Słowa

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 2345 tek­stów.

Człowiek zra­niony le­ci ku niebu
do te­go ciepła, co rodzi cyt­ru­sy i pomarańcze
na połama­nych skrzydłach lśni krop­la krwi
zas­tygła w poez­ji przodków

Pod­niebną rzeką z nadzieją mknie

bo tyl­ko tam zras­tają się blizny. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 17 grudnia 2016, 22:33

Być przystanią...
w której cu­muje szczęście... 

myśl
zebrała 56 fiszek • 5 grudnia 2015, 05:17

***

"są ludzie którzy się pojawiają
by zniknąć jak sta­do ptaków
uciekające przed zimą"

- eyesOFsoul

naj­trud­niej zam­knąć ra­miona
na twoją nieobec­ność

tęsknotę
co jak ptak zat­rzy­many w oknie
przy­kuwa niebo do zgaszonych
szyb
i cichnie twoimi ustami

na moich skroniach 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 grudnia 2016, 11:55

Tęskno­ta to ta­ka miłość, przy­pisująca so­bie cechy og­nia.. gdy wznieca się ra­zem, a gaśnie z osobna. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 11 lipca 2016, 23:31

Nie szu­kaj aniołów na niebie.
Oni wa­bieni są ludzkim płaczem. 

aforyzm
zebrał 29 fiszek • 21 lipca 2016, 21:28

Nie za­biegaj­my o tych, którzy już daw­no odbiegli. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 sierpnia 2016, 17:08

* * *

pa­miętam te dni i chwile
gdy umierała miłość
a za­pom­nienie na­bierało sił

te­raz za­tykam krzyk
w la­biryn­cie nagłych słów
uk­ry­wam płoche myśli

nie pot­rze­buje nas aby milczeć
gdy cię nie ma
do­gadu­jemy się najbardziej

o tym że wspomnienia
pot­ra­fią dziś
tęsknić podobnie 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 11 sierpnia 2016, 17:53

Do­pełnić chwilę, żeby nicze­go w niej nie brakowało...
To smak, które­go się nie zapomina. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 26 stycznia 2016, 00:14

Dob­ro czy zło, choćbyś cho­wał najgłębiej, nie uk­ry­jesz te­go co masz w sercu. 

myśl
zebrała 95 fiszek • 31 grudnia 2015, 01:13

Klucz do do­mu to za mało, żeby nie czuć się w nim obco. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 5 grudnia 2015, 00:51
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
C D E
Aktywność

18 grudnia 2016, 20:29Dembsey sko­men­to­wał tek­st Zapomnij. Przeszłość prędzej cię [...]

24 sierpnia 2016, 21:56Dembsey sko­men­to­wał tek­st Mężczyz­na za­dowo­lony gas­tro­nomicznie, [...]

15 listopada 2015, 20:49Dembsey sko­men­to­wał tek­st Upiłem łyk ciebie

15 listopada 2015, 20:42Dembsey sko­men­to­wał tek­st Na ty­le jes­tem niedos­ko­nały, [...]

20 października 2015, 09:15Dembsey sko­men­to­wał tek­st Do­tykasz mo­je­go ser­ca­tak lek­ko [...]

20 października 2015, 09:06Dembsey sko­men­to­wał tek­st Jeden kielich nie za­wadzi, [...]