspom­nień ścieżek

pochy­lam się nad kar­tki pustynią
ale słowa nie chcą popłynąć

zat­rzasnęłam na klucz złotą klatkę
ale skrzydła są po to by fruwać
więc wy­mykam się ze snów każdej nocy
pod twoich okien wybrzeże 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 września 2017, 10:24

Znów kwitnie

Wiosen­ne po­wiet­rze pachnie znajomo
rostęsknieniem
co szu­mi w drzew sta­rych ramionach
uj­mujących kielichy z kwiatów

żad­ne­go z nich nie zdążyłem skraść
by wpleść ci we włosy
i roz­lać miękkość płatków u stóp

dla owoc­nych kroków

bo naj­trud­niej jest iść tam
gdzie nie ma

nas 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 maja 2017, 22:13
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vergil

Użytkownicy
M N O
Aktywność

przedwczoraj, 14:18Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

przedwczoraj, 14:14Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 14:13Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

16 kwietnia 2019, 20:13Naja wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

16 kwietnia 2019, 20:07Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

16 kwietnia 2019, 20:06Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

10 kwietnia 2019, 08:42Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

8 kwietnia 2019, 20:33Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

8 kwietnia 2019, 09:55Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

8 kwietnia 2019, 09:35Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ?